Jazykové kurzy 2019

 

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,-Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí uvedené vložné), začne výuka ve 2. výukovém týdnu LS 2019.
  • Nabídka jazykových kurzů na LS 2018 bude zveřejněna na Facebooku ČZU, v UIS, na webové stránce KJ odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu.
  • Přihlášení na kurz bude možno provést nejlépe elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny(uvést e-mailovou adresu), která bude vyvěšena na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu po 25. 1. 2019.
  • Kurzy ze ZS pokračují, ale je možné nové začlenění. Případné další kurzy budou doplněny po 25. 1. 2019. Další informace poskytují příslušní vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

DK KJ ČZU v LS 2019-kurzy pokračující ze ZS:

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé A1-A2

UT: 14,00 – 15,30 -  učebna: JIH S 26

úvodní hodina: 12. 2. 2019  

Vyučující: Ing. I. Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz ) 

ANGLIČTINA pro pokročilé-B1

ČT: 14,00 – 15,30 -  učebna: JIH 10

úvodní hodina: 14. 2. 2019  

 Vyučující: Ing. I. Hrbek  (Hrbek@pef.czu.cz )

ANGLIČTINA (gramatika)-English (grammar)-B1/B2

ÚT/TUE: 15,45 – 17,15 – učebna: JIH S 26  

Zahájení/venue: 12. 2. 2019

Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD ( Jarkovska@pef.czu.cz )

FRANCOUZŠTINA PRO MÍR. POKR. (příprava na mez. certifikát TFi)

ČT: 12,15 - 13,45  -  učebna – JIH 10

Zahájení: 14. 2. 2019

PhDr. M. Dvořáková, MBA, ( Dvorakova@pef.czu.cz ) 

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

ST: 10,30 - 12,00  -  učebna – JIH 10

Zahájení: 13. 2. 2019

PhDr. M. Dvořáková, MBA, ( Dvorakova@pef.czu.cz )