Ocenění

Vyhlášení soutěže pro zaměstnance FTZ 2020

Oddělení pro Vědu a výzkum vyhlašuje Cenu děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ

Cena děkana FTZ 2019

Pravidla udělování Ceny děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ ČZU v Praze.

ČEEP - Soutěž o nejlepší studentskou práci

Napsal jsi perfektní práci z oblasti energetiky či ekologie? Nenechávej si ji prosebe a vyhraj! Uzávěrvka 30.10.2018

Cena děkana FTZ

Pravidla udělování Ceny děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ ČZU v Praze.

Scientia Agriculturae Bohemica

Motivační program pro podporu publikování v časopise Scientia Agriculturae Bohemica pro studenty doktorských studijních programů.

Cena prof. Stoklasy

Pravidla udělování Ceny prof. Stoklasy pro nejlepší absolventy doktorských studijních programů ČZU.

Cena ministra zemědělství

Pravidla udělování Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci absolventům doktorských studijních programů na ČZU

Cena rektora

Pravidla udělování Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů

Ocenění studenti

Zde naleznete vybrané ocenění z minulých let.

English ☰ Menu