Aktuality

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady

Kombinovaný intenzivní program (BIP) pro udržitelné zemědělství 2024 na Ondokuz Mayis University v Turecku

Online května + 3. června + 10. června 2024; Prezenčně 22.–26. července 2024. Počet účastníků z ČZU: 6 studentů (bakalářský, magisterský nebo doktorandský stupeň). Účastníci obdrží certifikát a potvrzení o splnění 3 kreditů ECTS.

Nová výstava ve vestibulu FTZ – Gandoka žije

Výstava na Fakultě tropického zemědělství ČZU nás zavádí do středoamerického nížinného pralesa v Kostarice.

Ochranou této oblasti se již tři roky zabývá český etnobiolog Vít Hrdoušek, který řídí projekt „Gandoka žije“ a nyní řeší možnost odkupu části druhově nejbohatšího nížinného pralesa pro výzkumné účely. Záměry tohoto projektu prezentoval 13.2.24 na vernisáži výstavy fotografií z tohoto nádherného kousku Střední Ameriky. Výstava fotografii včetně informací k projektu je k vidění ve vestibulu FTZ.

Projekt „Gandoka žije“ chce přispět k zachování přírodního bohatství Kostariky, které ve stále větší míře ohrožuje masový turismus a pěstování banánů, třtiny a kakaa. Cílem projektu je zřídit zde pozorovatelskou stanici pro vědce a studenty z Kostariky a Mendelovy univerzity a studenti ČZU budou na této základně pro výzkum a vzdělávání vítáni.

„V Kostarice je zjištěn?á největší diverzita suchozemských organismů na světě. V pralesním území Gandoce žije mj. i velmi vzácný papoušek ara zelený (Ara ambiguus), najdeme zde vzácné stromy mahagony,“ líčí Vít Hrdoušek a připomíná, že záměr koupit část pralesa je motivován snahou o jeho záchranu. „Nížinný prales i přilehlé korálové útesy moře, zde na hranici s Panamou jsou ještě velmi přírodní, snažíme se tu udělat osvětu a zastavit ničení pralesa také výkupem 50 hektarů pro výzkum, který pomůže lepší ochraně celého území. Tento prales, protože je dostupný, byl historicky rozdělen farmářům v rámci kolonizace, ovšem sílící tlaky pěstování banánů, kakaa nebo staveb pro turismus by vedl k vykácení podrostu a tím zničení biotopu pralesa.“

Vít Hrdoušek už dříve podporoval nejrůznější aktivity na záchranu přírodních biotopů a při práci na Mendelu Brno se rozhodl pro projekt záchrany pralesa Gandoka pro Nadační fond profesora Augusta Bayera. Při svých pobytech zde pořídil spoustu fotografií. Mnohé z nich jsou k vidění do 8 března na výstavě ve vestibulu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Více informací o projektu je k dispozici na tomto odkaze: https://tropicalforestry.cz/kostarika/

FTZ je součástí konsorcia pěti evropských univerzit, které nabízí program Global Forestry. Přihlášky je možné podávat do 1. března 2024

Global Forestry (GLOFOR) je dvouletý magisterský program Erasmus Mundus světové úrovně v anglickém jazyce, který připravuje absolventy na řešení obrovských současných výzev a potenciálů lesnictví s problémy ochrany biodiverzity, zm?ěny klimatu a rozvoje oběhového biohospodářství.

Call for applications for the Erasmus+ study stay in the academic year 2024/25

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. This call is open for student mobilities for studies during the academic year 2024/25.

Fakulta tropického zemědělství oznamuje personální změny ve vedení

Prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. přijal nabídku na pozici Prorektora pro strategii. Novým proděkanem pro vědu a výzkum se stal doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D. S účinností od 15.1.2024 ukončil své působení na pozici prvního proděkana a prod?ěkana pro vědu, výzkum a doktorské studium prof. Ing. Jan Banout, Ph.D., který přijal nabídku pana rektora na pozici Prorektora pro strategii.  Na pozici proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ byl panem děkanem jmenován ke stejn?ému datu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.