Ministerstvo zahraničních věcí - Pozice v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci zaměřené na evaluace

Hlavní náplní práce bude příprava a koordinace plnění Plánu evaluací na příslušný rok; vedení interních vyhodnocení strategií a programů rozvojové spolupráce; zadávání externích vyhodnocení formou veřejné zakázky malého rozsahu či průběžné administrování externích evaluačních zakázek a další. Vyžaduje se anglický jazyk na úrovni C1 a druhý jazyk na úrovni B2. Výběrové řízení je otevřeno do 16. 8. Veškeré informace zde

Další články v rubrice

English ☰ Menu