Podpora aplikovaného výzkumu na Royal University of Agriculture

Cílová země: Kambodža
Koordinátor projektu: Petra Chaloupková
Projektový tým:

Olga Leuner, Lukáš Kalous, Miloslav Petrtýl, Jan Banout

Partneři projektu: Royal University of Agriculture
Rozpočet: 1 000 000,- Kč
Doba realizace: 2019

 

Cílem projektu je podpora aplikovaného výzkumu na Royal University of Agriculture (RUA) a podpora managementu univerzity

Projekt navazuje na předchozí společně realizované projekty ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) a zároveň na požadavky ze strany partnerské univerzity v Kambodži. Realizace společných výzkumných a rozvojových projektů na mezinárodní úrovni a zvýšení publikační aktivity patří mezi hlavní priority RUA. Aktivní pedagogové, kteří jsou schopni podílet se na analýze zemědělské problematiky, tvorbě inovací spojených s praxí v souladu s aktuálními světovými poznatky v daném oboru, jsou zárukou kvalitních absolventů a tím i rozvoje celého odvětví. Zároveň je potřeba zvýšit kvalitu v oblasti vědy a výzkum i samotného managementu univerzity z důvodu zavádění nového magisterského studijního oboru v letošním roce.

Hlavní aktivity projektu zahrnují přípravu podkladů pro dva kurzy: 1) „Soft skills training“ orientovaný na podporu manažerských dovedností, komunikačních schopností či odborného vedení a 2) kurz „Metody aplikovaného výzkumu“ zaměřený na základní mezinárodně používané výzkumné metody. Na základě těchto připravených materiálů budou organizovány workshopy pro pedagogy (vědecké a technické pracovníky) RUA, kde budou účastníci kurzů seznámeni se základními metodami aplikovaného výzkumu a zároveň si v druhém kurzu prakticky vyzkouší tzv. soft skills.

 

Mezi velmi úspěšné aktivity z předchozích let patří i organizace Letní školy pro studenty z ČZU a RUA, která je tematicky dle požadavků z RUA zaměřena na zvýšení organizačních a komunikačních schopností studentů tzv. j„Soft skills training“. Letní škola proběhla v období 19-31.8.2019. Více o této Letní škole naleznete ZDE.

 

Zároveň probíhá  systematická podpora a realizace společných výzkumných témat a zajištění potřebného materiálního vybavení univerzity, propagace aktivit projektu a mezinárodní spolupráce RUA.