Aktuality - mezinárodní vztahy

IROICA Webinar Univerzity a mobilita v době globální polykrize

Ve čtvrtek 30. května 2024 uspořádala IROICA (Síť pracovníků pro mezinárodní vztahy Asociace evropských univerzit v oblasti přírodních věd) webinář s názvem „Univerzity a mobilita v době globální polykrize“. Akce se zaměřila na výzvy a příležitosti, kterým univerzity čelí při udržování akademické mobility uprostřed globálních krizí, jako jsou klimatické změny, pandemie, politická nestabilita a ekonomické problémy. Na webináři vystoupili odborníci, kte?ří diskutovali o strategiích pro podporu mezinárodní spolupráce, podporu mobility studentů a zaměstnanců a zajištění odolnosti vysokoškolských institucí. Účastníci řešili, jak se mohou vysoké školy přizpůsobit rychle se měnícím globálním podmínkám a zároveň nadále podporovat mezinárodní výměnu a spolupráci.

Prof. Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy, vedoucí Katedry humanitních studií ČZU v Praze, se podělil o své myšlenky na téma „Univerzity v době globální polykrize“ a „V jakém smyslu jsou současné krize příležitostí pro změnu paradigmat internacionalizace na univerzitách v oblasti přírodních věd?“.

“Díky bohatým zkušenostem s realizací projektů v různých zemích světa, např. Kambodža, Gruzie, Etiopie, Sýrie, Ukrajina, Zambie, jsme ve spolupráci s expertem na bezpečnost pracovníků při zahraničních cestách vytvořili pravidla a postupy pro výjezdy studentů a pracovníků FTZ a založili bezpečnostní tým pro zahraniční mobility,” představila projekty, a postupy pro výjezdy do zahraničí Dr. Petra Chaloupková, proděkanka pro mezinárodní vztahy Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. Zaměřila se na „Praktické a etické aspekty mobilit v době globálních polykrizí“a podělila se o praktické zkušenosti s mezinárodními mobilitami na FTA. Propagovala také výstupy projektu Multiclass: Multikulturní třídy: inkluzivní učení a výuka ve vysokoškolském vzdělávání. 

Toto setkání poskytlo cenné pohledy a praktická řešení pro pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání, kteří se pohybují ve složitých podmínkách globálních polykrizí.

Letní škola 2024 v Kambodži

Fakulta tropického zemědělství oznamuje možnost přihlásit se na Letní školu 2024 v Kambodži, jejímž tématem jsou: "Zemědělsko-potravinářské systémy směřující k zeleným technologiím a soběstačnosti". 

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady

Kombinovaný intenzivní program (BIP) pro udržitelné zemědělství 2024 na Ondokuz Mayis University v Turecku

Online května + 3. června + 10. června 2024; Prezenčně 22.–26. července 2024. Počet účastníků z ČZU: 6 studentů (bakalářský, magisterský nebo doktorandský stupeň). Účastníci obdrží certifikát a potvrzení o splnění 3 kreditů ECTS.

Nová výstava ve vestibulu FTZ – Gandoka žije

Výstava na Fakultě tropického zemědělství ČZU nás zavádí do středoamerického nížinného pralesa v Kostarice.

Ochranou této oblasti se již tři roky zabývá český etnobiolog Vít Hrdoušek, který řídí projekt „Gandoka žije“ a nyní řeší možnost odkupu části druhově nejbohatšího nížinného pralesa pro výzkumné účely. Záměry tohoto projektu prezentoval 13.2.24 na vernisáži výstavy fotografií z tohoto nádherného kousku Střední Ameriky. Výstava fotografii včetně informací k projektu je k vidění ve vestibulu FTZ.

Projekt „Gandoka žije“ chce přispět k zachování přírodního bohatství Kostariky, které ve stále větší míře ohrožuje masový turismus a pěstování banánů, třtiny a kakaa. Cílem projektu je zřídit zde pozorovatelskou stanici pro vědce a studenty z Kostariky a Mendelovy univerzity a studenti ČZU budou na této základně pro výzkum a vzdělávání vítáni.

„V Kostarice je zjištěn?á největší diverzita suchozemských organismů na světě. V pralesním území Gandoce žije mj. i velmi vzácný papoušek ara zelený (Ara ambiguus), najdeme zde vzácné stromy mahagony,“ líčí Vít Hrdoušek a připomíná, že záměr koupit část pralesa je motivován snahou o jeho záchranu. „Nížinný prales i přilehlé korálové útesy moře, zde na hranici s Panamou jsou ještě velmi přírodní, snažíme se tu udělat osvětu a zastavit ničení pralesa také výkupem 50 hektarů pro výzkum, který pomůže lepší ochraně celého území. Tento prales, protože je dostupný, byl historicky rozdělen farmářům v rámci kolonizace, ovšem sílící tlaky pěstování banánů, kakaa nebo staveb pro turismus by vedl k vykácení podrostu a tím zničení biotopu pralesa.“

Vít Hrdoušek už dříve podporoval nejrůznější aktivity na záchranu přírodních biotopů a při práci na Mendelu Brno se rozhodl pro projekt záchrany pralesa Gandoka pro Nadační fond profesora Augusta Bayera. Při svých pobytech zde pořídil spoustu fotografií. Mnohé z nich jsou k vidění do 8 března na výstavě ve vestibulu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Více informací o projektu je k dispozici na tomto odkaze: https://tropicalforestry.cz/kostarika/

FTZ je součástí konsorcia pěti evropských univerzit, které nabízí program Global Forestry. Přihlášky je možné podávat do 1. března 2024

Global Forestry (GLOFOR) je dvouletý magisterský program Erasmus Mundus světové úrovně v anglickém jazyce, který připravuje absolventy na řešení obrovských současných výzev a potenciálů lesnictví s problémy ochrany biodiverzity, zm?ěny klimatu a rozvoje oběhového biohospodářství.

Call for applications for the Erasmus+ study stay in the academic year 2024/25

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. This call is open for student mobilities for studies during the academic year 2024/25.

Fakulta tropického zemědělství oznamuje personální změny ve vedení

Prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. přijal nabídku na pozici Prorektora pro strategii. Novým proděkanem pro vědu a výzkum se stal doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D. S účinností od 15.1.2024 ukončil své působení na pozici prvního proděkana a prod?ěkana pro vědu, výzkum a doktorské studium prof. Ing. Jan Banout, Ph.D., který přijal nabídku pana rektora na pozici Prorektora pro strategii.  Na pozici proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ byl panem děkanem jmenován ke stejn?ému datu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.

Fakulta tropického zemědělství vás zve na Dny otevřených dveří!

Dny otevřených dveří se uskuteční 19. a 20. ledna vždy od 9 do 15 hodin na Fakultě tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Science Day s podporou FTZ na univerzitách v Mostaru

7. prosince 2023 proběhl jednodenní program Science Day s cílem informovat širokou veřejnost se zájmem o vědu o výzkumných aktivitách prováděných na Univerzitě v Mostaru a Univerzita Džemala Bijediće v Mostaru.

FTZ spolupořádala mezinárodní konferenci v Kambodži

Projekt „Rozvoj studijních programů a výzkumu v oblasti udržitelného zemědělství a akvakultury v Kambodži“ vyvrcholil již třetí mezinárodní konferencí organizovanou ve spolupráci Royal University of Agriculture v Phnom Penhu (RUA) s Českou zemědělskou univerzitou za podpory České rozvojové spolupráce.

Studenti FTZ sklidili potlesk na konferenci ELLS

Ve dnech 17.-18. listopadu 2023 se na Hohenheimské univerzitě v německém Stuttgartu konala 15. vědecká studentská konference Euroleague for Life Sciences s tématem " The Power of Science - Many Perspectives on our World ".

Invitation to participate in the International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms

As MULTICLASS Project Team, we are delighted to invite scholars, researchers, educators, and practitioners worldwide to participate in the International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms.

Nový katalog stipendijních nabídek

Pravidelný měsíční přehled aktualit AIA s katalogem stipendijních nabídek naleznete nyní zde.

Second partner meeting of the Erasmus+ KA2 project "MultiClass"

The representative of the International relations office Faculty of Tropical AgriSciences participated in the second partner meeting of the Erasmus+ KA2 project "MultiClass".

Den otevřených dveří 10. listopadu

Zveme vás na Den otevřených dveří 10. 11. 2023 od 9:00 do 15:00 na Fakultě tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Stipendia pro magisterské a doktorské studenty ČZU do Peru

Národní univerzita v Ucayali, která se nachází v peruánské části Amazonie, nabízí daná stipendia výhradně studentům České zemědělské univerzity v oboru lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agroforestrii.

Rozpis kvót pro zahraniční stipendia 24/25 zveřejněn

Byl zveřejněn rozpis kvót pro zahraniční stipendia pro rok 24/25

Schedule for winter semester 23/24

Winter semester - start – 2nd Oct 2023. The semester is divided into 2 periods/blocks (1st – weeks 1-6; 2nd – weeks 7-12).

V západní Zambii úspěšně pokračuje projekt ČRA podporující ochranu životního prostředí stavěním bioplynáren

V rámci projektu s názvem Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie realizovaného společností Člověk v tísni bylo postaveno již 45 bioplynáren. Ty umí z trusu zvířat a zbytků jídla vyrobit plyn, který mohou domácnosti jednoduše využívat k vaření nebo svícení. Plyn tak dokáže nahradit dřevo a dřevěné uhlí, na které je zde odkázána většina obyvatel. Biopalivovovou technologii zambijští venkované využívají nejen jako zdroj udržitelné energie pro domácnost, ale i jako vysoce efektivní organické hnojivo.

Summer school in Thailand

A summer school in Thailand called Value chain management was organized at Prince of Songkla University (PSU) in Thailand from August 1 to 18.

Letní škola propojí studenty a odborníky pracující na rozvojových a humanitárních projektech

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Cílem je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením a podpořit mezioborovou spolupráci. 

Additional call for applications for the Erasmus+ study stay in summer semester 2023/24

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. This call is open for student mobilities for study during summer semester of the academic year 2023/24.

Tropical News 7 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the seventh issue of Tropical News.

Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague. 

