Jazykové kurzy 2020/2021

Jazykové kurzy 2020/2021

 Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.

  • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné). 
  • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována
   na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“.
  • Přihlášení na kurz je možno provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže)

  Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách. 

Kurzy nabízené pro ZS 2020/21:

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé– A1 – A2
Čtvrtek,14,00 -15,30,učebna: bude doplněno

Zahájení: 1.10. 2020

Vyučující: Ing. I. Hrbek ( Hrbek@pef.czu.cz )
ARABŠTINA pro začátečníky - A1
Úterý,14,00 -15,30,učebna: JIH S26
Zahájení: 29. 9. 2020

Vyučující: Ing.I.Hrbek ( Hrbek@pef.czu.cz )

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
English (grammar/conversation)-B1/B2
Úterý,15,45 -17,15,učebna: JIH 010

Zahájení: 6.10. 2020

Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. ( Jarkovska@pef.czu.cz )

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1-
Preparatory course of Czech language for PhD examination A2-B1
Středa/Wednesday,17,30 -19,00,učebna/ room: JIH S25

Zahájení/Start: 7.10. 2020 - NOTE

Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. ( Jarkovska@pef.czu.cz )

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Středa,10,30 -12,00,učebna: JIH 010

Zahájení: 30.9. 2020

Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )

Czech Language for PhD students – A1/1
Čtvrtek/Thursday,10,30 -12,00,učebna/ room: D 332

Zahájení/Start: 1.10. 2020 - NOTE

PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )
Czech Language for PhD students – A1/2
Čtvrtek/Thursday,12,15 -13,45,učebna/room JIH 010

Zahájení/Start: 1.10. 2020 - NOTE

PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )

Více iformací naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu