Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2019/2020

Zapisovat se můžete do tabulek vyvěšených na nástěnce u kanceláře T136, nejpozději do 18. února 2019, do 11:59 h.
20. února od 9:00 budou probíhat motivační pohovory (místnost T126). Upozornění – zápis možný pouze na jednu zahraniční univerzitu!!! (+možnost zápisu na 1 „náhradní“, pokud by kapacita byla již obsazena)
Do 18. února 2019 také doručte do kanceláře T136 následující dokumenty:

 •  Výpis dosavadních studijních výsledků (z UISu, příp. Diploma Supplement) + spočítaný průměr známek
 • Motivační dopis v jazyce, ve kterém budete studovat
 • Potvrzení o zkoušce z jazyka, ve kterém budete studovat (preferujeme mezinárodně uznávaný certifikát nebo
  státní zkoušku; pokud nemáte, Katedra jazyků vydá potvrzení o studiu jazyka na ČZU, pro studium v AJ nutná
  úroveň B2!! – informujte se předem o možnostech složení zkoušky na KJ)
 • Souhlas Vašeho vedoucího bakalářské/diplomové/disertační práce s výjezdem, formulář je k dispozici na
  stránkách FTZ v sekci Mezinárodní vztahy – Erasmus+
 • Studenti z jiných fakult ČZU (ne FTZ) přinesou Souhlas s výjezdem od děkana pro zahraniční styky
  příslušné fakulty (tento Souhlas obdrží po absolvování výběrového řízení na SVÉ domácí fakultě)

Součástí výběrového řízení je pohovor v jazyce, ve kterém budete studovat + u většiny i v jazyce hostitelského státu!!
Ráda bych připomněla, že i doktorandi se mohou hlásit na Erasmus+ studijní pobyt!! (a použít jej jako stáž)
Pokud již student jednou absolvoval studium v zahraničí v rámci programu Erasmus, nevadí – může se přihlásit znovu!!
Další informace v kanceláři č. T136, na e-mailu: hummelova@ftz.czu.cz a také ZDE.
Informace o jazykových požadavcích jednotlivých univerzit a nabídky předmětů naleznete na stránkách dané univerzity.

Veškeré informace o programu ERASMUS+ naleznete ZDE.