This newsletter is distributed twice a year, and we would like to inform all our current and future partners of the news from our faculty to create new opportunities for cooperation.
We will be happy to get you involved in FTA activities, so feel free to contact us!

Thank you for your continued support!


You can find the Newsletter in the attached file below and previous Newsletters here.

Green plate forum

The Green plate forum was a sustainable international cooking event organized on 20th June, which is World Refugee Day, in the Tüwi student Restaurant, BOKU, Vienna. It was a student-led initiative that was a part of the activities of the project Circular Case Studies: Food Systems Transformation through Transdisciplinarity and Cooperation (2CS). Students of the course Applied Development Research II (BOKU Vienna, course led by Prof. Andreas Melcher) presented posters and presentations on five country case studies (Bosnia and Hercegovina, Cambodia, Colombia, Ethiopia, and Peru) accompanied by a topic of refugees that came to Austria from various countries of the world: Flavours from afar: refugee cuisine in Austria. 

 

Lecture Invitation: Prof. Julius Kewir Tangka, Dr. Viyoi Catherine Tidze and Dr. Esther Etengeneng Agbor

Are you interested in advances in renewable energy research or sustainable energy sources in sub-Saharan Africa? We would like to invite you to special lectures given by Professor Julius Kewir Tangka and Doctor Viyoi Catherine Tidze. The lectures will take place on Tuesday, June 20 at 13:00 in room 401, Faculty of Tropical AgriSciences.

Studijní, výzkumné a jazykové pobyty v Itálii 2023/2024

Nabídky stipendijních pobytů v Itálii v akademickém roce 2023/2024.

Studijní a výzkumné pobyty v Mexiku

Přihlášky přijímá Akademická informační agentura (AIA) do 23. června 2023.

ELLS - Scientific Student Conference 2023

Euroleague for Life Sciences (ELLS) pořádá každoročně studentskou vědeckou konferenci pro studenty z ELLS univerzit. Hlavním tématem letošního ročníku je The Power of Science - Many Perspectives on our World

FTA hosted the international conference: Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

The Faculty of Tropical AgriSciences hosted the Agrinatura General Assembly 2023 and scientific conference held from 10th May to 12th May. The General Assembly and international conference have proved to be a platform for knowledge exchange, networking, and collaboration in agriculture for development. The Agrinatura General Assembly and conference brought together experts and professionals from different parts of the world to share ideas, experiences, and insights on various aspects of agriculture.

Almost 90 participants from 30 international institutions took part in these events and were actively engaged in the presentations, discussions, and networking sessions. Their presence made a significant impact on the quality of the event and helped create a platform for exchange and collaboration among attendees.

 

 

We would like to express gratitude to the esteemed speakers and presenters who shared their invaluable expertise and experiences during the conference.

 

The key topics discussed during the conference were:

  • Challenges and opportunities for youth involvement in Food Systems Evolution
  • Social innovations for Food Systems Transition
  • Implementation of technical innovations in Agroecological practices

 

The programme of the conference is available here: Agrinatura 2nd Conference 2023 | Agrinatura (agrinatura-eu.eu)

 

CINeZ seminar - Nicole Nova (Princeton University) - Distemper in Arctic Wildlife

Let us invite you to the last CINeZ seminar in this academic year. The talk entitled "Long-term, enzootic persistence and cross-species transmission of canine distemper virus in Arctic wildlife in North America" will be given by Dr. Nicole Nova from the High Meadows Environmental Institute, Princeton University, Princeton, NJ, USA. The seminar will take place exceptionally on Tuesday, June 13th, from 15:00 CEST in room 401 at FTZ.

You can also join the seminar at MS Teams via this link

All important information, including a flyer propagating the seminar, the abstract, and Nicole´s CV, are attached.

Please feel free to spread the information about the seminar to all your colleagues who could be interested in it. 

2nd Agrinatura conference, Prague, Czech Republic, 11 May 2023

Dear colleagues, We would like to invite you to participate in the conference we are organizing in cooperation with the international association Agrinatura.

 

Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, 11 May 2023

Barrande Mobility - the Czech-French mobility programme for researchers

A new call of the Franco-Czech mobility programme, “Barrande mobility”, has been launched, with a deadline on May 31st 2023. You will find below a short presentation of the programme (in English and in French).

 

Multidisciplinary Workshop: Green Transition & Biodiversity

First Announcement and Call for Contributions. Brussels, Monday 4 December 2023. The Royal Academy for Overseas Sciences will organize its fourth Theme Day on Monday 4 December 2023. The goal of this conference is to allow young researchers under the age of 40, who are active in global South countries, to meet each other, whatever their specialization, but also to let them know the Royal Academy for Overseas Sciences and its activities (www.kaowarsom.be). Abstracts may be submitted in English, French or Dutch, but preferably in English. Participation is free of charge but registration is compulsory

Summer school in Cambodia: Apply now!

Topic? "ASAP Cambodia -Assessing the sustainability of aquaculture production in Cambodia" When? 24th July to 4th August 2023

Agrinatura 2nd Conference: Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

THURSDAY, 11 MAY 2023 CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, CZECH REPUBLIC. We would like to invite you to participate at the 2nd Agrinatura Conference dur ing this year General Assembly at the Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic.

 

Summer Schools University of Angers - One month left to apply

There is only one month left before the application deadline for the University of Angers Summer Schools 2023!

Tropentag 2023 - Call for papers

Tropentag 2023, hybrid conference (Berlin and online); September 20-22, 2023; 'Competing pathways for equitable food systems transformation: trade-offs and synergies.'

 

Stipendium na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Rádi bychom vás informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

AKTION ČR-Rakousko: webináře pro zájemce o stipendium a projekty spolupráce

Pokud plánujete v zimním semestru 2023/2024 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 21. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams.   

Invited lecture by Dr Tetiana Grabovska: “Waste of War” Thursday 16th, 10-12:00 in room 313

The ongoing Russian-Ukrainian war is the most powerful and largest conflict in Europe since World War II. Since the beginning of the war, significant damage has been caused to the infrastructure of settlements, the agro-industrial complex, the state of the natural environment of Ukraine, etc. Natural objects suffer from explosions, fires, atypical emissions, loads, changing landscapes. The situation with waste in Ukraine was difficult even before the war, as a large volume of waste was not only in landfills but also in unauthorized areas. The problem remains in sorting and processing. This presentation shows the state of environment in Ukraine and problems of waste during the war time.

Workshop on MSCA Doctoral Networks and Twinning: Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability

The Bavarian Research Alliance (BayFOR), the Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) and the Bavarian-Czech Academic Agency (BTHA) would like to invite you to a workshop aiming at initiating consortia and applications in the European funding program “Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks”. The workshop takes place in Regensburg (Germany) from 22-23 March as a physical meeting.

SLU Sweden opportunity for thesis/internship

Find some possibilities for internships at the Swedish University of Agricultural Sciences in the pdf below

Get two master’s degrees from two universities in only two years!

Study the first year at the home university and the second year at the host university abroad. Live an experience abroad and study in a cosmopolitan and multicultural environment. Do you like it? You can find more information at www.agritropics.eu

ELLS Summer Schools 2023

Intensive Programmes and Summer Schools: Spend a different summer - study ELLSwhere!

UniLaSalle - Internship offers

Dear students, UniLaSalle offers you several internship offers. Find below a document with further information. Applications (CV + Cover letter) and questions about the internship must be sent directly to the contacts mentioned in the offers (see attached).

 

Deadline to apply for students: January 12th 2023

 

Financial support: 550€ /month (gratification)

Tropical News 6 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the sixth issue of Tropical News.

Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague. 

This newsletter is distributed twice a year and we would like to inform all our current and future partners of the news from our faculty to create new opportunities for cooperation.
We will be happy to get you involved in FTA activities, so feel free to get in touch with us!

Thank you for your continued support!


You can find the Newsletter in the attached file below and previous Newsletters here.

Čeští etnobotanici pomohli vybudovat výzkumnou laboratoř na Filipínách

„Spolupráci s místními vědeckými pracovníky navázal prof. Ing. Ladislav Kokoška, PhD., už v roce 2016, a od té doby jsme na Filipínách podnikli čtyři úspěšné expedice,“ říká vědecko-výzkumná pracovnice z Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Ing. Markéta Houdková, PhD.

Meetings with colleagues from Vietnam - Hue University of Agriculture and Forestry

on Tuesday, December 6th, 2022, at 11:00 AM, in room NFTZ 401. Topics: „Smallholder farmer's adoption of digital extension services“ and “The dual purposes of using of the Black Soldier Fly larvae as organic waste treatment and animal feeds: A Case Study in VietNam

 

Junior Research Lab at Institut Agro Montpellier, Francia, in May and June

Application for the Junior Research Labat Institut Agro Montpellier in the south of Franceis now open! The 8 week-course is an opportunity to learn and practice research in agriculture, embedded in the large Agropolis scientific community.

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne 11.11. 2022 od 9:00 do 15:00 v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze (viz plánek v příloze).

Botanická zahrada FTZ na Réunionu

V rámci programu Erasmus+ jsme mohli strávit sedm úžasných dní na tropickém ostrově Réunion. Nám důvěrně známé tropické rostliny jsme mohli vidět jak v divoké přírodě (prales), tak jsme měli možnost navštívit podniky, které tyto plodiny zpracovávají jako např. vanilkovou plantáž Coopérative Pro Vanille ve městě Bras Panon nebo továrnu na zpracování cukrové třtiny ve městě Saint André: Sucrerie de Bois-rouge. Setkali jsme se s kolegy z tamní botanické zahrady Jardin d’Eden a strávili nemalou část pobytu i v univerzitním kampusu Université de la Réunion. Absolvovali jsme vyčerpávající prohlídku pralesa Cirque de Salazie a Přírodní rezervace Foret des Hauts de Mont Vert s místním botanikem. Také jsme podnikli výstup na činnou sopku Piton de la Fournaise s naprosto odlišnou formou vegetace. Před odjezdem jsme ještě stihli navštívit lokální trh s ovocem a zeleninou. Tento praktický program nás obohatil o spoustu užitečných informací a poznatků, které můžeme v budoucnu aplikovat i v naší botanické zahradě, současně jsme navázali kontakty s významnými osobnostmi našeho oboru, se kterými je zajímavé sdílet pěstitelské zkušenosti na různých polokoulích.

Jedno z důležitých světových center tropického zemědělství sídlí na kraji Prahy. Ukazuje, kudy z produkční krize

Minulý měsíc proběhla na kampusu ČZU vědecká konference Tropentag 2022, v rámci, které vědci i farmáři řešili cestu ven z produkční krize. Na pražský Suchdol zavítal i reportér Deníku N Petr Koubský, aby se dozvěděl něco o největší fakultě v Evropě zabývající se tropickým zemědělstvím.

Welcome events for the new students

The first event was an Online “Multicultural Environment and Study in the Czech Republic”, in which Student Ambassadors shared their experiences with studying at the FTA and living in a multicultural environment. The program also included an opening speech by the vice-dean Dr. Jana Mazancová, a presentation of the Study Administration Office and the Counseling Center for Integration.

Invitation for SEMINARS Oct 20 and Oct 21 – Gender Dimension in Horizon Europe

Dear colleagues, Let us invite you to in-person seminars in English jointly entitled Gender Dimension in Horizon EuropeThere are two parts of the seminar which can be taken separately, however, for a synergy effect, both are recommended. The lecturer is dr. Maxime Forest from Yellow Window with long-term experience. The details are provided below.

Please, register for each via EduPortal.

Feel free to share the invitation with your colleagues. 

Přihlašovaní na letní semestr Erasmus+ právě probíhá

Veškeré potřebné informace naleznete ZDE.

 

Mezinárodní mobilita posiluje spolupráci univerzit

Patnáctiletá spolupráce Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze s Univerzitou zemědělství a lesnictví ve vietnamském Hue byla při letní návštěvě českých akademiků ve Vietnamu rozšířena o pracovníky Fakulty lesnické a dřevařské.  

Ohlédnutí za konferencí TROPENTAG 2022

Ve dnech 14.–16. září 2022 se suchdolský kampus ČZU stal dějištěm mezioborové konference TROPENTAG 2022, zaměřené na tropické zemědělství a rozvoj venkova. Mezinárodní odborníci debatovali o tom, zda agroekologické zemědělství může uživit svět.

Termíny uzávěrek stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24 se blíží!

Využijte možností stipendií pro výzkumné a studijní pobyty studentů, na krátkodobý pozvat odborníka z USA, stipendia pro vědce a přednášející a také za účelem zpřístupňování vědeckých poznatků širší veřejnosti.

CfA: Stipendia na studium v Bavorsku pro ak. rok 2023/24, pozvánka na online akci Za studiem do Bavorska

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magistersk?é

Schedule for winter semester 22/23

The semester is divided into 2 periods/blocks (1st – weeks 1-6; 2nd – weeks 7-12) - BE CARERUL WHEN PREPARING YOUR SCHEDULE!! – pay attention to the footnotes under the each timetable!!!

Czechia and Vietnam: strong bilateral relations between CZU and HUAF universities have potential for much greater expansion

Interview with Prof. Dr. Phung Le Dinh, the Vice-Rector of HUAF. By Klára Jiřičná

MŠMT: nabídka vládních stipendií

Stipendia jsou určena pro občany následujících zemí: Bosna a Hercegovina, Kambodža, Etiopie, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a ZambieUzávěrka pro přihlášky na akademický rok 2023/2024 je 30. 

Ve Vietnamu bioplynky vítají, v Česku jsme pomalejší, říká expert

Hynek Roubík je jedním z nejmladších docentů v Česku, působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity a povídal si s námi o tom, jaký je potenciál energetického využití odpadu nebo vzájemného soužití energetiky a zemědělství.

TROPENTAG CONFERENCE VOLUNTEERS WANTED

We are looking for volunteers that would help us present an outstanding event - the Tropentag 2022 conference, which will take place on 14-16 September 2022 on our university's campus

FTZ PROMOCE 2022

Čtvrtek 23. června 2022 se pro 75 studentů bakalářských a magisterských programů na Fakultě tropického zemědělství stal milníkem v jejich životě, když si v AULE ČZU přebírali své diplomy. Ale jak zní heslo Klubu absolventů ČZU, promocí to nekončí!

Tropical News 5 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the fifth issue of Tropical News. Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague.

 

Be a Student Reporter at the Tropentag - A hybrid conference

...which will take place during 14 – 16 September 2022, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic Can agroecological farming feed the world? Farmers' and academia's views

iPBL-EU project evaluation of the project has started

At the end of summer semester, evaluation of the projects, within the subject area of Plant Health and Plant Breeding started. The evaluation took place in different courses at our partners universities. Project final presentations were held face to face on 15th March at Swedish Agriculture University (SLU) and on 11th April at Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

Trainings on diversifying the eating habits of Ethiopians

In recent weeks, FTA representatives Ing. Iva Kučerová, PhD and Sára Šebrlová visited the Arba Minch region in Ethiopia within the development project titled “Arba Minch Fruit Value Chain, Gamo zone, SNNPR, Ethiopia” implemented by Mendel University in Brno in cooperation with FTA, funded by the Czech Development Agency.

Erasmus+ Coffee at the Faculty of Tropical AgriSciences

On Tuesday 31st May, the International Relations Office of the Faculty of Tropical AgriSciences (IRO FTA) organized an event called “Erasmus+ ICM Coffee” to join and meet all students, who are currently studying/doing an internship at the FTA under the Erasmus+ programme, within the project of the International Credit Mobility (ICM).  

 

Students – representatives of Albania, Bosnia and Hercegovina, Syria and Ukraine – were sharing information about their countries, their home universities as well us about their studies and experiences gained during the mobility. There was also one presentation from FTA student, who is currently doing his internship in Vietnam, in Hue. 

 

The purpose of the event was not only to meet students from abroad, but to offer FTA students unique opportunity to make new contacts in these countries, and to apply for the ICM for the winter semester 22/23. The event was also organized to increase the visibility of the programme and to disseminate the Erasmus+ programme opportunities. 

Zahradní slavnost na FTZ ČZU

Fakulta tropického zemědělství si opět připravila program v rámci Zahradní slavnosti absolventů a přátel ČZU. Můžete se těšit na prohlídky laboratoří (Herbária a Molekulární genetiky) a Botanické zahrady FTZ,

APPLY NOW for the Erasmus+ „International Credit Mobility“ (deadline for applications: 3rd June, 2022)

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. „International Credit Mobility“ = project supporting mobilities between programme and partner countries.

New Master Double Degree Programme with the University of Hohenheim (Germany) has been open!

The new double degree study programme Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics jointly coordinated by the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA, CZU) and the University of Hohenheim (UHOH) was officially opened. This new study programme enables students to profit from the

Tropentag 2022

Letošní ročník pořádá Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. K účasti a aktivnímu přispění jsou srdečně zváni všichni studenti magisterského a doktorského studia, vědečtí pracovníci, poradci, zemědělci, osoby s rozhodovacími pravomocemi a politici, kteří se zabývají zemědě

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 1-2/2022

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online a zároveň i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky nejen z Fakulty tropického zemědělství.

Support of Summer Schools in the EU 2022

Besides the Summer schools organized by CZU, you can apply for Summer schools organized in any EU country. Apply by filling out THIS online form till 30th May 2022.

Jak se suší mango v Kambodži? Třeba i v sušárnách z FTZ!

Metody zpracování ovoce představil Jan Staš (zaměstnanec FTZ, expert na zpracování potravin) během 10denního školení pro místní farmáře a budoucí školitele v rámci projektu „iAGRO – Improving the agricultural value chain in Kampong Speu Province, Cambodia“ implementovaným Diakonií ČCE a podpořeným Českou rozvojovou agenturou.

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže 2022

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) student?ům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny

Annual Report 2021

Dear colleagues, students and friends of the Faculty of Tropical Agriculture, this is reportedly the first FTA annual report with a foreword in English. Rejoice and: boom drumbeat! (as Flemish poet, writer and Dada artist Paul van Ostaijen wrote in 1920).

Thai delegates from the Prince of Songkla University at the Faculty of Tropical AgriSciences

Five representatives of the Prince of Songkla University (PSU) visited CZU between 21st – 25th March 2022. The visit was based on long-term cooperation and previous projects with FTA within Erasmus+ projects such as: EURASIA 2, ALFABET, AskAsia, SIMPLE and PISAI.

New Double degree study programme at FTA

The Double degree Master study programme “Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics” is the first Double degree (DD) programme offered by the Faculty of Tropical AgriSciences. It is the unique opportunity for students to simultaneously receive two Master degrees in the area of „Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics“ in only 2 years and thus enhance their position in the European and Czech labour market. The main objective of the DD programme is to enable students to profit from the different background of teaching and research of the partner universities in the area of tropical agriculture. In addition to the existing single degree programme “Tropical Farming Systems”, the double degree shall offer an additional benefit for the students by an increased selection of modules offered on tropical agriculture, the acquirement of soft skills in different teaching environments as well as cultural backgrounds and performing scientific work under the supervision of two academics from two different universities. Students will benefit from the elective modules at the host university that are more focused on environment, resource efficiency, aspects of developing countries and interdisciplinary work.

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne 18.3. 2022 od 9:00 do 15:00 v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze (viz plánek v příloze).

Mezinárodní jazykové certifikáty

Katedra jazyků PEF ČZU nabízí možnost složení zkoušky TOEIC a získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Zkouška je vhodná zejména pro zájemce o studium či s

EDD 2022 – Submissions now open for sessions, stands and Young Leaders Programme

Dear EDD Community, Following the First Community Meeting two days ago, we are thrilled to announce that we have opened the applications to organise sessions and to be an EDD 2022 Young Leader.

 

We very much look forward to working once again with the EDD community to build an outstanding and inspiring programme for the European Development Days 2022.

 

Za studiem do Bavorska - Pozvánka na online akci BTHA 28.2. v 17:00

Rádi bychom Vás pozvali na online akci s názvem "Za studiem do Bavorska", kterou pořádá Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) v pondělí28. února 2022 v 17 hod.

Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti, v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu otevírá Česká zemědělská univerzita v Praze veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu na pomoc ukrajinským občanům. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 500 201 212/0800, variabilní symbol 997301.

Prohlášení ČZU k situaci po invazi ruské armády na mezinárodně uznávané území Ukrajiny

Česká zemědělská univerzita se znepokojením sleduje útok Ruské federace na Ukrajinu. Poslední události proto nutně přiměly vedoucí představitele ČZU a jejích součástí k tomuto společnému prohlášení.

AKTION CZ-AT: Termíny pro stipendia a projekty

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

TOEIC (Test of English for International Communication)

Potřebujete mezinárodní certifikát o úrovni anglického jazyka? Katedra jazyků PEF ČZU nabízí možnost složení zkoušky TOEIC a získání mezinárodně uznávaného certifikátu.

AKTION ČR-Rakousko: termíny pro podání žádosti

Pokud plánujete v zimním semestru 2022/2023 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR–Rakousko,

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2022

Grüß Gott - dobrý den, rádi bychom vás informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Prosíme předejte následující informace potenciálním zájemcům z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení VŠ, děkujeme.

Save the date: SustainMV hybrid summer school in August 2022

This summer school project has only started last year online and is jointly hosted by all universities in Mecklenburg-Vorpommern (MV), North-East Germany. It is open to international Bachelor, Master and PhD students; postdoctoral researchers and academics also welcome. The overarching theme for this unique event is Sustainability in the fields of Tourism, Renewable Energies, Digital & Technological Innovations, Recycling & Waste Management and Ecosystems, showcasing opportunities for transformation through science and education for a sustainable future. It is funded by the Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Education, Science and Culture.     

Erasmus staff week 2022 at Lithuania Business University of Applied Sciences

We are happy to share the invitation to Erasmus staff week 2022 that will be held physically at Lithuania Business University of Applied Sciences (Klaipeda)! We are sharing preliminary program.

STAFF TRAINING WEEKS IN VALENCIA

Dear Colleagues and Friends, please find below the Staff Training offer for the next spring, together with the current registration figures. Kindly share this with your Colleagues and Partners as long as it might be of their interest.

Best regards from Valencia

International Scientific Conference on LIFE IN VIRTUAL REALITY - ECONOMIC, PEDAGOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

The event will be held on 8-9 April 2022 in Radom Academy of Economics at Traugutta 61a. Radom Academy of Economics and the Co-organizers invite you to participate in the International Scientific Conference on LIFE IN VIRTUAL REALITY - ECONOMIC, PEDAGOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS.

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

21. - 22. 1. 2022 
Pátek 9-15h
Sobota 9-13h

Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2022/2023

Přihlásit se můžete nahráním následujících dokumentů na https://1url.cz/@Erasmus_Apps nejpozději do 11.2.2022, do 23:59 h

International Conference for Youth in Agriculture 2022 (ICYA22)

Are you ready to look into the future of cropping systems, meet fellow agricultural students and go on (real-life) excursions? During the International Conference for Youth in Agriculture 2022 (ICYA22)

Nový projekt FTZ: implementace Project-Based Learning

Česká zemědělská univerzita v Praze poprvé získala projekt z Fondu pobídek ELLS (Euroleague for Life Sciences). Tento projekt s názvem implementace Project-Based Learning pro studenty magisterského studia na vybraných univerzitách ELLS (iPBL-EU) je koordinovaný Fakultou Tropického Zemědělství (FTZ CZU) společně s partnery z University of Natural Resources and Life Sciences - BOKU (Rakousko) a Swedish University of Agricultural Sciences - SLU (Švédsko). 

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá Asistentku/Asistenta oddělení mezinárodních vztahů

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze přijme zaměstnance na pozici: Asistentka/Asistent oddělení mezinárodních vztahů

Tropical News 4 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear Reader, Welcome to the fourth issue of Tropical News. Our Newsletter provides a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

Postdoc at SLU: genetic regulation of seed storage compounds in Pisum sativum

The Department of Plant Breeding conducts research, education and innovation work of strategic importance for society's long-term supply of food, industrial raw materials and energy, and to meet an

12th CASEE conference 2022 in Chisinau

CASEE Secretariat is happy to announce that we have opened online submissions for abstracts for the 12th CASEE Conference entitled "Sustainable agriculture in the context of climate change and digitalization" . The event will be hosted by the State Agrarian University of Moldova (Chisinau) on 22 – 24 June 2022 (the anticipated format of the conference is the physical meeting with face to face sessions).  

Visit of 4 universities in Ukraine and much more!

Our PhD students Marek Jelínek, Jan Staš and Eduardo Duque Dussán, along with Assoc. Prof. Hynek Roubík, travelled to Ukraine as delegates of the FTA under the scientific cooperation project "Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences" supported by the Czech Development Cooperation via Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zemřel prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil emeritní ředitel Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství) ČZU v Praze pan prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

CZU mission to Azerbaijan under FAO project on climate change

This mission within the FAO funded project on climate change adaptation and mitigation strategies in the agricultural sector in Azerbaijan allowed us to have first direct contact with the actors in the field.

Sbírka na pomoc ohrožené přírodě v jižním Kamerunu

Vědci z FTZ ČZU v Praze vyhlašují sbírku na pomoc vesnici Ebogo v Kamerunu. Případní dárci mohou přispět k ochraně ohroženého tropického pralesa, k rozvoji místních komunit a vzdělání dětí v Ebogu i přilehlých vesnicích.

Ohlédnutí za oslavou 60.výročí založení Fakulty tropického zemědělství

V rámci Dne s FTZ, který se konal u příležitosti 60. výročí založení vysokoškolského studia tropického zemědělství v nové budově Pavilonu tropického zemědělství, byl symbolicky pasován korunou z kokosového ořech, zlatým žezlem z antilopí kosti a  ananasem nový děkan prof. Patrick Van Damme z Belgie – a akademické obci fakulty přednesl tento slib:

FTA staff contributing to enhancing the educational and research activities at the Hawassa University in Ethiopia

Our employees Marie Kalousová, Barbora Černá Bolfíková, Iva Bernáthová, Stacy Hammond and Anna Chládová recently returned from Ethiopia where they conducted activities within the project “Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University”.

Stipendia BTHA na studium v Bavorsku 2022/23 - uzávěrka 1. prosince 2021

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se uzávěrku podávání žádostí o stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHAna roční studijní pobyt v Bavorsku.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23 je 1. prosinec 2021.

Erasmus Internship at Universidad Loyola

Dear colleagues and friends, we are contacting you to inform you that we are hiring interns! The International Relations Office of Universidad Loyola Andalucía is looking for 2 interns starting on January 15th, 2022 up to June 30th , 2022

The final phase of project Integrated Farming II in Zambia - ponds harvest

FTA experts (Jan Staš, Radim Kotrba and Petr Pudil) just started the final phase of the projectIntegrated Farming II in Zambia by conducting the monitoring harvests of the fishponds.

Nejlepší nápady jak na klima máme na FTZ

Pavilon tropického zemědělství zvítězil v kategorii pracovní prostředí v rámci 3. ročníku soutěže Adapterra Awards o nejlepší projekty reagující na klimatické změny.

Vypsání VŘ do programu Mladých dobrovolníků OSN 2022

Ministerstvo zahraničních věcí společně s Programem Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers, UNV) vyhlásilo výběrová řízení na 9 pozic Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2022. Odkaz na webové stránky s více informacemi ZDE.

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 3-4/2021

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online anebo ho naleznete v kampusu v tištěné podobě.

FTZ vzorem pro mezinárodní projekty

Projekt SIMPLE, koordinovaný FTZ, byl zaměřen na propojování univerzit s pracovním sektorem v Evropě (Česko, Rakousko, Belgie) a Asii (Kambodža, Indonésie, Thajsko). Projekt byl realizován v letech 2016-2019, nicméně i po jeho ukončení devět univerzit nadále pokračuje v aktivitách založených tímto projektem.

AKTION CZ-AT: Blížící se termín podání žádosti o stipendium a návrhu projektu

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

International Credit Mobility: Cooperation between the FTZ/FTA and Agricultural University of Tirana

In September 2021, the members of the Department of Economics and Development from the Faculty of Tropical AgriSciences visited their counterparts from the Agricultural University of Tirana as an initiative supported by the Erasmus+ International Credit Mobility project.

Pozvánka na Den s FTZ

Zveme Vás na Den s Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze, který se bude konat 15.10.2021

24.9. 2021 začíná na kampusu ČZU Noc vědců na téma ČAS

...a Fakulta tropického zemědělství se vám tentokrát otevře od 17:00 do 22:00. Srdečně vás zveme k prozkoumání našich laboratoří, k poznávačce koření či esenciálních olejů a pro odvážné nabízíme i možnost zapojit se do bojové hry.

Doplňkové kolo na Erasmus+ studijní pobyt v letním semestru 2021/22

Přihlásit se můžete nahráním následujících dokumentů https://1url.cz/@Erasmus_Apps nejpozději do 19. září 2021, do 23:59 h

TROPENTAG 2021

Fakulta tropického zemědělství Vás srdečně zve na veřejné streamování virtuální konference Tropentag 2021, které proběhne 15.- 17. září 2021 v Pavilonu tropického zemědělství, ČZU

Erasmus+ ESCAPAdE není žádná eskapáda ale letní škola

Ve dnech 17. až 24. srpna 2021 proběhla v Alnarpu, jednom ze 4 kampusů Švédské univerzity zemědělských věd (SLU) se sídlem v Uppsale, letní škola s názvem Host Plant Resistance Breeding.

Opět jsme bojovali za Sustainable Development Goals!

Ani pandemie nemohla zastavit členy volejbalového týmu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze v účasti na turnaji v plážovém volejbale na podporu globálních cílů OSN

Jsme ve finále soutěže ADAPTERRA AWARDS 2021!

Pojďte podpořit Pavilon tropického zemědělství v soutěži o nejlepší adaptační řešení na klimatické změny. Hlasujte ZDE.

How does the tropical reality concern the Czech Republic?

“What we have seen is that over time now, a number of crops that we equate with southern areas are also being at least tested in the Czech Republic.“ Read or listen to the full interview HERE.

6. ročník mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze

Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC, která se uskuteční 10.-12. listopadu 2021 v Praze

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 1-2/2021

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online a zároveň i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky i z Fakulty tropického zemědělství.

FTZ vyzývá k podpoře Zoo Hodonín, zdevastované ničivým tornádem

Tornádo, které je typické spíše pro hollywoodské filmy nežli české luhy a háje se v noci 24. června prohnalo jižní Moravou a mimo jiné srovnalo se zemí půlku ZOO HODONÍN

Staff Training Week at Vilniaus Kolegija/UAS

Creativity, challenge by Lithuanian business enterprise, and Lithuanian language and culture are our three key elements for the 2021 Staff Training Week!

Na otočku v Kamerunu – věda, rozvoj, termiti

Kamerun je země plná extrémů a terénní výjezdy v něm řadím k těm nejnáročnějším vůbec. Vše buď extrémně dobře funguje, vypadá nadějně, člověka motivuje, nebo se děje přesný opak. A touhle sinusoidou tak zvaných „ups and downs“ si člověk prochází téměř neustále. Ačkoliv s kolegou Janem Šobotníkem v zemi rozhodně nepatříme mezi nováčky (na kontě 6-8 výjezdů), Kamerun si vždy najde něco, čím nás překvapí. I proto nás to baví!

Traineeship offer - 2022 International Parliamentary Scholarship (IPS) Applications Open

We are sharing with you a traineeship offer - 2022 International Parliamentary Scholarship (IPS) Applications Open – Apply by July 31, 2021!

Tropical News 3 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear Reader, Welcome to the third issue of Tropical News. Our Newsletter provides a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

Mobilní laboratoře CZU mobiLAB v Zambii

Odborníci z Fakulty tropického zemědělství uvedli do provozu 3. jednotku CZU mobiLAB – mobilní laboratoře na detekci infekčních chorob

Rozhovor děkana fakulty pro ČT24

V rozhovoru se prof. Van Damme věnuje následujícím tématům: jak přežít v době klimatických změn, proč je pro zemi jako ČR, která má mírné podnebí, důležité zabývat se tropickým zemědělstvím a jak můžeme v těchto oblastech pomáhat.

Webinář pro nově přijaté studenty

Úspěšný webinář pro nově přijaté zahraniční studenty „What to do after admission exam?“ proběhl dne 30. dubna 2021 a byl zaměřený na získání víz/dlouhodobého pobytu v České republice za účelem studia. Na webinář se přihlásilo 98 zahraničních studentů.

FNSSA Stakeholder Engagement Week Virtual Event

Let us kindly invite you to the On-Line Thematic Session: Activities of central and eastern EU countries in research and Innovation partnership with Africa as a part of Stakeholder engagement week that is organized within LEAP4FNSSA project

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže 2021

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny – letos mimořádné „mobilitní okénko“ pro zahraniční mobility realizované do 31.5.2021 v min. délce 5 dnů!!

FOTOREPORTÁŽ: Inaugurace děkana prof. Patricka Van Damma

Dne 5.5. se konala inaugurace nového děkana Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze prof.ir.dr. Patricka Van Damma. Do úřadu ho jmenoval rektor ČZU prof. Petr Sklenička. Vystřídal tak ve funkci dosavadního děkana fakulty prof. Jana Banouta.

Webinář(e) o stážích Erasmus+

Již tuto středu 28.4. se v rámci projektu CZUgoAbroad uskuteční dva webináře o stážích Erasmus+. První webinář bude probíhat v českém jazyce a začíná v 18:00. Druhý bude v angličtine a jeho začátek je v 19:00.

Programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 a webináře

Rádi bychom s přicházejícím jarem upozornili na programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 a na webináře, které o nich pro zájemce plánujeme právě na jarní období.

Jak se daří rozvoji integrovaného zemědělství v Zambii?

Tým z ČZU, ve složení Vladimír Verner, Radim Kotrba, Zbyněk Polesný, Jan Staš z FTZ a Miloslav Petrtýl z FAPPZ, se právě nachází v Zambii, kde pokračují v implementaci rozvojových projektů „Integrated Farming II“ vedeným Mendelovou univerzitou v Brně a „Agribussines4LIFE“ koordinovaným Charitou Česká republika. Jak to s projekty vypadá? Podívejte se do galerie níže...

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v květnu 2021

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních nabídkách stipendijních pobytů Polsku a Estonsku. 

Výroční zpráva 2020 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství, jako obvykle, tak i letos bych se s Vámi rád podělil o nejdůležitější události, které naší fakultu potkaly v roce 2020.

Nabídka stipendií na zimní semestr 2021/2022 - GFPS

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) Vás s radostí informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2021/2022! 

RUSKO: Nabídka bezplatného studia na vybraných univerzitách a VŠ institucích

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce studia v bakalářských a magisterských studijních programech na univerzitách a VŠ institucích Ruské federace:

2021 GCHERA World Agriculture Prize Nominations Now Open till June 30th

Global Confederation of Higher Education Associations for Agriculture and Life Sciences about the World Agriculture Prize. 

Stipendia DAAD do Německa: deadline 30. 4. a pozvánka na Online seminář pro uchazeče 1. 4.

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání žádostí o stipendium DAAD do Německa a na Online seminář pro uchazeče o tato stipendia.

2nd ICCCS conference in Bali

We cordially invite you and your colleagues to participate in our incoming academic  International Conference on Climate Change and The Built Environment to be held on the 5th August 2021. Please find more information in our website: https://icccs.unud.ac.id/

Conference Bioeconomy and Circular Economy

Information about conference Bioeconomy and Circular Economy which will be held in English, online on 16th March 2021. More information and registration via link below. 

The Faculty of Tropical AgriSciences (FTA) CZU has elected a foreign national as a new dean in an effort to expand its international positioning/ranking

In March 2021, Prof. Patrick Van Damme became the second dean of the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA) but the first dean ever as a foreign national in the history of the Czech University of Life Sciences.

Novinky z Etiopie: jak se daří projektům v Awasse a Arba Minch?

Fakulta tropického zemědělství má v Etiopii široké zastoupení rozvojových projektů pod záštitou České rozvojové agentury. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně řešíme primárně dva projekty realizované v okolí měst Arba Minch a Awassa.

Renewed call for papers - International Conference - Africa and climate change

Please find attached the call for papers of the annual conference organized by the Africa Platform of Ghent University Association: "Africa and its ecologies: people and nature in the age of climate change".

TCHAJ-WAN: Nabídka stipendijních programů pro studenty BSP, MSP a DSP

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří:

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING – 2022

One of the goals of this group of projects is to motivate excellent Czech scientists who have long-term international experience, and are in the early stages of their careers, to carry out their own “Excellence Project” at an institution in the Czech Republic for the duration of the Project, i.e. 3 years.

Exploration of Academic–Industrial Links / Best Practices in Teaching Innovation

We would like to invite you to our first online staff week From May 18th to 20th 2021

PhD scholarship in ecology of soil-plant interactions in tropical grasslands

3-year PhD position carrying out greenhouse experiments in Norway and field research in Ethiopia; Deadline: 14.03.2021

Stipendia na základě mezinárodních smluv do Polska

Dovolujeme si Vám zaslat informace ke stipendijním nabídkám na studijní a výzkumné pobyty a na letní kurzy pro studenty a učitele VŠ do Polska.

Stipendium na základě mezinárodních smluv na Slovensko - deadline 19. února

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín podání žádosti o stipendium na Slovensko na základě mezinárodních smluv.

Mezinárodní konference "1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture"

Fakulta přírodních zdrojů z Prince of Songkla University v Thajsku uspořádala ve dnech 11. a 12. ledna 2021 první mezinárodní konferenci s názvem 1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA) zaměřenou na udržitelné zemědělství a akvakulturu.

Stipendia za základě mezinárodních smluv - Řecko, Lotyšsko, Německo

Dovolujeme si Vás informovat o blížících se termínech podání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv.

Nabídka stipendií v česko-francouzském programu mobility Barrande Fellowships

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Garantem programu, též zvaného „Barrande Fellowship Programme“, jsou MŠMT ČR a Francouzské velvyslanectví v ČR.

Postdoctoral position at the Faculty of Tropical AgriSciences - Food Security and Sustainable Agriculture

The postdoc position is offered for 10 months for applicants from all over the world, out of the Czech Republic. The position starts from 1st September 2021 and finishes on 30th June 2022.

Informační webinář pro žadatele o stipendium Barrande Fellowships

Dovolujeme si Vás a Vaše studenty pozvat na webinář věnovaný zájemcům o podporu výzkumných pobytů na vysokých školách či výzkumných centrech ve Francii. 

Tropical News 2 - “Newsletter for FTA Friends”

Welcome to the second issue of Tropical News. Our Newsletter will give you a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

CASEE Online Winter School 2021 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA)

On behalf of the Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, we are very glad and honored to invite your students to participate in the international “CASEE Online Winter School 2021

Vyhlášení soutěže pro zaměstnance FTZ 2020

Oddělení pro Vědu a výzkum vyhlašuje Cenu děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ

Stipendia na základě mezinárodních smluv do Německa s uzávěrkou 1. 12. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do Německa.

Virtuální Den otevřených dveří na FTZ

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří, který proběhne 20.11. 2020. od 9.00, letos netradičně ve virtuálním prostoru.

Jak získat práci nebo stáž v institucích EU? Je to snazší, než si myslíte!

Máte zájem dozvědět se více o zapojení ČZU v tomto programu? Sledujte facebookový profil EU Careers ČZU  nebo přímo kontaktujte Lucii Dostalíkovou.

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ a konference mohou být podpořeny.

CZU mobiLAB nabízí komplexní řešení detekce infekčních onemocnění (včetně COVID-19) v těžko dostupných oblastech rozvojových zemí

Problematikou přenosu infekcí a jejich detekcí, především viru SARS-CoV-2, se zabývají odborníci z Fakulty tropického zemědělství (FTZ)

Co si představíte, když se řekne Fufua či Mamala?

Nic? Brzy o nich jistě uslyšíte, jelikož tyto léčivé rostliny se používají v tradiční samojské medicíně k léčbě ran a popálenin. Působí totiž hojivě na tkáň kůže a inhibují růst bakterií infikujících rány. Mezinárodní tým vědců po 5 letech výzkumu odhalil léčivé vlastnosti 14 rostlin. Tým tvořili vědci z oblasti Samoan Fiti Laupu'a a prof. Ladislava Kokošky z Fakulty tropického zemědělství ČZU. Pokud se chcete o těchto úžasných rostlinách dozvědět více, podívejte se na článek v novinách Samoa Observer nebo si přečtěte celý článek ve vědeckém časopisu Journal of Ethnopharmacology.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo - DAAD a BTHA pro akademický rok 2021-2022

dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendií na základě mezinárodních smluv do Německa. Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD)

Aktuální organizace studia na FTZ

Studium na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) bude od 29. 9. 2020 probíhat distanční (online) formu výuky.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace: stipendia pro doktorandy/postdoktorandy

Dovolujeme si Vás upozornit na stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships.

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2021/22

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.

Jaké jsou druhotné dopady pandemie koronaviru v Nepálu?

Vědci z České zemědělské univerzity v Praze ukazují druhotné dopady pandemie koronaviru na příkladu Nepálu v rámci dokumentárního filmu "Jak se žije v Nepálu s pandemií"

ČZU nabízí pro studenty a zaměstnance další ubytovací prostory na koleji hotelového typu

ČZU zahajuje provoz nové koleje v bývalém hotelu Fortuna West v Praze 6 – Řepy přibližně 35 minut od kampusu ČZU a 17 minut od centra Prahy. 

Průvodce nového studenta

V průvodci nového studenta naleznete spoustu praktických a užitečných informací, které vám ulehčí první dny/měsíce na ČZU. Ke stažení zde.

Nabíkda ke studiu na Státní zemědělské univerzitě Moldávie

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce studia na Státní zemědělské univerzitě Moldávie – State Agrarian University of Moldova SAUM. SAUM je nejstarší univerzita Moldávie a zároveň první univerzita této země, která se zapojila do Boloňského procesu.

Stipendia do Mexika: Studijní nebo výzkumné pobyty

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.

Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné. 

Afrika je mým druhým domovem...

Jak se stane Afrika vaším druhým domovem? A je výhoda být ženou – vědkyní v Africe? To vám vysvětlí naše doc. Karolína Brandlová, spoluzakladatelka studijního programu Wildlife Management and Conservation, který je orientovaný na výzkum a ochranu zvířat. Původně chtěla studovat matematicko-fyzikální fakultu, ale dobrodružství v tropech nakonec vyhrálo. A čím je tedy pro ni Afrika výjimečná? Více se dočtete níže…

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v červnu 2020

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si dovolujeme Vás informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021.

 

Notice about postponement of the Summer School "Econometrics in Agriculture

The Summer School will be on September 7-11, 2020, in Barletta (Italy). 

Výroční zpráva 2019 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství, jako obvykle, tak i letos bych se s Vámi rád podělil o nejdůležitější události, které naší fakultu potkaly v roce 2019.

Spolupráce FTZ a ICRAF

Fakulta tropického zemědělství a ICRAF (Světové agrolesnické centrum) spolu už bezmála 20 let fungují jako partnerské instituce ve výzkumu a při tvorbě společných projektů v různých částech světa, jako je Peruánská Amazonie, střední Vietnam nebo údolí Fergana ve Střední Asii.

Stipendia na základě mezinárodních smluv: Německo (DAAD), Polsko, Slovensko, Estonsko

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko.

Změna termínu státních závěrečných zkoušek na FTZ pro akademický rok 2019/2020

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření nemoci COVID-19 dochází ke změně termínu konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Fakultě tropického zemědělství (FTZ).

Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se studia na ČZU.

ČZU ruší od 11. března do odvolání výuku

V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu ČZU ruší veškerou výuku, a to od 11. března do odvolání.

Vyhlášení výběrového řízení na Ministerstvu zahraničních věcí pro studenty a absolventy

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výběrového řízení na místo externího pracovníka na Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na Ministerstvu zahraničních věcí.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v březnu 2020

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si dovolujeme Vás informovat o vypsání výběrového řízení na víceletá stipendia ke studiu

Stipendia: Postdoc pozice v Polsku

Stipendium polské agentury NAWA: Ulam Programme, Postdocotral Research Fellowship in Poland

Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2020/2021

Zapisovat se můžete do tabulek vyvěšených na nástěnce u kanceláře T136, nejpozději do 18. února 2020, do 11:59 h. 

Schedules for summer semester 2019/2020

Here you can find schedules for summer semester 2019/2020.

Stipendia Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře - uzávěrka 31.3.2020

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o možnosti ucházet se o stipendia do Tchaj-wanu.

International Credit Mobility: cooperation between Czech Republic and Syria

We would like to inform you that we are offering 3-month mobility exchange for PhD students to the Tishreen University in Syria. 

Summer School “Econometrics in Agriculture”

...which will be held in Barletta (Italy) from June 15 to June 19, 2020, and organized by the University of Foggia (Italy). 

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2020

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Visegrad Scholarship Program 2020

The International Visegrad Fund is now offering Bachelor’s, Master’s and Post-Master’s scholarships to study abroad at universities in the Visegrad Group . Deadline March 15, 2020

Stipendijní programy pro doktorandy ve Francii

Nabídka stipendijních programů pro doktorandy ve Francii (v příloze).

Nabídka stipendií v česko-francouzském programu mobility pro PhD studenty

Dovolujeme si Vás informovat o vypsání nové stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií

Study Abroad Fair at Wageningen University

On the 7th of November 2019 Wageningen University & Research (WUR, Netherlands) had organised the annual Study Abroad Fair. Sofiia Pyshnieva, master student of Faculty of Tropical AgriSciences, who is doing an Erasmus semester abroad at WUR, got a chance to share her experience about living and studying in Prague. 

New offer of practices at the Veterinary Faculty - UAB - Barcelona

We inform you that the on-line application is open until January 31st   for a placement between June and December 2020. 

We offer practices on the following services:

Conference co-organized by BRT

In November 2019, our Biogas Research Team co-organized conference in Bila Tserkva (Ukraine).

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Polsko a Maďarsko

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuální termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Scientific Day v Mostaru

V pondělí 9.12.2019 Univerzita v Mostaru s Univerzitou Džemala Bijediče (Mostar, Bosna a Hercegovina) ve spolupráci s FTZ pořádala Scientific Day. 

Studentská vědecká konference v Kambodži

FTZ pořádala druhý ročník mezinárodní vědecké konference pro mladé vědce a studenty, která se konala 5. prosince 2019 na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodži.

Global Korean Scholarship (GKS) Program

Korea University informed us about scholarship programme for international students. Details are attached

40 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice

Čínská vláda stejně jako v minulých letech nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 17+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR 

Erasmus Day na ČZU

V úterý 10. prosince 2019 proběhne v prostorách Menzy od 11:00 do 14:30 "Erasmus Day na ČZU".

French PhD scholarships- Call for application 2020

We are pleased to inform you that the call for French Government scholarships applications is now open. These grants are to be awarded in 2020 by the French Embassy in the Czech Republic.

Workshop na téma Project management a HR AWARDS na Ukrajině

Zástupci z FTZ organizovali školení s názvem „Project management training - preparation of the EU Projects“ a „HR Awards“ na partnerských univerzitách na Ukrajině - Sumy National Agrarian University, Sumy State University, Bila Tserkva National Agrarian University v rámci projektu „Podpora mladých univerzitních kapacit v oblasti kvality vzdělávání a vědecko- výzkumných aktivit na Ukrajině“.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Čína a jiné

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Blížící se deadline pro stipendia DAAD letní kurzy a stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendium DAAD pro letní jazykový kurzy. Vybrat si můžete ze 172 kurzů. Stipendium je určené  studentům od 2. ročníku VŠ. Uchazeči musejí doložit minimální úroveň A2, přihlášky (pouze v NJ) se podávají do portálu DAAD a v tištěné podobě do sídla AIA do 1. prosince 2019.

Scientific Conference at Royal University of Agriculture

The scientific conference 2019 for young scientists and students will be held on 5th December 2019 at the Royal University of Agriculture, Phnom Penh, Cambodia.

Víceletá stipendia ke studiu na Kangnam University v roce 2020

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijního programu pro zahraniční studenty Kangnam University v Korejské republice. Velvyslanectví Korejské republiky v ČR doporučí jednoho českého studenta k získání víceletého stipendia ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na Kangnam University. Stipendium zahrnuje přípravný jazykový kurz v délce jednoho roku a umožňuje v případě v úspěšného studia získání akademického titulu. Informace k programu jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde.

Česko a svět studentským pohledem - setkání stipendistů

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání, které pořádá Akademická informační agentura spolu s kolegyněmi z oddělení Study In ČR a ve spolupráci s UK Pointem. Pro studentskou veřejnost chystáme informační setkání stipendistů, kteří využili našich stipendijních nabídek a budou mít možnost promluvit o svých zkušenostech z pobytů v Číně a v Egyptě. V ČR studujícím zahraničním studentům a studentkám z těchto zemí zároveň nabídneme možnost promluvit o tom, jak vnímají studium a život v České republice. Akce nazvaná „Česko a svět studentským pohledem“ („The Czech Republic and the World from Students‘ Perspective“) se koná 21. listopadu 2019 od 16 hodin Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek do výběrových řízení na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Projekt COST Action

První projektová schůzka se konala v Bruselu dne 14. října 2019. Dr. Miroslava Bavorová z FTZ ČZU se účastnila jako členka řídícího výboru a zástupkyně České republiky.

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15.11. (letní kurzy 1.12.) a BTHA 1.12.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16.11. a stipendia programu AKTION ČR – Rakousko pro VŠ učitele 30.11.

 

Ve níže uvedené zprávě naleznete krátký popis stipendia a odkaz na stipendijní nabídky zveřejněné na stránkách DZS.

Przewalski’s horse in The Great Gobi B SPA Protected Area in Mongolia

Read about impressive research of our PhD student Anna Bernátková who just came back from her research activities in Mongolia.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Peru, Rusko

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

 

 

Internship Farm work Norway opportunity

Do you like to stay abroad with a relation to nature? Then farm work in Norway is just right for you

Do Německa na zkušenou

Přemýšlíš o vycestování za prací nebo studiem? Chtěl/a bys ses dozvědět ještě o jiných nabídkách než je Erasmus+? Zvažuješ ucházet se o stipendium a nevíš, co je k tomu potřeba?

