Jazykové kurzy 2020/2021

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM
KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  LS 2020/21

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení. Kurzovné je nevratné.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu.
  • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.
  • Přihlášení na kurz je možné provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže).

Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

Kurzy nabízené pro LS 2020/21:

 

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
English (grammar/conversation)-B1/B2
čtvrtek/Thursday 15:45-17:30
Zahájení/Start: 18. 2. 2021
Výuka přes MS Teams
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1
Preparatory course of Czech language for PhD examination A2-B1

středa/Wednesday 17:30-19:00
Zahájení/Start: 17. 2. 2021
Výuka přes MS Teams
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz
Note

Czech Language for PhD students – A1/1
pondělí/Monday 12:15-13:45
Zahájení/Start: 8. 2. 2021
Výuka přes MS Teams
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Note

Czech Language for PhD students – A1/2
úterý/Tuesday 12:15-13:45
Zahájení/Start: 9. 2. 2021
Výuka přes MS Teams
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Note

Němčina pro mírně pokročilé
pátek 10:30-12:00
Zahájení: 12. 2. 2021
Výuka přes MS Teams
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

Více iformací naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu