Aktuality

Scientific Conference at Royal University of Agriculture

The scientific conference 2019 for young scientists and students will be held on 5th December 2019 at the Royal University of Agriculture, Phnom Penh, Cambodia.

Česko a svět studentským pohledem - setkání stipendistů

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání, které pořádá Akademická informační agentura spolu s kolegyněmi z oddělení Study In ČR a ve spolupráci s UK Pointem. Pro studentskou veřejnost chystáme informační setkání stipendistů, kteří využili našich stipendijních nabídek a budou mít možnost promluvit o svých zkušenostech z pobytů v Číně a v Egyptě. V ČR studujícím zahraničním studentům a studentkám z těchto zemí zároveň nabídneme možnost promluvit o tom, jak vnímají studium a život v České republice. Akce nazvaná „Česko a svět studentským pohledem“ („The Czech Republic and the World from Students‘ Perspective“) se koná 21. listopadu 2019 od 16 hodin Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Projekt COST Action

První projektová schůzka se konala v Bruselu dne 14. října 2019. Dr. Miroslava Bavorová z FTZ ČZU se účastnila jako členka řídícího výboru a zástupkyně České republiky.

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15.11. (letní kurzy 1.12.) a BTHA 1.12.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16.11. a stipendia programu AKTION ČR – Rakousko pro VŠ učitele 30.11.

 

Ve níže uvedené zprávě naleznete krátký popis stipendia a odkaz na stipendijní nabídky zveřejněné na stránkách DZS.

Przewalski’s horse in The Great Gobi B SPA Protected Area in Mongolia

Read about impressive research of our PhD student Anna Bernátková who just came back from her research activities in Mongolia.

English ☰ Menu