Thai delegates of the PISAI project at FTA

This Autumn 2019, the delegates of the PISAI project (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative) from Thai partner universities visited the Czech University of Life Sciences Prague (CULS) as arranged by the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA).

Instructions for students -WIFI, ISIC charging

Guidlines - How to conect to CULS WIFI and How to charge ISIC online

Pozvánka na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum ve dnech 27.-29.11.2019 v Pasově

Univerzita v Pasově a Česko-bavorská vysokoškolská agentura zvou na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 27. – 29.11.2019 v Pasově.K setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

FTA at Tropentag Conference 2019 in Kassel

Conference Tropentag 2019 with topic "Filling gaps and removing traps for sustainable resources management" was held on September 18th - 20th at Universities of Kassel and Goettingen, Germany.

Mezinárodní certifikát z angličtiny

Potřebujete mezinárodní certifikát o úrovni anglického jazyka? Katedra jazyků PEF ČZU nabízí možnost složení těchto zkoušek: TOEIC, TOEFL ITP

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Ddovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2020/21

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Nabídka stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku v roce 2020

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku. Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.

Lancaster University Study Abroad Brochure 2020

 Please find attached an electronic copy of our 2020 Study Abroad Brochure.

Letní škola v Kambodži 2019

V letošním srpnu se na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodžském Phnom Penhu konala již šestá letní škola, která je nedílnou součástí rozvojových projektů podporovaných Českou Rozvojovou Agenturou (ČRA).

Letní škola FTZ na Ukrajině pro studenty a mladé vědecké pracovníky na téma Waste Management

V srpnu jsme ve střední Ukrajině organizovali pod vedením Ing. Hynka Roubíka, Ph.D. (z našeho Biogas Research Team) další terénní výzkum studentů FTZ společně se studenty a mladými vědeckými pracovníky ze tří dalších Ukrajinských univerzit – ze Sumy National Agrarian UniversitySumy State University a Bila Tserkva National Agrarian University. Celkem se účastnilo 22 účastníků a vše probíhalo v rámci projektu „Podpora mladých univerzitních kapacit v oblasti kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit na Ukrajině“ podpořeného Českou rozvojovou agenturou.

Gaurav Khanna - My Internship at FTA's Biogas Reseach Team

Read an interesing report from student (Gaurav Khanna) internship at our Biogas Research Team

Internship in STAGE MALTA

This year, Stage Malta is celebrating 14 successful years of providing: Mobility Programmes, Internship and Work Placement opportunities, Research & Training visits, Entrepreneur programmes, as well as..

Letní škola v Thajsku 2019

Druhý ročník třítýdenní letní školy s názvem „Value chain management“ probíhal v srpnu na Chiang Mai University v Thajsku. Zúčastnilo se jí šest studentů z ČZU v Praze a 12 studentů ze čtyř thajských univerzit...

Jak běží léta s antilopami

Spolupráce zaměstnanců a studentů Fakulty tropického zemědělství na záchraně západního poddruhu antilopy Derbyho v Senegalu se brzy překulí do svého dvacátého roku....

Nabídka výměnných pobytů VŠ studentů v programu DUO-Thailand 2020

Na základě nabídky zaslané generálním ředitelem grantového projektu ASEM-DUO si Vás dovolujeme informovat o pokračování programu DUO-Thailand Fellowship Programme pro rok 2020, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Thajskem a státy Evropské unie.

 

How FTA scholarships can help?

Read a story of a brave young lady Frilly Andrelia Utami, who has gone through hard life time during and after the tsunami in Palu, Indonesia in 2018. Our Faculty gave her an opportunity to stundy in Czech Republic for 6 months.

Stipendia ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

Dovolujeme si Vám oznámit stipendijní nabídku kuvajtské vlády ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě.

Warsaw University of Life Sciences

International Scholarship Exchange of PhD candidates and Academic Staff - fully covered

Learn english in New York!

Study at College of Staten Island/City University of New York - English Language Institute

4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Univerzita v Pasově a Česko-bavorská vysokoškolská agentura zvou na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 29. 11. 2019 v Pasově.

Summer school in Ukraine - Call for participants

Call for participants - Summer school at Bila Tserkva National Agrarian University with topic "Research in practice - Waste management", 22th – 31th August, 2019

ELLS Scientific Student Conference 2019

Let us remind you the new deadline for abstract submission to the ELLS Scientific Student Conference 2019, which will be held at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Campus Ultuna.

Manuel Gomes Guerreiro Prize | Applications until July 15, 2019

Applications will be accepted until July 15 for the Manuel Gomes Guerreiro Prize which will recognize a published work, book or doctoral thesis which has contributed to scientific development in one of the fields of study of the University of Algarve.

DBU - Stipendijni pobyty na nemeckych odbornych pracovistich pro rok 2020

zajímavá nabídka stáží v Německu pro doktorandy a absolventy magisterského studia.

FTZ se zúčastnila mezinárodního veletrhu NAFSA 2019: Mezinárodní vzdělávací akce roku!

Výroční konference & Expo NAFSA je nejrozsáhlejší mezinárodní vzdělávací akce, která každoročně sdružuje téměř 10 000 účastníků z více než 3 500 institucí a organizací z více než 100 zemí. Konference NAFSA 2019 proběhla ve dnech 26. - 31. května 2019 ve Washingtonu D.C., USA na téma „Globální vedení, učení a změna“, což podpořilo diskuzi o současném stavu oboru a o tom, jak pracovat se změnami a výzvami v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Konferenci slavnostně zahájili Dr. Madeleine K. Albrightová a generál Colin L. Powell. Během veletrhu byly prezentovány studijní programy nabízené na FTZ a byla navázána spolupráce s univerzitami z Ekvádoru, Chile, Španělska atd.

Placement Offer 2019 at the UAB

We are pleased to announce and bring to your attention a placement offer at UAB. The information attached provides further details. 

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2020/2021.

Zástupci FTZ na valném shromáždění Agrinatury

Od úterý 14. května až do pátku 16. května 2019 proběhlo v belgickém Gembloux již tradiční valné shromáždění zástupců všech členů Agrinatury (The European Alliance on Agricultural Knowledge for Development).

Nabídka italských vládních stipendií pro akademický rok 2019/2020

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení možnosti získání vládních stipendií do Itálie. Nabídku jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Japonsko

Dovolujeme si Vás opět upozornit na nabídku stipendií na základě mezinárodních smluv do Japonska.

CARE - Nabídka stáže v Bosně a Hercegovině

V organizaci CARE hledají vhodného kandidáta na pracovní stáž se zemědělským a enviromentálně udržitelným zaměřením v Bosně a Hercegovině, a to v rámci projektu podpořeného Českou rozvojovou agenturou. 

Stáž je tříměsíční, placená a začít by měla nejpozději v září 2019.

Summer School Philippines 2019

Food security & Climate Change Summer School Philippines 2019: agrinatura students can apply now! Deadline 1stMay !

RIS FELLOWSHIPS INTERSHIP

Deadline: April, 24th 2019, 

Lenght: 3-6 months, 

Stipendium: 1.350 - 2.000 EUR / month

Roční dobrovolnická stáž v Regensburgu (ahoj.info 2019)

Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností?

Nabídka zahraniční stáže pro studenty

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili s nabídkou spolupráce v podobě zahraniční stáže v Institutu Hispánico de Murcia.

ELLS Summer School at HUJI: Mediterranean Diet

There are few more spots in summer school : Mediterranean Diet and they decided to extend the application deadline. The new deadline will be April 30th.

FOR Czech speakers and personal development lovers

Personal Growth Conference 2019 organized by GrowJob Institute- Kick-Start Your Personal Growth for a Discounted Price

Nabídka výměnných pobytů VŠ studentů v programu DUO-Korea 2019 Fellowship Program

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o pokračování programu DUO-Korea Fellowship Program, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo DAAD, uzávěrka 30. 4. 2019

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na stipendijní nabídku do Německa.

Nabídka stipendijních míst na letních jazykových kurzech v Koreji 2019

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování letních kurzů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice.

Erasmus internships offer

ERASMUS internships offer by the consortium EDUCA

PhD Vacancy - KU Leuven, Belgium

The Centre of Expertise for Cooperative Entrepreneurship (KCO) of KU Leuven, Belgium is looking for 5 full-time PhD students to pursue research on cooperatives in various areas of business economics and management. Please disseminate this information among those who might be interested in. More detailed information is in the attached file.

Česko a svět studentským pohledem

Pozvánka na setkání, které pořádá Akademická informační agentura spolu s kolegyněmi a kolegy z oddělení Study In ČR a ve spolupráci s Kampusem Hybernská.

First francophone treasure hunt for students

We are glad to inform you about the first Francophone treasure hunt that will take place on March 21st in Prague. 

Podpora mobility na krátkodobá studia 2019

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady

Nabídka dobrovolnických míst v Německu

Jménem Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni bychom vám rádi oznámili následující nabídky:

Call for grants- University of Lleida

Call for grants for foreign students applying for a master's degree programme

Nabídka práce pro studenty ve Vietnamu

Studentům FTZ nabízíme 3-měsíční stáž na výuku angličtiny v mateřské školce a anglickém centru pro děti i dospělé ve městě Thai Binh (Vietnam). V současné době již v Thai Binhu rovněž přednáší bývalí studenti z FTZ (viz fotogalerie níže).

Korejská republika a Tchaj-wan: stipendijní nabídky

Aktualizovaná nabídka stipendijních míst na základě mezinárodních smluv.

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Letní školy v Lotyšsku

Dovolujeme si Vás upozornit na prodlouženou uzávěrkou na stipendium pro letní školy v Lotyšsku do 1. března 2019.

Druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty do Rumunska

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na prodloužení termínu odevzdání přihlášek do výběrového řízení ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv do Rumunska.

ReThink Protein Challenge organized by Wageningen University

Join ReThink Protein Challenge organized by Wageningen University! More information HERE.

