DanuBioValNet projekt - kick-off konference

Jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu si vás dovolujeme pozvat na úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNet „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“.

Konference se uskuteční 30. března 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze a jejím hlavním tématem bude potenciál využití obnovitelných biologických zdrojů v průmyslových aplikacích, např. v plastikářském, fytofarmaceutickém, obalovém průmyslu a dalších. Významným tématem bude také role klastrů v bioekonomice jako hnací síly průmyslových změn. Partnerem akce je Technologické centrum Akademie věd ČR a záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

V příloze naleznete podrobný program konference a pozvánku na C2C Brokerage Event. Registrační formulář, který prosím odešlete nejpozději do 26. března 2017, je součástí přiloženého programu.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce, tlumočení z angličtiny do češtiny je zajištěno.

Vstup na akci je zdarma.

Konference se zúčastní zástupci všech 17 partnerů z 10 zemí Dunajského regionu, mezi významnými spíkry se objeví i zástupci Evropské komise a BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking).

Soubory ke stažení