3. veřejná soutěž NAKI II

Datum ukončení výzvy
30.04.2019
Poskytovatel
Ministerstvo kultury ČR
 

Dne 11. března 2019 byla vyhlášena 3. veřejná soutěž v programu NAKI II Ministerstva kultury. Program je zaměřen na aplikovaný výzkum ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.

Vizí Programu je prostřednictvím aplikovaného výzkumu dosáhnout zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity i integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách očekávaných globálních změn.

Program je zaměřen na aplikovaný výzkum ve smyslu teoretické a experimentální práce cílené na získání nových poznatků a dovedností, využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Aplikovaný výzkum národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka, záchraně a využití kulturního dědictví, přijímání, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a formování kulturních způsobů soužití.

Hlavním cílem Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Výše dotace: 3 – 5 mil. Kč (celková alokace 436 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 30. dubna do 14 hod.

Doba řešení: 1. března 2020 – 31. prosince 2022