Future Food Initiative: Postdoctoral fellowships for food systems of the future

The first call for fellowship applications has just started and will run until 30 April 2019. It is focused on studying ancient plant varieties to develop tasty, nutritious food as well as alternatives to proteins from dairy. “Plant-based, protein-rich raw materials have enormous potential for new foods that can contribute to a balanced diet and reduce consumption of animal-based dietary components while also reducing the impact on the environment,” says Mathys.

Tropentag 2019 organised by University of Kassel, September 18-20, 2019

 Tropentag 2019 - Call for papers! Topic: ''Filling gaps and removing traps for sustainable resources development''

Training experience - najděte stáž v zahraničí!

Training experience pomáhá bezplatně studentům najít vhodnou stáž v různých zemích EU.

Erasmus days

Přijďte se dozvědět více o programu, prohlédnout si soutěžní fotky, poslechnout si přednášky i prezentace studentů, kteří již na Erasmu byli....

13. -14. února od 10:00 do 14:00 v menze ČZU

TOEIC - jazykové certifikáty

Potřebujete jazykový certifikát TOEIC (například pro výjezd na Erasmus)? Udělejte si jej přes Katedru jazyků! Vešekeré informace naleznete ZDE.

Zástupci FTZ se zúčastnili zahájení projektu LEAP4FNSSA

V těchto dnech byl v metropoli africké Ghany Akkře oficiálně zahájen projekt v rámci programu Horizont 2020 s názvem „Long-term Europe-Africa Partnership for Food and Nutrition Security, and Sustainable Agriculture (LEAP4FNSSA)“.

Collaboration agreement signed with the National University of Mongolia

For the last two years members of our Faculty of Tropical AgriSciences have been lecturing a summer school on “livestock-wildlife interactions”, organised by the NGO People in Need. This initial contact finally lead to signing a Memorandum of Understanding with the National University of Mongolia,

FTA hosts director of Gobi B to work on the conservation of this protected area

In December, FTA had the pleasure to host the director of Great Gobi B Strictly Protected Area in Mongolia, Ganbaatar Oyunsaikhan, as part of the ongoing collaboration between our institutions and Prague Zoo.

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury a o některých nabídkách dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol.

Česká zemědělská univerzita hostila setkání členů rady AGRINATURA

Asociace Agrinatura propojuje evropské univerzity a výzkumné organizace se společným zájmem podporovat rozvoj zemědělství udržitelným způsobem a s cílem zlepšit životy lidí zemědělstvím ovlivněných.

62 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR 

Semester zaměřený na Agroecology vyučovaný v AJ na Agrocampus Ouest, France

Informace o francouzské VŠ Agrocampus Ouest, která má jeden semester zaměřený na Agroecology vyučovaný v AJ.

Vyhlášení 24.ročníku IBEROAMERICKÉ CENY

Velvyslanectví iberoamerických zemí v České republice se sídlem v Praze pokračují v tradicizapočeté roku 1994 a vyhlašují nový ročník Iberoamerické ceny.

FTZ pořádala studentskou vědeckou konferenci v Kambodži

V rámci rozvojového projektu „Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture v Kambodži“ vedl tým odborníků z Fakulty tropického zemědělství a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Stipendijní pobyty do Izraele

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty do Izraele.

 

22.11. 2018 v 12:00 hodin je termín odevzdání přihlášek na

ˇ        Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia

ˇ        Letní kursy hebrejštiny

 

Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA).

Data colection in southwestern Siberia in Altai Krai and Altai Republic

One of our student (Lenka Hofierkova) spent one and half month in southwestern Siberia in Altai Krai and Altai Republic where she collected data for her diploma thesis under supervisor Miroslava Bavorova.

Otevřeno 3.kolo podpory mobilit studentů!

Oddělení mezinárodních vztahů FTZ oznamuje možnost požádat o cestovní stipendium (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia.

ALFABET project successfully completed

The Faculty of Tropical AgriSciences coordinated the Erasmus Mundus project ALFABET which was oriented to support the mobility exchange of students and teaching staff among the universities in EU and Asia. 

Incoming student from Czech Republic hosted at the SUMY

"I got a great opportunity thanks to the FTA to participate for three months at International Credit Exchange Mobility program which will be held in Sumy, Ukraine."

Incoming students from Ukraine are hosted at the FTA

International Credit Mobility: cooperation between the Czech Republic and Ukraine coordinated by the Faculty of Tropical AgriSciences is to exchange the students and staff among the Czech University of Life Sciences Prague (CULS) together with two Ukrainian universities:

Internships in Malta - PARAGON

We are pleased to inform you about long stay paid placements in Malta.

French Government scholarships for PhD students

We are pleased to inform you that the call for French Government scholarships is now open.

IPB Job Fair “Career and Entrepreneurship Expo 2018”

IPB Job Fair Career and Entrepreneurship Expo 2018 was held at Bogor Agriculture University in Indonesia 21st and 22nd September 2018.

Rozvrhy pro zimní semestr 2018/2019

Zde najdete rozvrhy pro zimní semestr 2018/2019.

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zde naleznete harmonogram pro akademický rok 2018/2019.

Another collaboration successfully established!

Faculty of Tropical AgriSciences officially build up a partnership with Higher Institute of Environmental Sciences (HIES) in Cameroon

Letní škola v Thajsku 2018

Letní škola „Value chain management“ v Thajsku proběhla od 8. do 28. srpna na Chinag Mai University

CZU came to visit the University of Battambang

On March, Hynek Roubik from Faculty of Tropical AgriSciences (from our BiogasResearchTeam) and Anna Brunerová from Faculty of Engineering, visited the University of Battambang. 

Letní škola v Kambodži 2018

Letní škola v Kambodži s názvem „SCIENTIFIC WORK: Step by step“. Letní škola byla realizována ve spolupráci s Royal University of Agriculture (RUA) v Phnom Penhu od 20-31.8.2018.

Stipendia vlády ČR pro studenty z rozvojových zemí

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice. 

Zapoj se do soutěže o dvě letneky

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil soutěž o dvě letenky do libovolné evropské destinace...

Nabídka stáže "Youth in Landscapes Network Intern"

Nabídka zahraniční stáže pro studenty na 6 měsíců v německém Bonnu. Více informací naleznete...

Nabídka pracovní pozice na Universitat Autonoma de Barcelona (english only)

Nabídka pracovní pozice v rámci Erasmus+ Traineeship 2018 (english only).

Školení zaměstnanců ve Valencii (pouze v angličtině)

Staff Training offer for the 2018-2019 academic year.

Mezinárodní vzdělávací konference NAFSA 2018

Proděkanka pro zahraniční vztahy FTZ Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. se společně s vedoucí zahraničního oddělení Ing. Anetou Kremovou...

Druhé kolo Podpory mobilit studentů

2. kolo Podpory mobilit studentů až do 26. června 2018, do 11:59.

Erasmus+ Traineeship Calls - ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

The deadline for the application is the 30th of June, 2018

Offer of Practices at the UAB

The online application will be open from 1 of June to 28 of June of 2018.

Vypsání dobrovolnických míst v Německu 2018

Hledáme 3 zájemce  roční mobility v Německu!

Agrinatura Travel Grants 2018 REMINDER!

Deadline for submitting abstract to Tropentag is April 15, and the deadline for Agrinatura travel grant requests is May 15!

Možnost studia v Mexiku

ZS 2018/19 na Universidad Autónoma Chapingo, Mexiko

 

Call for PhD candidates to Ukraine - till 31st March

Sumy National Agrarian University, Bila Tserkva National Agrarian University

WULS-SGGW_Visegrad Scholarship Program for MSc students

Deadline for pre-acceptance: March 8th

Visegrad Scholarship Program

Application by March 15th, 2018

Agrinatura Travel Grants 2018

AGRINATURA will grant max. 8 students from AGRINATURA network by travel grant of amount 300 EUR.

Nabídka stipendií GFPS - zimní semestr 2018/19

Nabízíme stipendium ve výši 600€ měsíčně

Žádosti posílejte do 20.3.2018

Nabídka stáží na univerzitě BOKU ve Vídni

Přihlášky od 10.2. do 10.3.2018

10 nejlepších stáží v zahraničí

Získej zkušenosti na stážích a dobrovolnických akcích GoEco

PIC Management - Nabídka stáží 2017/18

Francie, Německo, Irsko, Malta, Maledivy, Španělsko, Mexiko, Panama, UK

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19

Deadline podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1.12.2017.

Letni semestr ve Francii - Montpellier SupAgro

Deadline pro registraci: 30.10.2017

Pozvání na oslavy 30 let programu Erasmus

Erasmus Generation Night

KDY: 19.10.2017

KDE: Praha

Studentské mobility - 2. kolo

Žádosti do 29.9.2017, 11:59

Nabídky DZS ke studiu v zahraničí

Irish Research Council - Caroline

Přímořská univerzita Slovinko

Studium na čínských univerzitách

Marketing and Sales Administration Placement/Internship in the UK!

Great placement/internship opportunity that are looking for a candidate to start in July!

Nabídka práce pro studenty - Language Editor

Práce z domova

Částečný úvazek

Nabídka práce pro studenty ve Vietnamu

Výuka AJ ve školce a anglickém centru pro děti i dospělé ve městě Thai Binh.

Nástup od května 2017

Nezisková organizace GFPS - nabídka stipendií

Studium v zimním semestru 2017/18 na německých univerzitách.

 

Hledáme sedm zájemců o roční mobility v Německu

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

KDY: od 1.7. a 1.9. 2017

Robitschek Scholarship — Call for Applicants!

Unique 1-year fully-funded scholarship opportunity for students of Czech and Slovak origin

Nabídka stáží Malmö University

Deadline pro podávání přihlášek: 1.5.2017

Study in Prague photo/video competition

Téma/Theme: We’ve met in Prague

Deadline: 30.4.2017

 

Nabídka stáže

Instituto Hispánico de Murcia

 

New Zealand - Dairy Careers

Twelve month Live, Learn and Earn programme in New Zealand

Oznámení o výběrovém řízení na Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018

NOVĚ - MOŽNOST REGISTRACE PRODLOUŽENA do 9. ledna 2017!

Vyšehradské stipendium - výzva

Podávání žádostí: do 31.1.2017

English Language Summer Schools in Wales/UK

We are looking forward to welcoming students to Wales!