Horizont 2020 - BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.02.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zaměřena na tvorbu řešení pro dosažení cílů Přížské dohody a dalších politik s cílem zmírnění dopadů klimatických změn a adaptace na tyto změny.

Počet partnerů: U projektu typu IA a RIA minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země, projekty typu CSA – minimálně 1 partner z členské země EU nebo asociované země k H2020
Výše dotace: neuvedeno
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: neuvedeno
Předkládání projektových žádostí: do 19. února 2019 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2019 (druhé kolo dvoukolových projektů)

Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA, CSA a ERA-NET Cofund.

Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - výzkumné a inovační akce, ERA-NET Cofund a CSA - koordinační a podpůrné akce. Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
U projektů typu RIA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment a) Feasibility of negative emissions for climate stabilisation b) Land-based mitigation (RIA)

LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change a) Climate services for Africa b) Climate and human migration (RIA)

LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services (RIA)

LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities a) Sea-level changes (RIA) b) Changes in Arctic biodiversity (RIA) c) Sustainable opportunities in a changing Arctic (RIA) d) Arctic standards (CSA)

LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation (ERA-NET Cofund)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.

Další výzvy poskytovatele EU

English ☰ Menu