Aktuality

Zobrazit další aktuality

Doplňující etapa přijímacího řízení pro bakalářské programy na FTZ

Fakulta tropického zemědělství oznamuje doplňující etapu přijímacího řízení pro bakalářské programy. Online přihlášku je potřeba vyplnit do 15.7.2024. Uchazeči se mohou ucházet o přijetí do dvou bakalářských programů – Tropické zemědělství a International Cooperation in Agricultural and Rural Development (ICARD).

Využitím soukromého kapitálu a satelitních dat k ochraně biologické rozmanitosti prostřednictvím projektu BIO-CAPITAL

Nedávno zahájený projekt BIO-CAPITAL financovaný EU (Research and Innovation Action) přispívá k rozvoji finančních nástrojů na ochranu biodiverzity propojením soukromých kapitálových investic a satelitních dat.

Slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských oborů na Fakultě tropického zemědělství

Ve čtvrtek 27. června 2024 se v Aule České zemědělské univerzity odehrála slavnostní promoce studentů bakalářských a magisterských oborů Fakulty tropického zemědělství (FTZ), která byla završením několikaletého úsilí našich studentů a zároveň připomínkou důležitosti vzdělávání a vědeckého výzkumu v oblasti tropického zemědělství.

 

Letošní státní závěrečnou zkoušku absolvovalo celkem 69 studentů bakalářských programů (Tropické zemědělství a ICARD) z nichž úspěšně dokončilo studium 66.

 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci byla udělena Bc. Nicole Dřímalové za práci "Antiproliferative effect of common Nepenthes species on adenocarcinoma cells".

 

Celkem 12 bakalářů získalo ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Státní závěrečnou zkoušku magisterských oborů absolvovalo celkem 58 studentů a 44 studujících získalo diplom, zatímco 10 studentů si odložilo obhajobu diplomové práce na září 2024.

 

Cena Ministra zemědělství za nejlepší diplomovou práci byla udělena Ing. Dumitru-Claudiu Săndu?ă za práci "Why people buy food directly from farmers: Case study from Moldova".

 

2 inženýři získali ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Zástupci Fakulty tropického zemědělství tímto srdečně gratulují všem absolventům a přejí jim mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře a zároveň se těší se na další úspěšné roky plné nadějných studentů a inspirativních absolventů.

Pozvánka na workshop o technikách roubování zeleninových plodin

FTZ vás zve na zajímavý workshop o technikách roubování zeleninových plodin, který povede M. Sc. Melisa Huizar Mondragón (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mexiko). 

Konference České evaluační společnosti 2024

Na půdě České zemědělské univerzity v prostorách Fakulty tropického zemědělství se uskutečnila dvoudenní Výroční konference České evaluační společnosti. Toto setkání, která se konalo ve dnech 12. a 13. června 2024, nabídlo bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi. Zástupkyně FTZ představily své zkušenosti s výukou v multikulturních týmech i tématiku genderové rovnosti.

Před hlavním konferenčním dnem proběhly tři prakticky zaměřené workshopy. Vladimír Kváča, který se dlouhodobě zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, vedl workshop zaměřený na smysl evaluace. Anna Korienieva a Linda Maršíková se ve svém bloku zaměřily na vizualizaci a prezentaci výsledků evaluace. Konzultantka pro oblast vzdělávání Jana Korábová představila prakticky program pro analýzu kvalitativních dat.

Hlavní konferenční den začal úvodním plenárním blokem, který zahájil Daniel Svoboda z České evaluační společnosti spolu s prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU v Praze Michalem Lošťákem, Hanou Volnou z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí, Radkem Kobzou z Ministerstva pro místní rozvoj a Michaelou Mrózkovou z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následovaly tematické bloky, zaměřené na různé aspekty evaluace, jakými jsou výzvy spojené s multikulturními týmy, evaluace vzdělávání a evaluační vzdělávání nebo evaluace pohody a nepohody.

Výuka v multikulturním prostředí a kolaborativní výuka byla tématem tematického bloku, který vedla proděkanka pro mezinárodní vztahy na FTZ Petra Chaloupková. Jeho součástí bylo představení výsledků výzkumu, který proběhl mezi českými a zahraničními studenty ČZU v Praze v dubnu 2024. „Studující pomocí participativní metody sběru dat sdíleli své zkušenosti s týmovou spoluprací v rámci mezinárodního týmu. Především její benefity i výzvy,“ uvedla Petra Chaloupková. „Zároveň uváděli, jak se cítí vnímání v rámci mezinárodního týmu a jak jsou spokojeni s výsledky týmové práce nebo jakou roli hraje leader projektu či pedagog,“ doplnila. Součástí prezentace byly také uvedeny příklady dobré praxe, které podporují týmovou spolupráci v rámci multikulturního prostředí.

Jana Mazancová je členkou pracovní skupiny ČZU pro Plán genderové rovnosti a členkou několika odborných orgánů zaměřených na udržitelný rozvoj a genderovou rovnost na vysokých školách. Je hlavní řešitelkou projektů AGRIGEP programu Horizon Europe, zaměřeného na implementaci Plánu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích na šesti evropských školách. Ve svém bloku představila, jak lze integrovat genderovou dimenzi do evaluací a uvedla také plány genderové rovnosti pro veřejné výzkumné instituce a výzkumné grantové agentury v evropském výzkumném prostoru.

Konference byla příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání.

Doplňující etapa přijímacího řízení pro magisterský program IDAE

Fakulta tropického zemědělství oznamuje doplňující etapu přijímacího řízení pro magisterský program International Development and Agricultural Economics (IDAE). Online přihlášku je potřeba podat do 15.7.2024.

Profesor Bohdan Lojka byl jmenován prezidentem Evropské agrolesnické federace EURAF (European Agroforestry Federation)

Poslední týden v květnu 2024 se v Brně na Mendelově univerzitě konala 7. Evropská Agrolesnická konference. Tato významná událost, pořádaná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka, přilákala 396 delegátů ze 43 zemí. Účastníci měli možnost vyslechnout si 137 prezentací zaměřených na potenciální přínosy agrolesnictví. Jedním z hlavních řečníků a nově zvoleným prezidentem Evropské agrolesnické federace (EURAF) byl prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Konference České evaluační společnosti 2024

Fakulta tropického zemědělství s potěšením oznamuje nadcházející Konferenci České evaluační společnosti, která se bude konat 12. a 13. června 2024. Tato akce nabídne bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi.

Vítejte na FTZ ČZU v Praze

Kalendář akcí

červenec 2024 < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13. červenec - sobota