TA ČR – 2. veřejná soutěž TREND

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
02.04.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu TREND. 

Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Výše dotace: max. výše 20 mil. Kč (alokace 120 mil. Kč, předpokládá se navýšení)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 80 %

Předkládání projektových žádostí do: 2. 4. 2020 do 16:30 hod.

Doba řešení: 12 -48 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1. 3. 2020 - 1. 9. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 8. 2024

English ☰ Menu