Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2021/2022

Zapsat se můžete zasláním následujících dokumentů nejpozději do 12. února 2021, do 11:59 h na e-mail hummelova@ftz.czu.cz

  • Shrnutí (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, stát a název univerzity, o kterou máte zájem, semestr studia, na který plánujete vyjet)
  • Výpis dosavadních studijních výsledků (z UISu, příp. Diploma Supplement) + spočítaný průměr známek
  • Motivační dopis v AJ + v jazyce, ve kterém budete studovat
  • Potvrzení o zkoušce z jazyka, ve kterém budete studovat (preferujeme mezinárodně uznávaný certifikát nebo státní zkoušku; pokud nemáte, Katedra jazyků vydá potvrzení o studiu jazyka na ČZU, pro studium v AJ nutná úroveň B2!!informujte se předem o možnostech složení zkoušky na KJ)
  • Souhlas Vašeho vedoucího bakalářské/diplomové/disertační práce s výjezdem, formulář je k dispozici na stránkách FTZ v sekci Mezinárodní vztahy – Erasmus+ (lze nahradit e-mailem od školitele)
  • Studenti z jiných fakult ČZU (ne FTZ) přinesou Souhlas s výjezdem od děkana pro zahraniční styky příslušné fakulty (tento Souhlas obdrží po absolvování výběrového řízení na SVÉ domácí fakultě)

Součástí výběrového řízení je pohovor v jazyce, ve kterém budete studovat + u většiny i v jazyce hostitelského státu. Pohovory proběhnou v týdnu od 15.2.2021, dostanete včas pozvánku.

Upozornění – zápis možný pouze na 1 zahraniční univerzitu!!! (+možnost 1 „náhradní“, pokud by kapacita byla plná)

  • Ráda bych připomněla, že i doktorandi se mohou hlásit na Erasmus+ studijní pobyt!! (a použít jej jako stáž)
  • Pokud již student jednou absolvoval studium v zahraničí v rámci programu Erasmus, nevadí – může se přihlásit znovu!!
  • Další informace na webu FTZ, příp. na e-mailu: hummelova@ftz.czu.cz.
  • Informace o jazykových požadavcích (vč. požadavků na certifikáty) jednotlivých univerzit a nabídky předmětů naleznete na stránkách dané univerzity.

Další články v rubrice

English ☰ Menu