Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, nebo o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny.

Žádost o příspěvek musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a kontaktní údaje žadatele
 • Název disertační práce
 • Jméno školitele
 • Název univerzity / instituce, země:
  • Pro doktorské studenty název české nebo zahraniční univerzity / instituce, na které proběhne část vědecké práce, příp. která se podílí na organizaci LŠ/konference/semináře
 • Časové rozvržení projektu (min. 31 dní pro mobility budoucí), odhadovaný rozpis nákladů, stručně popsaná problematika, hlavní hypotéza a cíl projektu, metodika, využití výsledků
 • Souhlas školitele (formulář na webu)

Pro podání žádosti použijte online formulář a přiložte letenku (pokud již máte).

Žádosti podávejte do 25. září 2022, do 23:59. Žádosti dodané později nebudou akceptovány. Žádosti podané jinou formou nebudou akceptovány. Věnujte pozornost instrukcím uvedeným v online formuláři.

Na tento jednorázový příspěvek ve formě stipendia nevzniká právní nárok.

Podpořeny mohou být POUZE FYZICKÉ MOBILITY, nelze podpořit virtuální mobility.

Student je povinen do 10-ti pracovních dnů po návratu předložit:

 • Závěrečnou zprávu (formulář k dispozici na webu FTZ)
 • Potvrzení o účasti vydané partnerskou univerzitou (hlavičkový papír instituce, razítko, podpis)
 • Palubní lístky ze všech letů (=boarding pass) / místenky, kopie letenky/jízdenky
 • 3 barevné fotografie ze studijního pobytu (elektronicky, v nejvyšší kvalitě), spolu se svolením k použití pro propagaci FTZ
 • Souhlas s použitím fotografií pro propagaci FTZ (formulář k dispozici na webu FTZ)

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.