Jazykové kurzy 2019/2020

 Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.

    • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
    • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné). Kurz bude zahájen v 1. výukovém týdnu LS 2019/20.
    • Nabídka jazykových kurzů na LS 2019/20 bude zveřejněna v aplikaci UIS, na Facebooku všech fakult  ČZU, na  webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ ve 3. patře CEMS II - proti sekretariátu, kde bude případně po 3. únoru 2020 doplněna.
    • Přihlášení na kurz je možno provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ ve 3. patře CEMS II - proti sekretariátu, po 3. únoru 2020.

    Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách. 

Dobrovolné kurzy nabízené pro LS 2019/20:

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé A1–A2
ČT: 14,00 – 15,30 - učebna: JIHS26
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz Bližší informace na home.czu.cz/hrbek/ - dobrovolné kurzy.

ANGLIČTINA pro pokročilé A2-B1
ÚT: 14,00 – 15,30 - učebna: JIHS25
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz Bližší informace na home.czu.cz/hrbek/ - dobrovolné kurzy.

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
English (grammar/conversation) B1/B2
ÚT: 15:45 - 17:15 - učebnna: JIHS23
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz 

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ST: 10,30 – 12,00 – učebna: JIH010
Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

Czech Language for PhD students A1
*Note
PO: 12,15 - 13,45 - učebna: PEF D332
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

 Czech Language for PhD students A2
*Note
ÚT: 12,15 - 13,45 - učebna: PEF D332
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

Czech Language for PhD students B1
* Note
ČT: 15:45 - 17:15 - učebna: PEF D332
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. Jarkovska@pef.czu.cz 

Více iformací naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu