Aktuality - home

Doplňující etapa přijímacího řízení pro bakalářské programy na FTZ

Fakulta tropického zemědělství oznamuje doplňující etapu přijímacího řízení pro bakalářské programy. Online přihlášku je potřeba vyplnit do 15.7.2024. Uchazeči se mohou ucházet o přijetí do dvou bakalářských programů – Tropické zemědělství a International Cooperation in Agricultural and Rural Development (ICARD).

Využitím soukromého kapitálu a satelitních dat k ochraně biologické rozmanitosti prostřednictvím projektu BIO-CAPITAL

Nedávno zahájený projekt BIO-CAPITAL financovaný EU (Research and Innovation Action) přispívá k rozvoji finančních nástrojů na ochranu biodiverzity propojením soukromých kapitálových investic a satelitních dat.

Slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských oborů na Fakultě tropického zemědělství

Ve čtvrtek 27. června 2024 se v Aule České zemědělské univerzity odehrála slavnostní promoce studentů bakalářských a magisterských oborů Fakulty tropického zemědělství (FTZ), která byla završením několikaletého úsilí našich studentů a zároveň připomínkou důležitosti vzdělávání a vědeckého výzkumu v oblasti tropického zemědělství.

 

Letošní státní závěrečnou zkoušku absolvovalo celkem 69 studentů bakalářských programů (Tropické zemědělství a ICARD) z nichž úspěšně dokončilo studium 66.

 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci byla udělena Bc. Nicole Dřímalové za práci "Antiproliferative effect of common Nepenthes species on adenocarcinoma cells".

 

Celkem 12 bakalářů získalo ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Státní závěrečnou zkoušku magisterských oborů absolvovalo celkem 58 studentů a 44 studujících získalo diplom, zatímco 10 studentů si odložilo obhajobu diplomové práce na září 2024.

 

Cena Ministra zemědělství za nejlepší diplomovou práci byla udělena Ing. Dumitru-Claudiu Săndu?ă za práci "Why people buy food directly from farmers: Case study from Moldova".

 

2 inženýři získali ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Zástupci Fakulty tropického zemědělství tímto srdečně gratulují všem absolventům a přejí jim mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře a zároveň se těší se na další úspěšné roky plné nadějných studentů a inspirativních absolventů.

Pozvánka na workshop o technikách roubování zeleninových plodin

FTZ vás zve na zajímavý workshop o technikách roubování zeleninových plodin, který povede M. Sc. Melisa Huizar Mondragón (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mexiko). 

Konference České evaluační společnosti 2024

Na půdě České zemědělské univerzity v prostorách Fakulty tropického zemědělství se uskutečnila dvoudenní Výroční konference České evaluační společnosti. Toto setkání, která se konalo ve dnech 12. a 13. června 2024, nabídlo bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi. Zástupkyně FTZ představily své zkušenosti s výukou v multikulturních týmech i tématiku genderové rovnosti.

Před hlavním konferenčním dnem proběhly tři prakticky zaměřené workshopy. Vladimír Kváča, který se dlouhodobě zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, vedl workshop zaměřený na smysl evaluace. Anna Korienieva a Linda Maršíková se ve svém bloku zaměřily na vizualizaci a prezentaci výsledků evaluace. Konzultantka pro oblast vzdělávání Jana Korábová představila prakticky program pro analýzu kvalitativních dat.

Hlavní konferenční den začal úvodním plenárním blokem, který zahájil Daniel Svoboda z České evaluační společnosti spolu s prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU v Praze Michalem Lošťákem, Hanou Volnou z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí, Radkem Kobzou z Ministerstva pro místní rozvoj a Michaelou Mrózkovou z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následovaly tematické bloky, zaměřené na různé aspekty evaluace, jakými jsou výzvy spojené s multikulturními týmy, evaluace vzdělávání a evaluační vzdělávání nebo evaluace pohody a nepohody.

Výuka v multikulturním prostředí a kolaborativní výuka byla tématem tematického bloku, který vedla proděkanka pro mezinárodní vztahy na FTZ Petra Chaloupková. Jeho součástí bylo představení výsledků výzkumu, který proběhl mezi českými a zahraničními studenty ČZU v Praze v dubnu 2024. „Studující pomocí participativní metody sběru dat sdíleli své zkušenosti s týmovou spoluprací v rámci mezinárodního týmu. Především její benefity i výzvy,“ uvedla Petra Chaloupková. „Zároveň uváděli, jak se cítí vnímání v rámci mezinárodního týmu a jak jsou spokojeni s výsledky týmové práce nebo jakou roli hraje leader projektu či pedagog,“ doplnila. Součástí prezentace byly také uvedeny příklady dobré praxe, které podporují týmovou spolupráci v rámci multikulturního prostředí.

Jana Mazancová je členkou pracovní skupiny ČZU pro Plán genderové rovnosti a členkou několika odborných orgánů zaměřených na udržitelný rozvoj a genderovou rovnost na vysokých školách. Je hlavní řešitelkou projektů AGRIGEP programu Horizon Europe, zaměřeného na implementaci Plánu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích na šesti evropských školách. Ve svém bloku představila, jak lze integrovat genderovou dimenzi do evaluací a uvedla také plány genderové rovnosti pro veřejné výzkumné instituce a výzkumné grantové agentury v evropském výzkumném prostoru.

Konference byla příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání.

Doplňující etapa přijímacího řízení pro magisterský program IDAE

Fakulta tropického zemědělství oznamuje doplňující etapu přijímacího řízení pro magisterský program International Development and Agricultural Economics (IDAE). Online přihlášku je potřeba podat do 15.7.2024.

Profesor Bohdan Lojka byl jmenován prezidentem Evropské agrolesnické federace EURAF (European Agroforestry Federation)

Poslední týden v květnu 2024 se v Brně na Mendelově univerzitě konala 7. Evropská Agrolesnická konference. Tato významná událost, pořádaná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka, přilákala 396 delegátů ze 43 zemí. Účastníci měli možnost vyslechnout si 137 prezentací zaměřených na potenciální přínosy agrolesnictví. Jedním z hlavních řečníků a nově zvoleným prezidentem Evropské agrolesnické federace (EURAF) byl prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Konference České evaluační společnosti 2024

Fakulta tropického zemědělství s potěšením oznamuje nadcházející Konferenci České evaluační společnosti, která se bude konat 12. a 13. června 2024. Tato akce nabídne bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi.

Víkend otevřených zahrad 2024

V sobotu 8. 6. 2024 probíhá akce Víkend otevřených zahrad.

Botanická zahrada FTZ v živém vysílání ČT

Při příležitosti dnešního Dne botanických zahrad ČR si Česká televize vybrala naši botanickou zahradu pro živý vstup do vysílání...

Nový Podcast s Anežkou Daníčkovou, která vede Botanickou zahradu FTZ

Anežka Daníčková je v čele Botanické zahrady FTZ od května 2021. Vystudovala program Zahradní architektura na Mendelově univerzitě v Brně a před nástupem do Botanické zahrady FTZ pracovala ve stavebnictví a projekci v zahradní architektuře. Navazuje na práci svých rodičů a pokračuje v dlouholeté rodinné tradici – tatínek je zahradní architekt, maminka aranžérka a dvě tety zahradnice, praprastrýc se věnoval sběru a pěstování kaktusů. Prostředí botanické zahrady zná od svého dětství – plochy, skleníky, rostliny i kolegy.  

V Podcastu se dozvíte, proč je botanická zahrada pro univerzitu důležitá, čím je výjimečná, kolik zde najdete druhů rostlin a zvířat, jak rozsáhlé jsou místní sbírky nebo zda si můžete odnést něco domů.  

Propojení akvakultury a bioplynových technologií v Zambii

Projekt “Through Biogas Technology Towards Higher Resilience of the Communities in Western Province of Zambia” představuje výsledky svých aktivit v Zambii. V Zambii se obyvatelstvo často potýká s nedostupností či nedostatkem energetických zdrojů.  Většina lidí je tak závislá na postupech, které nejsou energeticky dlouhodobě udržitelné. Zodpovědnost za zajištění tradičních zdrojů energie (nákup dřevěn?ého uhlí, sběr palivového dřeva) nesou ve většině případů ženy a dívky, které se tak často nemohou věnovat vzdělávání a/nebo jiným seberealizačním aktivitám. 

V zahradě belgického velvyslanectví v Maroku vykvetly naroubované rostliny, které symbolizují důvěrné spojení mezi severem a jihem

Patrick Van Damme je nejen jedním z předních expertů na tropické zemědělství a etnobotaniku, ale je také jedním z mála zahraničních vědců, kteří stojí v čele českého akademického pracoviště, od roku 2021 je děkanem Fakulty tropického zemědělství na ČZU. Ještě za svého působení na Gentské univerzitě byl on a jeho tehdejší asistent Emiel požádán o spolupráci známým belgickým umělcem Ericem van Hovem, aby se podílel na výzdobě zahrady nového belgického velvyslanectví v Maroku.  

Pozvánka na TANEČNÍ WORKSHOP – ANGOLSKÝ TANEC KIZOMBA na FTZ

Rádi bychom vás pozvali na 4hodinový workshop, který povede José Pina Paulino, absolvent Fakulty tropického zemědělství a skutečný ambasador angolské taneční kultury. José nyní vede i klub afro-karibských a latinskoamerických tanců na FTZ. 

Workshop je určený pro zkušené tanečníky i úplné začátečníky.  

Datum: 15. května 

Čas: 16:30 hod. 

Místo konání: Vestibul FTZ 

Na seminář s Josém je třeba se předem přihlásit - pro více informací můžete použít níže uvedený QR kód a nebo kontaktovat Josého (776 336 191) - @kizombavrudne. 

Cena tanečního workshopu je 600 Kč/osoba při platbě předem, nebo 800 Kč na místě.  

Následná Kizomba party začíná ve 20:30 a příspěvek je 150 Kč.  

Všichni zaměstnanci fakulty a studenti jsou vítáni! 

Expedice do horských oblastí západního Balkánu:

Posílení dlouhodobé udržitelnosti sběru a komercializace místních léčivých a aromatických rostlin. V březnu 2024 se zástupci Fakulty tropického zemědělství ve spolupráci s kolegy z Rhine-Waal University (Německo) a University of Gastronomic Sciences (Itálie) vydali na expedici

Klimatická změna a její dopad úrodu

Vegetační období díky mírným zimám u nás začíná dříve.  Ranní mrazy ale zůstávají a mají devastující dopad na plodiny, což se projevilo také v uplynulých dnech. Tomuto tématu se věnovala speciální příloha Hospodářských novin – Zemědělství a lesnictví, jejíž součástí je komentář profesora Bohdana Lojky z FTZ, který osvětluje, jak se měnící se podnebí může promítnout i do naší zemědělské praxe.

„Největší problém jsou jarní mrazíky. Ty u nás zůstanou a pravděpodobně budou i častější,“ říká profesor Bohdan Lojka z Fakulty tropického zemědělství na ČZU. Tím, že vegetační období začíná rok od roku dříve, se přízemní mrazíky stávají stále častějším ohrožením úrody. V naší zeměpisné šířce jsou totiž ve srovnání s jižními oblastmi delší noci a to způsobuje, že na jaře navzdory celkovému oteplení klesnou občas noční nebo brzké ranní teploty pod nulu a ohrozí rostliny, které se mezitím začaly probouzet a kvést. Tradičně to má devastující dopad na úrodu meruněk a broskví, s prodlužováním vegetační sezony se to ale může týkat stále většího počtu pěstovaných plodin.

 

Celý článek si můžete přečíst na tomto odkaze: https://archiv.hn.cz/c1-67307910-vinohrad-nahoru-pastviny-dolu-klimaticka-zmena-zahybe-s-lokalitami-zemedelske-produkce, kde je také dispozici ke stažení celá speciální příloha HN.

Letní škola 2024 v Kambodži

Fakulta tropického zemědělství oznamuje možnost přihlásit se na Letní školu 2024 v Kambodži, jejímž tématem jsou: "Zemědělsko-potravinářské systémy směřující k zeleným technologiím a soběstačnosti". 

Pozvánka na seminář – Výzkum hmyzožravých predátorů

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech Vás zve na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 2. května od 14 hodin na Fakultě tropického zemědělství. Naším hostem bude Mgr. Kateřina Sam, Ph.D., vedoucí oddělení ekologie Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, která nám představí svůj výzkum hmyzožravých predátorů se zaměřením především na ptáky v různých tropických oblastech.

Setkání proběhne v místnosti č. 116 na FTZ a bude možné se také připojit prostřednictvím MS Teams. Odkaz na online setkání naleznete v příloze.

 

Kdy: 2. května 2024 14:00-15:30 hod.

Kde: FTZ (ČZU) místnost č. 116 nebo MS Teams, prostřednictvím QR kódu v? příloze.

Národní rozvojový den za účasti zástupců Fakulty tropického zemědělství

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí historicky první Národní rozvojový den, kterého se zúčastnili také zástupci Fakulty tropického zemědělství.  

Dopolední část nabídla prostor pro setkání zástupců veřejného, neziskového, soukromého sektoru i akademické obce, zástupců vlády a parlamentu, kteří jsou zapojeni do realizace humanitární, transformační a rozvojové asistence v?zahraničí. Uvedl ji prezident republiky Petr Pavel, následovalo slovo ministra Lipavského, který poděkoval všem realizátorům rozvojových a humanitárních aktivit za jejich dlouhodobou podporu. V úvodní sekci vystoupil ředitel neziskové organizace Šimon Pánek, který shrnul aktuální situaci v?oblasti rozvojové i humanitární pomoci. Účastníky Národního rozvojového dne rovněž pozdravila formou online zdravice belgická ministryně pro rozvoj Caroline Gennez.? 

Po úvodním bloku následoval panel Česko pomáhá – výsledky a perspektivy. V?rámci panelové diskuse vystoupila předsedkyně Podvýboru pro podporu demokracie a?lidských práv v?zahraničí Eva Decroix, předseda?Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fisher, náměstek ministra financí Marek Mora a programová manažerka Freedom House Lída Vackov?á. Následovaly odborné diskuse na témata: Vzdělávání a posilování povědomí, Klimatická a environmentální bezpečnost, Ekonomický rozvoj a finanční nástroje. 

Fakultu tropického zemědělství reprezentovaly Petra Chaloupková a Tatiana Ivanová, které se zúčastnily kulatého stolu vzdělávání a osvěta. Marie Kalousová a Vladimír Verner se zúčastnili sekce klimatická a environmentální bezpečnost. 

Odpolední část v?zahradě Černínského paláce se otevřela široké veřejnosti. Celé odpoledne probíhalo ve znamení rozhovorů, promítání, výstav, interaktivních prezentací a dalších doprovodných akcí. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavy úspěchů rozvojové spolupráce a zdravotnického programu MEDEVAC, promítání festivalu Jeden svět, Paměti národa i z?cest ministra zahraničí a měli také možnost ochutnat speciality z?rozvojových zemí a vyzkoušet na vlastní kůži život etiopské dívky nebo syrského uprchlíka. Probíhaly zde také diskuse na téma: Co znamená pomáhat při katastrofách, Jak Česko pomáhá v?zahraničí či Ochrana lidských práv ve světě. Moderátor Vít Pohanka během odpoledne vyzpovídal zástupce záchranářů, lékařů i reportérů z?krizových oblastí a představil také působení známých osobností jako je Janek Rubeš nebo Arthur Sniegon. 

Konference Tropentag 2024

V polovině září tohoto roku se opět uskuteční Tropentag 2024, významná mezinárodní akce zaměřená na výzkum v oblasti tropického a subtropického zemědělství, řízení přírodních zdrojů a rozvoje venkova.  

 

Konferenci Tropentag 2024 bude hostit University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni (BOKU) ve dnech 11. až 13. září 2024. Konference se bude konat nejen ve Vídni, ale také online.  

 

Téma konference:  

Prozkoumat příležitosti... pro řízení přírodních zdrojů a lepší život pro všechny. 

 

O konferenci 

Tropentag je každoroční mezinárodní konference zabývající se výzkumem v oblasti tropického a subtropického zemědělství, řízení přírodních zdrojů a rozvoje venkova. Tropentag pořádá Univerzita BOKU (Rakousko) a spolu s?dalšími univerzitami z Německa (Berlín, Bonn, Göttingen, Hohenheim, Kassel-Witzenhausen, ZALF e.V., součástí je také belgická univerzita v Gentu  a Česká zemědělská univerzita v?Praze. Na konferenci se podílá také Rada pro výzkum tropů a subtropů (ATSAF e.V.) ve spolupráci s fondem GIZ pro mezinárodní zemědělský výzkum (FIA).  

 

Cílem konference Tropentag 2024 je poskytnout výzkumným pracovníkům, vědcům, studentům, a dalším odborníkům platformu, na které se budou moci seznámit s četnými výzvami a příležitostmi v oblasti řízení přírodních zdrojů s cílem dosáhnout lepší kvality života pro všechny. Konference se zaměřením na udržitelný rozvoj se bude zabývat inovativními přístupy, mezioborovými řešeními a otevře naléhavé problémy v oblasti zemědělství, environmentálního managementu, potravinové bezpečnosti a života na venkově. 

 

Výzva k předkládání příspěvků a předběžné informace o konferenci jsou nyní k dispozici na tomto linku: 

 

https://www.tropentag.de  

 

 

Podrobné informace (včetně workshopů a fotosoutěže) naleznete v textu výzvy na adrese: 

https://www.tropentag.de/conference/call_tt24.pdf 

Learn & Discuss vol. 5 – Pozvánka na setkání k diskuzi o nelegálním obchodu se zvířaty

Pojďte s námi odhalit fakta o pytláctví a obchodu s želvími vejci nebo výrobky z želvích krunýřů. Zjistěte, jak může monitoring sociálních médií pomoci při dopadení pytláků, a seznamte se s výsledky případových studií z oblasti ochrany zvířat.

 

Naše pozvání příjala Mgr. Hana Svobodová (Chráníme mořské želvy a.s.)., která stojí za projektem ochrany mořských želv, Ing. Tereza Švejcarová z Fakulty životního prostředí a

Mgr. ing. Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.

 

Hana Svobodová vám představí projekt „Chráníme mořské želvy“.

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oce?ánu, kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely. Projekt Chráníme mořské želvy ve spolupráci s místními organizacemi před pytláky chrání pláže ve dvou oblastech  v Indonésii (ostrov Lembata na JV země a ostrov Denawan na jihu Bornea) a v jedné oblasti na jihu Srí Lanky (pláže u města Dikwella).

Kromě přímé ochrany líhních pláží se projekt zaměřuje také na vzdělávání a rozvoji tamních obyvatel a spolupracuje také s vládními organizacemi a dalšími ochranářskými organizacemi, připravují vzdělávací materiály pro děti, které se používají v mnoha zemích světa včetně ČR. Od roku 2014 se díky těmto aktivitám podařilo zachránit více než 4 000 000 želvích vajec a toto číslo každý den stoupá. 

 

Ing. Tereza Švejcarová se zaměří na ptactvo v jihovýchodní Asii a nelegální obchod s nimi prostřednictvím sociálních sítí.

 

Mgr. Ing. Jan Chmelař (ČIŽP) spolu s několika příklady z několika případových studií.

 

Více se dozvíte na společném setkání a po přednášce bude prostor na další diskuzi a vaše dotazy.

Jarní prodej rostlin zahájen

I když si s námi počasí pohrává, máme téměř konec dubna a plné skleníky rostlin určených k prodeji.

Pozvánka na online webinář

ACCTING (AdvanCing behavioral Change Through an INclusive Green Deal) představuje znalosti a inovace s cílem podpořit změny v chování v souvislosti s inkluzí a rovnoprávností v rámci Evropské zelené dohody.  

Národní rozvojový den na Ministerstvu zahraničních věcí

Pojďte s námi oslavit historicky první Národní rozvojový den na Ministerstvu zahraničních věcí, pojďte s námi udělat svět lepším, protože Česko pomáhá!
Rádi bychom Vás pozvali dne 25. dubna 2024 od 13 do 17 hodin do zahrady Černínského paláce na MZV, Loretánské náměstí 5, Praha 1. (vstup z ulice Černínská 101/1).
Těšit se můžete na zajímavé rozhovory a osobnosti, interaktivní prezentace, výstavy, promítání a další zajímavé aktivity.
Program – hlavní podium*:
13:00 - Zahájení s moldavským hudebním doprovodem
13:20 - Co to znamená pomáhat při katastrofách?
O zážitcích z práce v terénu budou hovořit zástupce vyprošťovacího týmu hasičů, lékař spolupracující s Lékaři bez hranic a reportér z krizových oblastí
14:00 - Jak může jednotlivec pomáhat v zahraničí?
Na pódiu vystoupí Arthur Sniegon, který mění osudy zvířat v Africe, s Jankem Rubešem a dalšími zajímavými osobnostmi!
15:00 - Jak Česko přisp?ívá ke zlepšení podmínek ve světě?
Zážitky a dojmy z pracovních cest ministra zahraničí J. Lipavského
15:30 - Co Česko dělá pro ochranu lidských práv ve světě?
Dozvíte se, jak Česko podporuje občanskou společnost a nezávislá média v zahraničí. Těšit se můžete na zajímavé hosty
16:30 - Závěrečné vystoupení zástupce Ministerstva zahraničních věcí
Výstavy: Česko pomáhá (ve vstupní části), Zdravotně-humanitární program MEDEVAC
Promítání: 13 – 14:30 Jeden svět, 14:30 – 15:30 ukázky z cest ministra zahraničí, 15:30 – 17:00 (promítání se uskuteční v Kaňkově pavilonu na zahradě MZV. K dipozici budou místa k sezení).
Interaktivní aktivity: 3D brýle, ve kterých můžete nahlédnout do reality rozvojových zemí, aktivity záchranného týmu, dopisy nespravedlivě vězněným a pronásledovaným, úniková hra s motivem etiopské dívky i prezentace aktivit Kashitu Teamu a další!
Můžete se také těšit na prezentaci partnerských zemí s živou hudbou a ochutnávkou regionálních potravin (Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).
Těšíme se na vás!
*Program bude pravidelně aktualizován

Workshop

Botanická zahrada pořádá workshop ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha

Hledáme kolegu/kolegyni

Pokud Vás láká pracovat s tropickými a subtropickými užitkovými rostlinami a být součástí kamarádského kolektivu, neváhejte nám zaslat životopis!

Prodej rostlin 2024

Každoroční prodej výpěstků studentů FTZ je za dveřmi...

Plodící kakaovníky

Rádi bychom s Vámi sdíleli další úspěch s kakaovíky...

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady

Pozvánka na výstavu Mořské želvy ve vestibulu FTZ

Přijďte se podívat na výstavu Mořské želvy do vestibulu Fakulty tropického zemědělství. Dozvíte se více o projektu, který se zaměřuje na jejich ochranu. Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím, a situace je nejnaléhavější v Indickém oceánu, kde mnohé populace již zcela vymizely. Projekt "Chráníme mořské želvy" se snaží tuto krizovou situaci změnit a ve spolupráci s místními organizacemi chrání pláže ve dvou oblastech Indonésie (ostrov Lembata a ostrov Denawan) a na jihu Srí Lanky (pláže u města Dikwella).

 

S indonéskou organizací Sehabat penyu Loang a organizací Pamali Indonesia pracují na ochraně líhních pláží na ostrovech Lembata a Denawan. Tyto lokality jsou klíčovými líhněmi pro ohrožené druhy mořských želv, jako jsou karety obrovské, zelenavé a pravé.

 

Dále pět let zajišťovali ochranu želv na ostrovech Bilang-bilangan a Mataha v Indonésii, což jsou důležitá líhniště karety obrovské v jihovýchodní Asii. Na Srí Lance spolupracují také s tamní vládou na zlepšení ochrany mořských želv a poskytují doporučení pro turisty, jak podporovat efektivní ochranu.

 

Kromě návštěvy výstavy můžete podpořit ochranu mořských želv tím, že se dozvíte více o tomto projektu a pomůžete nám šířit povědomí o této důležité problematice.

 

Další informace o projektu najdete na webu: https://www.morskezelvy.cz/

 

Výstava bude ve vestibulu k vidění do poloviny dubna.

Pozvánka na vědecký seminář: "Pytláctví a ochrana slonů a lidoopů ve střední Africe“

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech Vás zve na vědecký seminář s názvem "Pytláctví a ochrana slonů a lidoopů ve střední Africe - postřehy ochranáře". Na tomto setkání se Vám představí Arthur F. Sniegon, odborník na ochranu přírody s rozsáhlými zkušenostmi ze střední Afriky.

 

Datum konání: 28. března 2024

Čas: 14:00 - 15:30 hod.

Místo konání: FTZ, místnost 116

 

Přijďte na inspirativní přednášku Arthura F. Sniegona, který s Vámi bude sdílet své poznatky z 14 letého dobrodružství v Kongu, Kamerunu a Čadu. Představí vám, jak probíhá monitorování ohrožených druhů a také jakým výzvám čelíme při ochraně divočiny před zločinem. Dozvíte se také o iniciativách zapojení místních komunit do udržitelného rozvoje, což představuje důležitý krok k harmonii mezi člověkem a přírodou.

Přidejte se do týmu FTZ a poběžte s námi unikátní běžecký závod Run Labe Run!

Hledáme 12 odvážlivců, kteří se chtějí zapojit do této jedinečné akce a pokořit výzvu, kterou nabízí běh podél Labe. V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili této nezapomenutelné sportovní události a letos to chceme zopakovat.

Kdy: Závod proběhne o víkendu 8. - 9. června 2024.

Kde: Trasa závodu vede ze Špindlerova Mlýna až k Děčínskému zámku a nabízející úchvatné výhledy na okolní krajinu.

Co čekat: P?řipravte se na endorfiny z běhu a krásné scenérie, které vás budou doprovázet po celou trasu!

Jak se připojit: Pro více informací a registraci kontaktujte hejkrlik@ftz.czu.cz.

Registrace týmů je nutné potvrdit do 31.3.2024, tak neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

 

Více informací o závodě najdete na runlaberun.cz.

Pravidelné tréninky prvních členů týmu již běží a rádi přivítáme všechny nové zájemce.

Pozvánka na obhajobu dizertační práce Ebenezera Donkor

Zveme Vás na obhajobu dizertační práce Ebenezera Donkor na téma “The Impact of Producer Groups on the Adoption of Sustainable Agricultural Practices and Technical Efficiency of Small Farmers in Sub-Saharan Africa” (Katedra ekonomiky a rozvoje, Sustainable Rural Development). Obhajoba práce proběhne dne: 26.3.2024 od 9:30 hod v zasedací místnosti č. 401 (budova FTZ).

The study investigated the impact of producer group participation on the adoption of sustainable cocoa practices (SCPs) and technical efficiency among cocoa farmers in Ghana. By comparing members of different producer groups and non-members, the study aimed to assess the extent of this impact across various types of producer groups. A total of 458 farmers were sampled for the study, comprising 193 members of cooperatives, 144 members of farmer associations, and 121 non-members. Employing various econometric and counterfactual models, the study found that membership in producer groups, including cooperatives and farmer associations, significantly influenced the adoption of sustainable cocoa practices and the technical efficiency of cocoa farmers. Notably, the impact of producer groups varied between members of cooperatives and farmer associations. Additionally, the study revealed that the adoption of SCPs had a noteworthy effect on the technical efficiency of cocoa farmers.

ČZU vyhlašuje Ideathon 2024

Kampusem ČZU projde denně několik stovek až tisíc studujících, zaměstnaných na ČZU i návštěvníků.  Jeho další rozvoj, který bude v souladu s udržitelným přístupem a s důrazem na podporu biodiverzity, představuje velkou výzvu. Nyní se do rozvoje kampusu mohou zapojit také studující a v rámci dvoudenního Ideathonu navrhnout funkční řešení.

 

Na výběr mají ze tří témat:

 • Udržitelná mobilita 
 • Udržitelné kulturní akce
 • Naučná stezka udržitelným kampusem – modrozelená infrastruktura 

 

Jak je možné se zapojit? Studující navrhnou 2 - 5 členný tým a zaregistrují ho do soutěže!

Registrace budou otevřené do 6. dubna 2024 a počet míst je omezený, proto doporučujeme, přihlásit se co nejdříve.

 

Co je možné vyhrát? Celkově bude mezi týmy rozděleno 60.000 Kč. Cenou bude také zajímavá exkurze a Certifikát o umístění v soutěži.

 

Více informací a možnost registrace je k dispozici na webu: https://csr.czu.cz/

Den otevřených dveří– zažijte FTZ na vlastní kůži

Přijďte se k nám podívat v pátek 22. března 2024 od 9:00 do 15:00 na Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze. Budete mít možnost poznat naše studijní programy a prostředí kampusu. Sezn?ámíte se se zástupci studentských organizací, získáte informace o studiu a o možnostech mezinárodního studia nebo zapojení do výzkumných týmů. Na 10:00 a 12:00 je připravena přednáška o studiu na FTZ, prezentace studijních programů, setkání se studenty FTZ, kteří představí benefity studia ze svého pohledu.

Vždy v celou hodinu jsou pro zájemce připraveny komentované prohlídky Botanické zahrady a přístupné budou také laboratoře a Herbárium.

Velryby jižní v ohrožení

Pozvánka na vědecký seminář Katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech, který se uskuteční na Fakultě tropického zemědělství v učebně č. 116 ve čtvrtek 14. března od 14 hodin.

Velryba jižní čelí ochranářským výzvám od historického lovu po změnu klimatu. S přístupem molekulární ekologie lze sledovat její populační strukturu a dynamiku v průběhu času. Výzkum potvrdil konektivitu populací jižního Atlantiku. Další studie stabilních izotopů ukázaly, že jihoafrické velryby prošly dramatickým posunem na sever a diverzifikací ve strategii hledání potravy. S ohledem na další předpovědi významných dopadů globálního oteplování zůstává budoucnost velryb jižních a další mořské megafauny nejistá.

Našimi hosty budou Petra Nevečeřalová spolu se svým školitelem Pavlem Hulvou z Přírodovědecké fakulty UK, kteří jsou součástí mezinárodního týmu vědc?ů zkoumajících situaci velryby jižní. V sérii vědeckých studií se jim podařilo ilustrovat, s jakými problémy se velryba jižní (Eubalaena australis) v současnosti potýká. 

Přihlášky ke studiu na FTZ lze podat do 31. března 2024

Chcete studovat a zároveň objevovat svět, zažít dobrodružství a věnovat se smysluplné práci? Zajímá vás příroda, exotické země a rozmanité kultury? Láká vás mezinárodní prostředí nebo chcete studovat v angličtině? Pokud ano, tak objevte možnosti studia na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta tropického zemědělství přináší jedinečnou příležitost pro studující, kteří chtějí víc než jen sedět v lavicích.

„Mysl, která se nebojí, nezná hranice,“ říká nový proděkan Fakulty tropického zemědělství

Docent Hynek Roubík se řídí přesvědčením, že „odpady jsou problém, výzva a příležitost všude“. Proto se dal na dráhu environmentálního a ekologického inženýrství v oblasti odpadového hospodářství. Výzkumu se věnuje na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství, kde také své vědomosti předává mladým doktorandům. V polovině ledna letošního roku se stal proděkanem této fakulty pro vědu, výzkum a doktorské studium.

Nová výstava ve vestibulu FTZ – Gandoka žije

Výstava na Fakultě tropického zemědělství ČZU nás zavádí do středoamerického nížinného pralesa v Kostarice.

Ochranou této oblasti se již tři roky zabývá český etnobiolog Vít Hrdoušek, který řídí projekt „Gandoka žije“ a nyní řeší možnost odkupu části druhově nejbohatšího nížinného pralesa pro výzkumné účely. Záměry tohoto projektu prezentoval 13.2.24 na vernisáži výstavy fotografií z tohoto nádherného kousku Střední Ameriky. Výstava fotografii včetně informací k projektu je k vidění ve vestibulu FTZ.

Projekt „Gandoka žije“ chce přispět k zachování přírodního bohatství Kostariky, které ve stále větší míře ohrožuje masový turismus a pěstování banánů, třtiny a kakaa. Cílem projektu je zřídit zde pozorovatelskou stanici pro vědce a studenty z Kostariky a Mendelovy univerzity a studenti ČZU budou na této základně pro výzkum a vzdělávání vítáni.

„V Kostarice je zjištěn?á největší diverzita suchozemských organismů na světě. V pralesním území Gandoce žije mj. i velmi vzácný papoušek ara zelený (Ara ambiguus), najdeme zde vzácné stromy mahagony,“ líčí Vít Hrdoušek a připomíná, že záměr koupit část pralesa je motivován snahou o jeho záchranu. „Nížinný prales i přilehlé korálové útesy moře, zde na hranici s Panamou jsou ještě velmi přírodní, snažíme se tu udělat osvětu a zastavit ničení pralesa také výkupem 50 hektarů pro výzkum, který pomůže lepší ochraně celého území. Tento prales, protože je dostupný, byl historicky rozdělen farmářům v rámci kolonizace, ovšem sílící tlaky pěstování banánů, kakaa nebo staveb pro turismus by vedl k vykácení podrostu a tím zničení biotopu pralesa.“

Vít Hrdoušek už dříve podporoval nejrůznější aktivity na záchranu přírodních biotopů a při práci na Mendelu Brno se rozhodl pro projekt záchrany pralesa Gandoka pro Nadační fond profesora Augusta Bayera. Při svých pobytech zde pořídil spoustu fotografií. Mnohé z nich jsou k vidění do 8 března na výstavě ve vestibulu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Více informací o projektu je k dispozici na tomto odkaze: https://tropicalforestry.cz/kostarika/

FTZ je součástí konsorcia pěti evropských univerzit, které nabízí program Global Forestry. Přihlášky je možné podávat do 1. března 2024

Global Forestry (GLOFOR) je dvouletý magisterský program Erasmus Mundus světové úrovně v anglickém jazyce, který připravuje absolventy na řešení obrovských současných výzev a potenciálů lesnictví s problémy ochrany biodiverzity, zm?ěny klimatu a rozvoje oběhového biohospodářství.

Měsíc žen ve vědě na ČZU

Fakulta tropického zemědělství spolu s ČZU spustila u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě kampaň „Měsíc žen ve vědě“. Kampaň vznikla s podporou projektu AGRIGEP.

 

Tento svátek připadl na neděli 11. února, kdy jsme odstartovali sérii rozhovorů a budeme pokračovat až do Mezinárodního dne žen 8. března. Každý týden budou představeny vědkyně jednotlivých fakult. Jako první jsme oslovili Ing. Janu Mazancovou, PhD., která působí na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství. Celý rozhovor si můžete přečíst na webu Živé univerzity.

Na půdě České zemědělské univerzity se uskuteční ČeskoSlovenská virologická konference 2024.

Jejím cílem je zvýšit povědomí o špičkovém výzkumu a podpořit vědeckou výměnu a spolupráci. Vědecká konference, která představí výsledky českých, slovenských i zahraničních virologů, se uskuteční ve dnech 15. – 16. února 2024 v Aule České zemědělské Univerzity v Praze. Toto setkání pořádá RNDr. Jiří Černý, Ph.D. a jeho tým z Fakulty tropického zemědělství s podporou Národního institutu virologie a bakteriologie a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. Konference se koná po pěti letech, dřívější konání paradoxně neumožnila pandemická situace způsobená COVID- 19.

Call for applications for the Erasmus+ study stay in the academic year 2024/25

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. This call is open for student mobilities for studies during the academic year 2024/25.

Fakulta tropického zemědělství oznamuje personální změny ve vedení

Prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. přijal nabídku na pozici Prorektora pro strategii. Novým proděkanem pro vědu a výzkum se stal doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D. S účinností od 15.1.2024 ukončil své působení na pozici prvního proděkana a prod?ěkana pro vědu, výzkum a doktorské studium prof. Ing. Jan Banout, Ph.D., který přijal nabídku pana rektora na pozici Prorektora pro strategii.  Na pozici proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ byl panem děkanem jmenován ke stejn?ému datu doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.

Vychází nové vydání tropického newsletteru

Vážení studenti, kolegové, absolventi a přátelé FTA, vítejte u lednového čísla Tropical News, ve kterém Vám přinášíme přehled o aktivitách a projektech mezinárodní spolupráce na Fakultě tropického zemědělství. Představujeme také naše absolventy a přinášíme novinky ze studentského života. Naším cílem je informovat všechny naše současné i budoucí partnery a podpořit tak nové příležitosti pro spolupráci.

 

Lecture on Gender & Teaching – Inclusion of the Gender Equality Sustainable Development Goal in Teaching

What is the gender dimension and how relevant is it in the teaching of undergraduate and postgraduate programs?

Celorepublikové setkání zástupců botanických zahrad ČR na ČZU

Ve středu 17. ledna 2024 se na půdě ČZU konala Valná hromada Unie botanických zahrad České republiky (UBZ ČR), kde se sešli zástupci botanických zahrad z celé České republiky.

Vzácný okamžik v botanické zahradě

Velké překvapení čekalo hned na počátku roku všechny, kteří se starají o vegetaci tropického skleníku Botanické zahrady ČZU. 

Interview with Assoc. Prof. Dr. Hynek Roubík - Founder of the BRT Agri Policy Lab

The BRT is pleased to announce the development of its new initiative, the Agri Policy Lab. To get more insight into the development of this exciting new initiative, we interviewed Assoc. Prof. Dr. Hynek Roubík who is an expert in organic waste management and sustainable technologies, the leader of the Biogas Research Team (BRT) at the Czech University of Life Sciences Prague (CZU), an agriculture enthusiast with a passion for his work and the second-youngest member of the Czech Academy of Agricultural Sciences and Bioeconomy platform of the Czech Republic. He does research, especially in Waste Management, Environmental and Ecological Engineering and is an editorial board member of several journals. He is also the author of over 100 peer-reviewed (indexed) research papers and was appointed one of Czechia's youngest associate professors. 

The European Microfinance Programme

The European Microfinance Programme (EMP) is pleased to inform you that its recruitment campaign for academic year 2024-2025 has started. 

Online Café: Cultivating a Sustainable Future

Join us for another insightful Online Café on January 17th at 1:00 PM EAT, where we will explore "Nematodes, Biofertilizers, and Plants: Cultivating a Sustainable Future."

Fakulta tropického zemědělství vás zve na Dny otevřených dveří!

Dny otevřených dveří se uskuteční 19. a 20. ledna vždy od 9 do 15 hodin na Fakultě tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Propojení krize způsobené covidem-19 s minulými pandemiemi a jejich dopady na potravinovou bezpečnost

Interdisciplinární výzkumná skupina CZU COVID-19 Response Team, kterou vedl doc. Hynek Roubík, publikovala svoji práci v Globalization and Health, jednom z nejprestižnějších časopisů, který řadí veřejné zdraví do dynamických sil globálního rozvoje.

Invitation to PhD Thesis Defence of Julien Antih

We are pleased to invite you to attend the dissertation thesis defence of Julien Antih on “Chemical composition and antibacterial activity of essential oils vapours from plants recommended by the European Medicines Agency against respiratory diseases”

Agrohovor - Podcast s doc. Hynkem Roubíkem

Agrohovory od Ministerstva zemědělství, rozhovory s mladými osobnostmi z našich lánů.

Zelený management: Češi učí Afričany hospodařit, prodávat i zpracovávat odpad

Češi učí zambijské zemědělce nejen jak hospodařit, ale také jak své výpěstky prodávat a jak zpracovávat odpad. Udržitelné farmaření je založeno na ekonomickém i ekologickém know-how.

PF 2024

Přejeme Vám, ať Vás v novém roce nic nepálí ;-) 

Invitation to the defence of Yamen Shmeit

We are pleased to invite you to attend the dissertation thesis defence of Ing. Yamen Homaidan Shmeit on “Induced polyploidy in species from the Lamiaceae family: Thymus vulgaris L. and Satureja montana L.”

Studenti předmětu QSP získávají zkušenosti návštěvou zpracovatelských firem

Quality, Storage and Processing of Plant Products (QSP) je univerzitní kurz vyučovaný na Fakultě tropického zemědělství v prvním bloku zimního semestru.

Science Day s podporou FTZ na univerzitách v Mostaru

7. prosince 2023 proběhl jednodenní program Science Day s cílem informovat širokou veřejnost se zájmem o vědu o výzkumných aktivitách prováděných na Univerzitě v Mostaru a Univerzita Džemala Bijediće v Mostaru.

FTZ spolupořádala mezinárodní konferenci v Kambodži

Projekt „Rozvoj studijních programů a výzkumu v oblasti udržitelného zemědělství a akvakultury v Kambodži“ vyvrcholil již třetí mezinárodní konferencí organizovanou ve spolupráci Royal University of Agriculture v Phnom Penhu (RUA) s Českou zemědělskou univerzitou za podpory České rozvojové spolupráce.

Studenti FTZ sklidili potlesk na konferenci ELLS

Ve dnech 17.-18. listopadu 2023 se na Hohenheimské univerzitě v německém Stuttgartu konala 15. vědecká studentská konference Euroleague for Life Sciences s tématem " The Power of Science - Many Perspectives on our World ".

Invitation to participate in the International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms

As MULTICLASS Project Team, we are delighted to invite scholars, researchers, educators, and practitioners worldwide to participate in the International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms.

Exkurze na FTA

Na konci října měli studenti ze střední školy, SOŠ Čelákovice s.r.o., studijní obor sociální studia, možnost strávit den na fakultě tropického zemědělství.

Invitation to PhD Thesis Defence of Eduardo Duque Dussán

We invite you to the dissertation thesis defence of Ing. et Ing. Eduardo Duque Dussán, MBA.

V botanické zahradě kvete Eriobotrya japonica

Zatímco naše květena pomalu přechází do vegetačního klidu, v botanické zahradě nám krásně a hojně kvete Mišpulník japonský.

Youth Hackathon 2022 – vítězové z FTZ!

Ing. Jan Staš, člen Biogas Research Team (BRT), se právě vrátil z čínské Sanyi, kde reprezentoval svůj tým NOSATOR-FLOW při přebírání ceny za mimořádný úspěch v soutěži, která hledala řešení problému plýtvání potravin.

Ohlédnutí za výstavou chilli papriček

V Botanické zahradě minulý týden probíhala výstava chilli papriček.

Den otevřených dveří 10. listopadu

Zveme vás na Den otevřených dveří 10. 11. 2023 od 9:00 do 15:00 na Fakultě tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Další várka podcastů natáčených v Botanické zahradě FTZ je tady….

Tentokrát s kajakářem Vavřincem Hradilkem a herečkou a stand-up komičkou Ivou Pazderkovou.

Výstava Chilli papriček

Pozvánka na devátý ročník výstavy Chilli papriček, která bude probíhat ve dnech 10. - 13. 10. 2023.

V západní Zambii úspěšně pokračuje projekt ČRA podporující ochranu životního prostředí stavěním bioplynáren

V rámci projektu s názvem Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie realizovaného společností Člověk v tísni bylo postaveno již 45 bioplynáren. Ty umí z trusu zvířat a zbytků jídla vyrobit plyn, který mohou domácnosti jednoduše využívat k vaření nebo svícení. Plyn tak dokáže nahradit dřevo a dřevěné uhlí, na které je zde odkázána většina obyvatel. Biopalivovovou technologii zambijští venkované využívají nejen jako zdroj udržitelné energie pro domácnost, ale i jako vysoce efektivní organické hnojivo.

Zemřel prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. působil na katedře tropických plodin a agrolesnictví na tehdejším Institutu tropického a subtropického zemědělství. Byl zároveň prvním předsedou Česko-vietnamské společnosti.

Tropický skleník České zemědělské univerzity slaví 50 let

Před padesáti lety skončila v kampusu ČZU stavba tropického skleníku, který dnes spravuje Fakulta tropického zemědělství.

Letní škola propojí studenty a odborníky pracující na rozvojových a humanitárních projektech

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Cílem je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením a podpořit mezioborovou spolupráci. 

Additional call for applications for the Erasmus+ study stay in summer semester 2023/24

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. This call is open for student mobilities for study during summer semester of the academic year 2023/24.

Hynek Roubík: Učiňme vědu otevřenou, transparentní a reprodukovatelnou

Reprodukovatelnost je zásadní pro pokrok a dopad výzkumu, vývoje a inovací, protože potvrzuje nebo opravuje výsledky jednotlivých studií. To vede k vyšší kvalitě výzkumu, spolehlivějším a využitelnějším výsledkům a ke snížení nákladů na výzkum. Začlenění reprodukovatelnosti do strategie a designu výzkumu by proto mělo být považováno za klíčový předpoklad kvality výzkumu.

Vědci z FTZ popsali novou podčeleď termitů, objev zveřejnil prestižní časopis

Významný úspěch zaznamenal tým vědců pod vedením docenta Jana Šobotníka. Na základě materiálu z Kamerunu popsal novou podčeleď termitů.

Nurture your passion for sustainable agriculture with our online programme, apply now!

Are you interested in growing your knowledge and advancing your professional career in sustainable food and agriculture systems? Are you looking for flexibility in your education that allows you to pursue a professional career from the comfort of your home? Then our online Master’s Degree Programme on Tropical Agroecology is for you.

Chcete poznat exotické rostliny i zvířata? Univerzita třetího věku stále přijímá nové posluchače

Lákají vás exotické oblasti? Rádi cestujete doopravdy či jen prstem po mapě? Zajímáte se o přírodu ve všech jejích rozmanitých formách? Přesně pro vás je připraven náš program Univerzity třetího věku Tropické zemědělství, jenž stále přijímá nové posluchače.

Job offer: YPARD Communications and Membership Coordinator

Are you a vivid storyteller? Are you interested in sharing the stories of inspiring people working for good in agriculture and climate topics? If you thrive by thinking critically, initiating and following-through on your vision for communications and community engagement, this is the position for you.

Interview with One Plant Fellowship Laureate - Esther Muindi

Dr. Esther Muindi is soil and water management expert from the school of agricultural Sciences and agribusiness, Pwani University. She is passionate about climate change mitigation and would like to study green house gases (GHGs) associated with biogas technology during her 6 months postdoc period with the Czech University of Life Sciences Prague - Biogas Research Team.

Tropical News 7 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the seventh issue of Tropical News.

Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague. 

This newsletter is distributed twice a year, and we would like to inform all our current and future partners of the news from our faculty to create new opportunities for cooperation.
We will be happy to get you involved in FTA activities, so feel free to contact us!

Thank you for your continued support!


You can find the Newsletter in the attached file below and previous Newsletters here.

Pozvánka na konferenci: 4th MCYR - Výzva k poslání abstraktu

Drazí kolegové, dovolte mi pozvat vás a vaše kolegy na 4. ročník konference MCYR! Veškeré informace naleznete zde. MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS (MCYR)

Green plate forum

The Green plate forum was a sustainable international cooking event organized on 20th June, which is World Refugee Day, in the Tüwi student Restaurant, BOKU, Vienna. It was a student-led initiative that was a part of the activities of the project Circular Case Studies: Food Systems Transformation through Transdisciplinarity and Cooperation (2CS). Students of the course Applied Development Research II (BOKU Vienna, course led by Prof. Andreas Melcher) presented posters and presentations on five country case studies (Bosnia and Hercegovina, Cambodia, Colombia, Ethiopia, and Peru) accompanied by a topic of refugees that came to Austria from various countries of the world: Flavours from afar: refugee cuisine in Austria. 

 

Účastníci konference ČES 2023 diskutovali o větší efektivitě i budoucnosti evaluací

Role a zapojení samosprávy, mezinárodní rozvoj nebo evaluace ve vztahu k menšinám či uprchlíkům. To byla jen některá z témat konference České evaluační společnosti a Fakulty tropického zemědělství s podtitulem Dynamika evaluací z pohledu různých aktérů, která se uskutečnila 14. a 15. června na České zemědělské univerzitě v Praze.

Lecture Invitation: Prof. Julius Kewir Tangka, Dr. Viyoi Catherine Tidze and Dr. Esther Etengeneng Agbor

Are you interested in advances in renewable energy research or sustainable energy sources in sub-Saharan Africa? We would like to invite you to special lectures given by Professor Julius Kewir Tangka and Doctor Viyoi Catherine Tidze. The lectures will take place on Tuesday, June 20 at 13:00 in room 401, Faculty of Tropical AgriSciences.

Státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských programů.

V květnu 2023 probíhaly na Fakultě tropického zemědělství státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských programů. Státní bakalářské zkoušky pro bakalářské studium se konaly ve dnech 22.-26.5.2023. Celkově prospělo 12 absolventů výborně (4 s vyznamenáním), 16 absolventů velmi dobře, 9 absolventů dobře a studentů neuspělo.

FTZ: Studijní referent(ka) pro oddělení V&V

Fakulta tropického zemědělství je malá instituce s pestrými mezinárodními aktivitami v příjemném prostředí moderní budovy a zeleného kampusu. Studenti k nám přijíždějí z různých míst světa s převahou asijských a afrických zemí. Budete v přímé komunikaci se studenty, akademiky školiteli. Stanete se pravou rukou proděkana pro vědu a výzkum.

Co potřebujeme:

 • Komplexní zajištění agendy doktorského studia v anglickém jazyce – komunikace, studijní a osobní evidence, organizace přijímacího řízení, kontrola matričních dat a vyplácení stipendií aj.
 • Příprava podkladů a organizace zasedání oborových rad, vědeckých rad, akreditačních dokumentů.
 • Vedení agendy habilitačního a jmenovacího řízení.
 • Podpora sběru dat o publikacích a výsledcích vědy a výzkumu.
 • Organizace interní grantové soutěže, kontrola financování a čerpání prostředků v rámci projektů, správa projektů v univerzitním systému.
 • Spolupráce při organizaci konferencí pořádaných fakultou.
 • Vedení agendy univerzity třetího věku.
 • Samostatné řešení úkolů v rámci managementu vědy a výzkumu včetně přípravy podkladů (dat, zpráv, rozborů, statistik) pro různé účely v rámci FTZ, ČZU i mimo univerzitu.
 • Aktivní součinnost s celoškolskými útvary, které technicky zabezpečují rozvoj vědy a výzkumu na FTZ.

Požadavky:

 • SŠ, VŠ výhodou
 • Zkušenost na podobné pozici výhodou, ale zaškolení garantujeme
 • AJ na min. úrovni B1 (mezinárodní prostředí), ČJ výborný
 • Proaktivita, samostatnost, chuť pracovat

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené, 3 sick days/rok
 • Příjemné prostředí zeleného kampusu – Praha Suchdol
 • Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže v rámci programu Erasmus)
 • Program benefitů pro zaměstnance ČZU

Úvazek: 1,0

Nástup od 1. 8. 2023

Prosím zašlete CV a motivační dopis

Průzkum o informovanosti evropských občanů o klíšťatech a nemocech přenášených klíšťaty

Tento průzkum zjišťuje informovanost evropských občanů o klíšťatech a nemocech přenášených klíšťaty. Dotazník byl připraven skupinou výzkumníků z několika Evropských institucí. Na začátku si budete moct vybrat jazyk, kterým budete dotazník vyplňovat. Poté si přečtete etické prohlášení, se kterým můžete buď souhlasit (a pokračovat v dotazníku) nebo nesouhlasit (a dotazník opustit).

FTA celebrates the Day of Africa

Today we commemorate Africa Day, an annual commemoration of the founding of the Organization of African Unity on 25 May 1963. Currently, more than 150 African students are studying at our faculty in bachelor's, master’s, and doctoral programs, they are mainly from Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Cameroon, Ethiopia, Zambia, Rwanda, Senegal and other countries.

ELLS - Scientific Student Conference 2023

Euroleague for Life Sciences (ELLS) pořádá každoročně studentskou vědeckou konferenci pro studenty z ELLS univerzit. Hlavním tématem letošního ročníku je The Power of Science - Many Perspectives on our World

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá PR koordinátora/ku

Fakulta tropického zemědělství je malá instituce s pestrými mezinárodními aktivitami. Hledáme člověka, který bude mít přirozený zájem proniknout do univerzitního prostředí a života na naší fakultě, a bude nám oporou. Tato pozice není jen čistě manažerská, ale především exekutivní. Budete potřeba všude tam, kde se bude něco dít.

FTA hosted the international conference: Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

The Faculty of Tropical AgriSciences hosted the Agrinatura General Assembly 2023 and scientific conference held from 10th May to 12th May. The General Assembly and international conference have proved to be a platform for knowledge exchange, networking, and collaboration in agriculture for development. The Agrinatura General Assembly and conference brought together experts and professionals from different parts of the world to share ideas, experiences, and insights on various aspects of agriculture.

Almost 90 participants from 30 international institutions took part in these events and were actively engaged in the presentations, discussions, and networking sessions. Their presence made a significant impact on the quality of the event and helped create a platform for exchange and collaboration among attendees.

 

 

We would like to express gratitude to the esteemed speakers and presenters who shared their invaluable expertise and experiences during the conference.

 

The key topics discussed during the conference were:

 • Challenges and opportunities for youth involvement in Food Systems Evolution
 • Social innovations for Food Systems Transition
 • Implementation of technical innovations in Agroecological practices

 

The programme of the conference is available here: Agrinatura 2nd Conference 2023 | Agrinatura (agrinatura-eu.eu)

 

CINeZ seminar - Nicole Nova (Princeton University) - Distemper in Arctic Wildlife

Let us invite you to the last CINeZ seminar in this academic year. The talk entitled "Long-term, enzootic persistence and cross-species transmission of canine distemper virus in Arctic wildlife in North America" will be given by Dr. Nicole Nova from the High Meadows Environmental Institute, Princeton University, Princeton, NJ, USA. The seminar will take place exceptionally on Tuesday, June 13th, from 15:00 CEST in room 401 at FTZ.

You can also join the seminar at MS Teams via this link

All important information, including a flyer propagating the seminar, the abstract, and Nicole´s CV, are attached.

Please feel free to spread the information about the seminar to all your colleagues who could be interested in it. 

2nd Agrinatura conference, Prague, Czech Republic, 11 May 2023

Dear colleagues, We would like to invite you to participate in the conference we are organizing in cooperation with the international association Agrinatura.

 

Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, 11 May 2023

Významný přínos ukrajinské vědkyně k výzkumu výroby bioplynu na České zemědělské univerzitě

Do České republiky přijela Doc. D.Sc. Yelizaveta Chernysh, PhD. ze Sumy State University na Ukrajině vloni v březnu, a hned navázala na dlouhodobou spolupráci s Biogas Research Team vedeným docentem Hynkem Roubíkem z Fakulty tropického zemědělství ČZU. „V České republice se mi moc líbí, obzvlášť Praha a její historická část, ale pro mne je to tady především o pokračování ve výzkumu,“ říká docentka Chernysh.

Budoucnost výroby kritických surovin z odpadních látek v rukách odborníků z ČZU v Praze

Tým docenta Hynka Roubíka z  Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze se ve spolupráci s dalšími evropskými partnery věnuje tématu fosfosádrovce. Projekt je podpořen výzvou ERAMIN.

Komentované vycházky kampusem za biodiverzitou

V rámci zapojení ČZU v centralizovaném rozvojovém programu University leaders in SDG (CRP UNILEAD) a mezinárodního dne biologické rozmanitosti (22. května) jsme se rozhodli uspořádat komentované vycházky za biodiverzitou kampusu ČZU. Vycházkami vás provedou naši odborníci.

Botanická zahrada FTZ ČZU v Praze hledá kolegu na pozici: zahradník (muž/žena)

Botanická zahrada ČZU v Praze hledá nového kolegu do svých pracovních řad. Čekají Vás nejen základní zahradnické práce, ale můžete svůj potenciál rozvíjet dál. S námi poznáte svět tropických rostlin, získáte neocenitelné zkušenosti a budete součástí přátelského kolektivu.

Rozhovor s Hynkem Roubíkem na ČT24 na téma "Extrémní sucho v Tunisku"

Poslechněte si rozhovor s Hynkem Roubíkem na ČT24 na téma "Extrémní sucho v Tunisku", který proběhl 6. dubna 2023.

Invited lectures by Ana Mandic and Adriajana Filipovic

We would like to warmly invite you to the Invited lectures by Ana Mandic and Adriajana Filipovic, which will take place today, 27.4.2023 in room 127 from 10:30.

Planeta Země má svátek jednou v roce, její budoucnost je výzvou pro každý den

Den Země si 22. dubna připomíná více než miliarda lidí. Narozdíl od jiných svátků je spíše mementem a varováním před dopadem lidského počínání na zdravotní kondici planety. Kořeny má ve Spojených státech, kde se poprvé slavil v roce 1970. O dvacet let později se k této tradici připojily na dvě stovky zemí včetně České republiky. Doc. Hynek Roubík z katedry udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství vnímá Den Země jako každoroční připomínku, jak důležitá je péče o naši planetu a jaké jsou následky, pokud s ní nezacházíme udržitelným způsobem.

Staňte se jedním z nás! FTZ hledá tajemnici/tajemníka fakulty

Chcete dělat práci, která má smysl? Chcete se podílet na zajímavých projektech? Chcete, aby za Vámi byly vidět výsledky Vaší práci? Odpověděli jste třikrát ano? Pak se přihlaste do výběrového řízení na pozici TAJEMNÍK/TAJEMNICE FAKULTY

Agrinatura 2nd Conference: Global Research Collaboration: Harnessing Innovation for Food Systems Transition

THURSDAY, 11 MAY 2023 CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, CZECH REPUBLIC. We would like to invite you to participate at the 2nd Agrinatura Conference dur ing this year General Assembly at the Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic.

 

Prodej výpěstků studentů 2023 se blíží!

Několikrát do týdne čelíme dotazům, zda a kdy začneme s prodejem rostlin. Těší nás Váš zájem a s radostí můžeme oznámit, že jsme stanovili datum zahájení prodeje.

Začínáme 26.4.2023! Prodej bude probíhat již tradičně v prostorách Botanické zahrady FTZ. Těšíme se na Vás 

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne v pátek 24.3. 2023 od 9:00 do 15:00 v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Study Tropical Agroecology online with us! Applications are now open.

Our newly launched online MSc degree programme offers students from all over the world the opportunity to specialise in Tropical Agroecology!

 

Horizon Europe: AGRIGEP: Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries

The newly launched Horizon EU project AGRIGEP contributes to creating equal opportunities for all through responsive Gender Equality Plans &  Inclusive Action at Agriculture and Life Science Universities.

 

Tropentag 2023 - Call for papers

Tropentag 2023, hybrid conference (Berlin and online); September 20-22, 2023; 'Competing pathways for equitable food systems transformation: trade-offs and synergies.'

 

Our group leader as member of the new Advisory board to the Czech Minister of Science

On Wednesday, February 15, 2023, the new informal advisory body of the Minister of Science, Helena Langšádlová, consisting of young talented scientists, innovators, met for the first time. Assoc. Prof. Dr. Hynek Roubík was invited to join this Advisory board as well.

The new Evolutionary Entomology team is recruiting now PhD and Postdoc!

Aleš Buček is a new project leader at the Faculty of Tropical AgriSciences. He is starting his Evolutionary Entomology research team in the Department of Sustainable Technologies with a 5-year funding from the highly competitive JUNIOR STAR GAČR fund. He is now recruiting two highly motivated PhD students and one Postdoc to work on research of evolutionary trends and trajectories in insects that convergently adapt to same environment selection pressures. Visit Aleš's web for more info on the position and his research.

Jaro v Botanické zahradě

Opravdu? Ano, první „jarní“ výsevy jsou za námi. Aby rostliny měly dostatek času nabrat na síle a vy jste si u nás mohli na jaře koupit vitální jedince, nesmíme nic ponechat náhodě. Pro výsevy musíme vhodně zvolit substrát, hustotu výsevu, množství zálivky, ideální teplotu i vhodnou dobu výsevu, musíme také zajistit dostatek světla. A samozřejmě jsou potřeba šikovné ruce našich zahradníků! Celý proces od semínka k rostlině je totiž věda. Nebo spíše alchymie….Nejednou se stane, že osvědčené postupy přestanou fungovat a musí se zkoušet, co který druh vyžaduje. Třeba majoránka, ta vždy vyžadovala šikovné ruce naší zahradnice Jany. Jana se s námi téměř po 40 letech rozloučila a majoránka tedy zůstává v rukách ostatních kolegů. Jak se nám letošní sadba vydaří budete moci zjistit na jaře při našem tradičním prodeji rostlin.

Dean´s award 2022 is going to the Biogas Research Team!

Group leader of BRT Assoc. Prof. Dr. Hynek Roubík has been selected and rewarded by the Dean Prof. Patrick Van Damme and the members of Dean´s College for his contribution, both scientific and in terms of popularization of science.

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá tajemnici katedry ekonomiky a rozvoje

Náplň práce: administrativní zajištění chodu katedry (podíl na údržbě majetku, roční inventura, zpracovávání a kontrola docházky); dohled a kontrola čerpání rozpočtu a přidělených prostředků katedře; součinnost při zpracovávání faktur, práce v EIS Magion – objednávky;...

Invited lecture by Dr Tetiana Grabovska: “Waste of War” Thursday 16th, 10-12:00 in room 313

The ongoing Russian-Ukrainian war is the most powerful and largest conflict in Europe since World War II. Since the beginning of the war, significant damage has been caused to the infrastructure of settlements, the agro-industrial complex, the state of the natural environment of Ukraine, etc. Natural objects suffer from explosions, fires, atypical emissions, loads, changing landscapes. The situation with waste in Ukraine was difficult even before the war, as a large volume of waste was not only in landfills but also in unauthorized areas. The problem remains in sorting and processing. This presentation shows the state of environment in Ukraine and problems of waste during the war time.

GRUZIE 23-24 - stipendijní pobyty pro studenty a pedagogy - dodatečná výběrová řízení

Milí kolegové, chtěli bychom vás informovat o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům v Gruzii a poprosit o jejich sdílení s potenciálními zájemci z řad vašich studentů a pedagogů.

V nabídce jsou stipendia pro studenty (studijní pobyty v rámci BSP, MSP, DSP; 2-9 měsíců) a pedagogy (výzkumné a přednáškové pobyty, max. 1 měsíc).Detaily stipendijních nabídek naleznete v přehledech v příloze tohoto emailu a online ve vyhledávači stipendií AIA

Get two master’s degrees from two universities in only two years!

Study the first year at the home university and the second year at the host university abroad. Live an experience abroad and study in a cosmopolitan and multicultural environment. Do you like it? You can find more information at www.agritropics.eu

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne 20.1. 2023 od 9:00 do 15:00 a 21.1. 2023 od 9:00 do 13:00  v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze.

Ekosystém Mekongu je kvůli přehradám v ohrožení, rozhovor s doc. Roubíkem na ČT24

„Můžeme určitě mluvit o hrozbě potravinové krize. Bude se to dít postupně, ale dopady jsou samozřejmě obrovské. Bude to i dalekosáhlá ekologická a socioekonomická krize pro velké množství lidí,“ řekl v Horizontu ČT24 Hynek Roubík z katedry udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

Tropical News 6 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the sixth issue of Tropical News.

Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague. 

This newsletter is distributed twice a year and we would like to inform all our current and future partners of the news from our faculty to create new opportunities for cooperation.
We will be happy to get you involved in FTA activities, so feel free to get in touch with us!

Thank you for your continued support!


You can find the Newsletter in the attached file below and previous Newsletters here.

Absolvent FTZ, Petr Kříž, byl jmenován ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko

Petr Kříž, absolvent České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty tropického zemědělství (dříve Institut tropického a subtropického zemědělství), uspěl ve výběrovém řízení, které Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo koncem září letošního roku. Přihlásilo se do něj celkem šest uchazečů. Podle výběrové komise byl nejkvalitnějším uchazečem právě Kříž, který má bohaté profesní zkušenosti z pozice ředitele regionálního pracoviště AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) a velmi dobře zná i specifika národního parku. V minulosti pracoval také na Správě CHKO Labské pískovce, která tvoří ochranné pásmo právě Národnímu parku České Švýcarsko.

Čeští etnobotanici pomohli vybudovat výzkumnou laboratoř na Filipínách

„Spolupráci s místními vědeckými pracovníky navázal prof. Ing. Ladislav Kokoška, PhD., už v roce 2016, a od té doby jsme na Filipínách podnikli čtyři úspěšné expedice,“ říká vědecko-výzkumná pracovnice z Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Ing. Markéta Houdková, PhD.

GLOFOR - World Wide Webinar

DECEMBER 15TH at 11 am (CET). Discover our world-class Erasmus Mundus Master Programme in Global Forestry in a dedicated worldwide event!

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá IT Technika

Náplň práce:

 • Odborné a podpůrné činnosti v IT oblasti
 • Udržuje knowledge-base o nových SW, aplikacích a dalších technologiích
 • Podpůrné činnosti – audiovizuální technika
 • Vývoj softwarových nástrojů např. Excel nebo Access
 • Instalace, správa a údržba výukového SW
 • Správa a údržba koncových stanic

Cena děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ

Přihlášení do soutěže je formou dopisu děkanovi FTZ s přiloženým výstupem (pokud lze): separátem článku/článků/knih(y) anebo specifikací popularizačního/aplikačního výstupu, kterým může být například odborná publikace určená široké odborné veřejnosti (kniha nebo článek / soubor článků v kvalitním populárně-vědeckém časopise, atd.), uspořádání společenské akce s vědeckou tématikou, vědecká osvěta formou uměleckého díla, aplikovaný výstup (patent, užitný vzor, certifikovaná metodika, plemeno, software, specializovaná mapa, atd.). 

Meetings with colleagues from Vietnam - Hue University of Agriculture and Forestry

on Tuesday, December 6th, 2022, at 11:00 AM, in room NFTZ 401. Topics: „Smallholder farmer's adoption of digital extension services“ and “The dual purposes of using of the Black Soldier Fly larvae as organic waste treatment and animal feeds: A Case Study in VietNam

 

TODAY: Conference in Mostar: Organic Farming in the Western Balkans

What's going on elsewhere while the FTA is having an open day? For example, there is a conference in Mostar, which is organised by FTA together with colleagues from the universities in Mostar: Dzemal Bijedic University of Mostar and University of Mostar.

Invitation for ONLINE SEMINAR on Nov 10 - Building institutional capacities for gender equality plan at CZU

Dear colleagues, Let us invite you to the ONLINE seminar in English entitled Building institutional capacities for gender equality plan at CZU.

The seminar is recommended for Scientific and HR managers (high/medium level), study and degree supervisors, communication officers, labour unions and students’ representatives.

The details are provided below and EDUportal.

Here is the link for ONLINE participation - https://sciencespo.zoom.us/j/5507644258

Feel free to share the invitation with your colleagues. 

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne 11.11. 2022 od 9:00 do 15:00 v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze (viz plánek v příloze).

Botanická zahrada FTZ na Réunionu

V rámci programu Erasmus+ jsme mohli strávit sedm úžasných dní na tropickém ostrově Réunion. Nám důvěrně známé tropické rostliny jsme mohli vidět jak v divoké přírodě (prales), tak jsme měli možnost navštívit podniky, které tyto plodiny zpracovávají jako např. vanilkovou plantáž Coopérative Pro Vanille ve městě Bras Panon nebo továrnu na zpracování cukrové třtiny ve městě Saint André: Sucrerie de Bois-rouge. Setkali jsme se s kolegy z tamní botanické zahrady Jardin d’Eden a strávili nemalou část pobytu i v univerzitním kampusu Université de la Réunion. Absolvovali jsme vyčerpávající prohlídku pralesa Cirque de Salazie a Přírodní rezervace Foret des Hauts de Mont Vert s místním botanikem. Také jsme podnikli výstup na činnou sopku Piton de la Fournaise s naprosto odlišnou formou vegetace. Před odjezdem jsme ještě stihli navštívit lokální trh s ovocem a zeleninou. Tento praktický program nás obohatil o spoustu užitečných informací a poznatků, které můžeme v budoucnu aplikovat i v naší botanické zahradě, současně jsme navázali kontakty s významnými osobnostmi našeho oboru, se kterými je zajímavé sdílet pěstitelské zkušenosti na různých polokoulích.

Jedno z důležitých světových center tropického zemědělství sídlí na kraji Prahy. Ukazuje, kudy z produkční krize

Minulý měsíc proběhla na kampusu ČZU vědecká konference Tropentag 2022, v rámci, které vědci i farmáři řešili cestu ven z produkční krize. Na pražský Suchdol zavítal i reportér Deníku N Petr Koubský, aby se dozvěděl něco o největší fakultě v Evropě zabývající se tropickým zemědělstvím.

Welcome events for the new students

The first event was an Online “Multicultural Environment and Study in the Czech Republic”, in which Student Ambassadors shared their experiences with studying at the FTA and living in a multicultural environment. The program also included an opening speech by the vice-dean Dr. Jana Mazancová, a presentation of the Study Administration Office and the Counseling Center for Integration.

Invitation for SEMINARS Oct 20 and Oct 21 – Gender Dimension in Horizon Europe

Dear colleagues, Let us invite you to in-person seminars in English jointly entitled Gender Dimension in Horizon EuropeThere are two parts of the seminar which can be taken separately, however, for a synergy effect, both are recommended. The lecturer is dr. Maxime Forest from Yellow Window with long-term experience. The details are provided below.

Please, register for each via EduPortal.

Feel free to share the invitation with your colleagues. 

Mezinárodní mobilita posiluje spolupráci univerzit

Patnáctiletá spolupráce Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze s Univerzitou zemědělství a lesnictví ve vietnamském Hue byla při letní návštěvě českých akademiků ve Vietnamu rozšířena o pracovníky Fakulty lesnické a dřevařské.  

30.9. začíná na kampusu ČZU Noc vědců na téma Všemi smysly

Hmat, sluch, čich, zrak a chuť — pět starých dobrých známých. Co na ně ale říká šestý smysl? Nebo zvířata a rostliny? A co všechno o nich umí prozradit věda? Otevřete nové dimenze vnímání, dejte věcem jiný rozměr a rozviňte všechny smysly, budete je totiž potřebovat.

Rádi bychom vás pozvali na Fakultu tropického zemědělství, kde jsme si pro vás připravili pestrý program od 17-22h.

Ohlédnutí za konferencí TROPENTAG 2022

Ve dnech 14.–16. září 2022 se suchdolský kampus ČZU stal dějištěm mezioborové konference TROPENTAG 2022, zaměřené na tropické zemědělství a rozvoj venkova. Mezinárodní odborníci debatovali o tom, zda agroekologické zemědělství může uživit svět.

Meet the FTA Project centre and FTA experts

Please, let us invite you to the workshop „Meet the FTA Project centre and FTA experts” which will take place on 20th September 2022 from 10:00 to 12:00 at the Faculty of Tropical AgriSciences room no. 401, the event will be held in English.

  

Students, employees and others interested in projects are welcome.

 

The programme is attached.

 

We look forward to seeing you,

On behalf of the FTA Project centre

 

Tereza Žáková and Jan Staš

Films at Tropentag 2022

13th - 15th September 2022, Faculty of Tropical AgriScience Bldg, Rm 116 (ground floor).

Výstava chilli papriček v Botanické zahradě FTZ 2022

Zveme Vás k nám do Botanické zahrady FTZ na již tradiční podzimní výstavu chilli paprik. Můžete se těšit na zhruba 130 druhů, variet a kultivarů více či méně pálivých papriček. Pro odvážné bude připravena ochutnávka čerstvých plodů s různou intenzitou pálivosti. Pro nejodvážnější máme přichystané chilli pasty vlastní výroby. Samozřejmostí bude také doplňkový prodej výpěstků našich studentů. Srdečně se na Vás těšíme! 

Czechia and Vietnam: strong bilateral relations between CZU and HUAF universities have potential for much greater expansion

Interview with Prof. Dr. Phung Le Dinh, the Vice-Rector of HUAF. By Klára Jiřičná

Evaluation of the Great Green Wall project

A team of experts led by prof. Van Damme of FTA CZU published the final evaluation of FAO’s Action Against Desertification that mainly operated under the Great Green Wall initiative and was implemented in 2014-2020 aiming at tackling environmental impacts linked to drought and desertification in Burkina Faso, Ethiopia, Fiji, the Gambia, Haiti, the Niger, Nigeria and Senegal (partly during the COVID-19 pandemic).

The evaluation involved online and face-to-face interviews, field visits in 8 countries allowing for direct observation of land restoration and livelihood activities and came to the following conclusions.

MŠMT: nabídka vládních stipendií

Stipendia jsou určena pro občany následujících zemí: Bosna a Hercegovina, Kambodža, Etiopie, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a ZambieUzávěrka pro přihlášky na akademický rok 2023/2024 je 30. 

Ve Vietnamu bioplynky vítají, v Česku jsme pomalejší, říká expert

Hynek Roubík je jedním z nejmladších docentů v Česku, působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity a povídal si s námi o tom, jaký je potenciál energetického využití odpadu nebo vzájemného soužití energetiky a zemědělství.

TROPENTAG CONFERENCE VOLUNTEERS WANTED

We are looking for volunteers that would help us present an outstanding event - the Tropentag 2022 conference, which will take place on 14-16 September 2022 on our university's campus

FTZ PROMOCE 2022

Čtvrtek 23. června 2022 se pro 75 studentů bakalářských a magisterských programů na Fakultě tropického zemědělství stal milníkem v jejich životě, když si v AULE ČZU přebírali své diplomy. Ale jak zní heslo Klubu absolventů ČZU, promocí to nekončí!

Tropical News 5 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear students, colleagues, alumni, and FTA friends, Welcome to the fifth issue of Tropical News. Our newsletter will give you a brief insight into the latest activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences at the Czech University of Life Sciences Prague.

 

Be a Student Reporter at the Tropentag - A hybrid conference

...which will take place during 14 – 16 September 2022, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic Can agroecological farming feed the world? Farmers' and academia's views

Budoucnost evaluací

Letošní ročník Konference České evaluační společnosti 2022, která byla spolupořádána Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze ve dnech 15-16.6., proběhl v duchu diskusí na téma přínosu evaluací a tvorby politik na základě evidence a dat pro lepší budoucnost naší planety. V rámci diskuse s autory publikace Transformational Change for people and the Planet: Evaluating Environment and Development, jejímž spoluautorem je i Juha Uitto, ředitel Independent Evaluation Office, byly adresovány otázky, jak dosáhnout udržitelné budoucnosti, jak dosáhnout transformační změny a jak tyto otázky aplikovat využitím evaluací. Dle Uitta musí být evaluace a vyhodnocení zpětné vazby aktivním nástrojem při nutných změnách. Je také nutné brát v úvahu holistické hledisko – životní prostředí je hlavním cílem, ale všechny sektory jsou si rovnocenné, protože všechno, co vytváříme jej ovlivňuje.

V rámci konference proběhlo také vyhlášení Evaluační soutěže pro studenty vysokých škol, ve které zvítězil tým z Palackého Univerzity v Olomouci v čele se Zuzanou Fišerovou. Studenti měli za úkol vypracovat evaluační návrh/nabídku na základě dané rozvojové intervence v Keni. Návrhy byly hodnoceny komisí tří profesionálních evaluátorů, kteří poskytli zpětnou vazbu. Vítězové od ČES obdrželi certifikát a také příležitost postoupit do mezinárodního kola a utkat se s týmy na světové úrovni. Tým z FTZ/ČZU pod vedením Petry Chaloupkové v letošní soutěži skončil na 2. místě.

Vzpomínky na almu mater i čerstvá radost z titulu - tak vypadala Zahradní slavnost na FTZ

Suchdolský kampus po dlouhé covidové pauze 11.6. opět ožil a s ním i Fakulta tropického zemědělství. Na svou alma mater se přišli podívat nejen její čerství absolventi, ale i pamětníci či sousedé z okolí blízkého (Suchdola či Lysolají) i dalekého.  Nedávno otevřený Pavilon tropického zemědělství a sluneční paprsky přilákaly pestrou směsici návštěvníků.

Trainings on diversifying the eating habits of Ethiopians

In recent weeks, FTA representatives Ing. Iva Kučerová, PhD and Sára Šebrlová visited the Arba Minch region in Ethiopia within the development project titled “Arba Minch Fruit Value Chain, Gamo zone, SNNPR, Ethiopia” implemented by Mendel University in Brno in cooperation with FTA, funded by the Czech Development Agency.

Erasmus+ Coffee at the Faculty of Tropical AgriSciences

On Tuesday 31st May, the International Relations Office of the Faculty of Tropical AgriSciences (IRO FTA) organized an event called “Erasmus+ ICM Coffee” to join and meet all students, who are currently studying/doing an internship at the FTA under the Erasmus+ programme, within the project of the International Credit Mobility (ICM).  

 

Students – representatives of Albania, Bosnia and Hercegovina, Syria and Ukraine – were sharing information about their countries, their home universities as well us about their studies and experiences gained during the mobility. There was also one presentation from FTA student, who is currently doing his internship in Vietnam, in Hue. 

 

The purpose of the event was not only to meet students from abroad, but to offer FTA students unique opportunity to make new contacts in these countries, and to apply for the ICM for the winter semester 22/23. The event was also organized to increase the visibility of the programme and to disseminate the Erasmus+ programme opportunities. 

Zahradní slavnost na FTZ ČZU

Fakulta tropického zemědělství si opět připravila program v rámci Zahradní slavnosti absolventů a přátel ČZU. Můžete se těšit na prohlídky laboratoří (Herbária a Molekulární genetiky) a Botanické zahrady FTZ,

APPLY NOW for the Erasmus+ „International Credit Mobility“ (deadline for applications: 3rd June, 2022)

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport using mobility and cooperation opportunities in higher education. „International Credit Mobility“ = project supporting mobilities between programme and partner countries.

Virolog Černý v rozhovoru pro Blesk o opičích neštovicích: Hrozí nám další pandemie?

Přes dva roky života s koronavirem, 89 dní válečného konfliktu na Ukrajině a nyní svět čelí další hrozbě, kterou jsou opičí neštovice. Případů tohoto doposud vzácného onemocnění poměrně rychle přibývá. Světová zdravotnická organizace hlásí už stovky případů a nákazu potvrdilo i 12 zemí Evropské Unie. Co všechno o tomto infekčním onemocnění víme? Jak se přenáší, jaké mohou být jeho následky či možnosti léčby? Hostem Epicentra z České zemědělské univerzity v Praze byl virolog z Fakulty tropického zemědělství a také koordinátor Centra infekčních nemocí zvířat Jiří Černý.

Patrick Van Damme: Zásahy do krajiny musí jít ruku v ruce s podporou místní komunity

Patrick Van Damme je nejen jedním z předních expertů na tropické zemědělství a etnobotaniku, ale je také jedním z mála zahraničních vědců, kteří stojí v čele českého akademického pracoviště. Jaké jsou jeho zkušenosti z vedení fakulty? Portál Vědavýzkum.cz přináší další díl rozhovorů se zahraničními vědci, kteří působí v ČR.

ForumforAg Regional Event Czech Republic

Forum for Agriculture is coming up on May 18, 2022 organized by Forum for the Future of Agriculture with our expert, Assoc. Prof. Miroslava Bavorova as a speaker on session 2 ( starting at 12: 10) tackling the theme of „Integrating climate mitigation and biodiversity regeneration in food system transformation.“

Registrace na konferenci České evaluační společnosti a Fakulty tropického zemědělství otevřena

Výroční konference České evaluační společnosti se bude konat ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství ve dnech 15. a 16. června 2022 na České zemědělské univerzitě v Praze.

New Master Double Degree Programme with the University of Hohenheim (Germany) has been open!

The new double degree study programme Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics jointly coordinated by the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA, CZU) and the University of Hohenheim (UHOH) was officially opened. This new study programme enables students to profit from the

Vliv správného managementu krajiny na aktivitu klíšťat a přítomnost klíšťaty přenášených patogenů

Výzkum odborníků z FTZ ČZU ukázal, že extenzivní pastva za využití velkých spásačů vede k poklesu počtu klíšťat na spásaných plochách. Dále jsme zjistili, že exotická zvířata chovaná na farmách v ČR přicházejí do styku s klíšťaty a mohou se nakazit klíšťaty přenášenými patogeny.

Tropentag 2022

Letošní ročník pořádá Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. K účasti a aktivnímu přispění jsou srdečně zváni všichni studenti magisterského a doktorského studia, vědečtí pracovníci, poradci, zemědělci, osoby s rozhodovacími pravomocemi a politici, kteří se zabývají zemědě

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 1-2/2022

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online a zároveň i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky nejen z Fakulty tropického zemědělství.

Jak se suší mango v Kambodži? Třeba i v sušárnách z FTZ!

Metody zpracování ovoce představil Jan Staš (zaměstnanec FTZ, expert na zpracování potravin) během 10denního školení pro místní farmáře a budoucí školitele v rámci projektu „iAGRO – Improving the agricultural value chain in Kampong Speu Province, Cambodia“ implementovaným Diakonií ČCE a podpořeným Českou rozvojovou agenturou.

Nabídka sazenic Botanické zahrady FTZ – jaro 2022

od 26. 4. 2022 můžete ve venkovních prostorách Botanické zahrady FTZ zakoupit sazenice bylinek, květin, zeleniny a dalšího. Seznam naleznete v přiloženém souboru.

Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže 2022

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) student?ům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny

The 1st Café Scientifique at FTA for PhD students

On 31st of March (2022) the 1st Café Scientifique at FTA for PhD students was organized by Associate professor Hynek Roubík (Group leader of Biogas Research Team).

Pojďte k nám pracovat: Zahradník (m/ž) Botanické zahrady FTZ

Botanická zahrada České zemědělské univerzity v Praze hledá nového člena do svých pracovních řad. Náš přátelský kolektiv hledá člena, který se společně bude podílet na rozvoji naší botanické zahrady. Čekají Vás nejen základní zahradnické práce, ale můžete svůj potenciál rozvíjet dál. S námi poznáte svět tropických roslin, výborně se pobavíte v kolektivu a získáte neocenitelné zkušenosti.

Annual Report 2021

Dear colleagues, students and friends of the Faculty of Tropical Agriculture, this is reportedly the first FTA annual report with a foreword in English. Rejoice and: boom drumbeat! (as Flemish poet, writer and Dada artist Paul van Ostaijen wrote in 1920).

Thai delegates from the Prince of Songkla University at the Faculty of Tropical AgriSciences

Five representatives of the Prince of Songkla University (PSU) visited CZU between 21st – 25th March 2022. The visit was based on long-term cooperation and previous projects with FTA within Erasmus+ projects such as: EURASIA 2, ALFABET, AskAsia, SIMPLE and PISAI.

New Double degree study programme at FTA

The Double degree Master study programme “Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics” is the first Double degree (DD) programme offered by the Faculty of Tropical AgriSciences. It is the unique opportunity for students to simultaneously receive two Master degrees in the area of „Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics“ in only 2 years and thus enhance their position in the European and Czech labour market. The main objective of the DD programme is to enable students to profit from the different background of teaching and research of the partner universities in the area of tropical agriculture. In addition to the existing single degree programme “Tropical Farming Systems”, the double degree shall offer an additional benefit for the students by an increased selection of modules offered on tropical agriculture, the acquirement of soft skills in different teaching environments as well as cultural backgrounds and performing scientific work under the supervision of two academics from two different universities. Students will benefit from the elective modules at the host university that are more focused on environment, resource efficiency, aspects of developing countries and interdisciplinary work.

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří na FTZ ČZU v Praze, který proběhne 18.3. 2022 od 9:00 do 15:00 v budově Pavilonu tropického zemědělství, v areálu ČZU v Praze (viz plánek v příloze).

Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a vážení studenti, v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu otevírá Česká zemědělská univerzita v Praze veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu na pomoc ukrajinským občanům. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 500 201 212/0800, variabilní symbol 997301.

Prohlášení ČZU k situaci po invazi ruské armády na mezinárodně uznávané území Ukrajiny

Česká zemědělská univerzita se znepokojením sleduje útok Ruské federace na Ukrajinu. Poslední události proto nutně přiměly vedoucí představitele ČZU a jejích součástí k tomuto společnému prohlášení.

Love and plants are in the air!

The FTA plant swap kicked off yesterday just in time for Valentine's Day, with a lovely selection of cuttings and small plants shared by members of our faculty. It was a great first day with many visitors coming by to browse, donate, and/or adopt their very own new plant baby.

V programu Pestrá krajina 2021 byl oceněn i Štéchův statek absolventa FTZ Jana Štechműllera

Soukromý zemědělec Jan Štechműller, zakladatel malé ekologické farmy Štéchův statek a zároveň absolvent FTZ, byl oceněn stříbrnou medailí v rámci Pestré krajiny 2021 za propagaci ekologického zemědělství a hospodaření s respektem ke krajině.

Ve stínu kakaovníku

Oceněný snímek Ve stínu kakaovníku režiséra Stanislava Komínka z mezinárodního filmového festivalu AGROFILM, který měl 27.1. premiéru na ČT poukazuje na životní podmínky pěstitelů, nedostatek dělníků pro sklizeň či problém d?ětské práce či kácení deštných pralesů. Zároveň ukazuje dopady certifikace Fairtrade na jejich podnikání a jak lze zlepšit situaci pomocí družstev a získání certifikace FAIRTRADE.

Reportáž o antibiotické rezistenci z Pavilonu tropického zemědělství

V reportáži ČT24 z Pavilonu tropického zemědělství se rozhovořili čeští vědci o nejnovější studii věnující se rezistenci vůči antibiotikům jakožto důsledku evolučních závodů ve zbrojení mezi mikroskopickými houbami a bakteriemi na tělech ježků.

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

21. - 22. 1. 2022 
Pátek 9-15h
Sobota 9-13h

Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2022/2023

Přihlásit se můžete nahráním následujících dokumentů na https://1url.cz/@Erasmus_Apps nejpozději do 11.2.2022, do 23:59 h

Pozvánka na konferenci Pestrá krajina

Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze vás srdečně zvou na konferenci PESTRÁ KRAJINA, která se koná ve středu 26. ledna 2022, v aule České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol.

Ježci v hlavní roli příběhu o vzniku bakteriální rezistence

Rezistence k antibiotikům je důsledkem evolučních závodů ve zbrojení mezi mikroskopickými houbami a bakteriemi na tělech ježků. Takový závěr vyplývá z nové vědecké studie publikované v prestižním vědeckém časopise Nature. Účastnili se jí i dva čeští vědci, Barbora Černá Bolfíková z České zemědělské univerzity v Praze a Pavel Hulva z Univerzity Karlovy.

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá Asistenta/ku tajemnice fakulty

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze přijme zaměstnance na pozici: Asistent/ka tajemnice fakulty

Nový projekt FTZ: implementace Project-Based Learning

Česká zemědělská univerzita v Praze poprvé získala projekt z Fondu pobídek ELLS (Euroleague for Life Sciences). Tento projekt s názvem implementace Project-Based Learning pro studenty magisterského studia na vybraných univerzitách ELLS (iPBL-EU) je koordinovaný Fakultou Tropického Zemědělství (FTZ CZU) společně s partnery z University of Natural Resources and Life Sciences - BOKU (Rakousko) a Swedish University of Agricultural Sciences - SLU (Švédsko). 

Dr. Rondevaldová radí, kdy ochutnat exotické ovoce v ČR v nejvyšší kvalitě

Tropické druhy se většinou sklízejí po celý rok, jistá sezónnost se proto týká pouze ovoce ze subtropických oblastí. Dr. Johana Rondevaldová z Katedry tropických plodin a agrolesnictví FTZ ČZU v Praze poskytla magazínu Apetit tipy,

Interview with Dean Van Damme on personal responsibility to climate change

...and Christmas Greetings. “If you want to improve the world, you have to start with your own behaviour. Let´s try to be as renewable and energy-neutral as possible and cut the waste by analyzing our behaviour”, says the FTA Dean Patrick Van Damme in an interview following on his return from the Climate Change Conference in Glasgow, COP26.

Tropical News 4 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear Reader, Welcome to the fourth issue of Tropical News. Our Newsletter provides a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

FTZ Dean's Award

The following author has been selected and rewarded by the Dean Prof. Patrick Van Damme and the members of Dean´s College as the best publication of 2021. Dr. Černá Bolfíková for her article in the scientific journal Nature.

 

FTZ: Pracovník a správce rozpočtu katedry (THP) pro Katedru tropických plodin a agrolesnictví

Náplň práce: Administrativní zajištění chodu katedry; Příprava SZZ a obhajob kvalifikačních prací; Zápisy ze schůzek kateder v AJ; Práce v EIS Magion; Dohled a kontrola čerpání přidělených prostředků katedry

Visit of 4 universities in Ukraine and much more!

Our PhD students Marek Jelínek, Jan Staš and Eduardo Duque Dussán, along with Assoc. Prof. Hynek Roubík, travelled to Ukraine as delegates of the FTA under the scientific cooperation project "Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences" supported by the Czech Development Cooperation via Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Zemřel prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil emeritní ředitel Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství) ČZU v Praze pan prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc.

Stipendium profesora Vlčka pro kanadskou studentku FTZ ČZU v Praze

Vybraní zahraniční studenti pěti pražských vysokých škol získali letos poprvé stipendium profesora Vlčka, které se uděluje za mimořádný přínos k šíření dobrého jména univerzity v České republice i v zahraničí. Za ČZU byla nominována kanadská studentka Ginny McAllister.

Learn & Discuss - Edible Insects

On the 30th of November, the Faculty of Tropical AgriSciences hosted the first of the Learn & Discuss series. The aim of this series is to focus on interesting topics and provide listeners knowledge in the form of a lecture, but also to promote discussion on the topic and hands-on involvement in a more open, fun, and collegial environment among fellow students. The topic of this first L&D series was Edible Insects. 

E-Competition: SHARE YOUR STORY!

Are you pursuing a bachelor's or master's degree in a field related to agriculture? Do you want to tell us about your agricultural experience so far? Do you wish to share your agricultural perspectives and perceptions with others? YPARD, in collaboration with the AgriSciences platform and AGRINATURA, welcomes you to participate in our research essay e-competition!

CZU mission to Azerbaijan under FAO project on climate change

This mission within the FAO funded project on climate change adaptation and mitigation strategies in the agricultural sector in Azerbaijan allowed us to have first direct contact with the actors in the field.

Sbírka na pomoc ohrožené přírodě v jižním Kamerunu

Vědci z FTZ ČZU v Praze vyhlašují sbírku na pomoc vesnici Ebogo v Kamerunu. Případní dárci mohou přispět k ochraně ohroženého tropického pralesa, k rozvoji místních komunit a vzdělání dětí v Ebogu i přilehlých vesnicích.

Ohlédnutí za oslavou 60.výročí založení Fakulty tropického zemědělství

V rámci Dne s FTZ, který se konal u příležitosti 60. výročí založení vysokoškolského studia tropického zemědělství v nové budově Pavilonu tropického zemědělství, byl symbolicky pasován korunou z kokosového ořech, zlatým žezlem z antilopí kosti a  ananasem nový děkan prof. Patrick Van Damme z Belgie – a akademické obci fakulty přednesl tento slib:

FTA staff contributing to enhancing the educational and research activities at the Hawassa University in Ethiopia

Our employees Marie Kalousová, Barbora Černá Bolfíková, Iva Bernáthová, Stacy Hammond and Anna Chládová recently returned from Ethiopia where they conducted activities within the project “Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University”.

Jiří Černý: virolog o šíření viru, lásky a štěstí

Srdečně vás zveme na přednášku pro širokou veřejnost "Úvod do virologie", která se uskuteční 23. listopadu od 18:30 v Městské knihovně v Roztokách.

The final phase of project Integrated Farming II in Zambia - ponds harvest

FTA experts (Jan Staš, Radim Kotrba and Petr Pudil) just started the final phase of the projectIntegrated Farming II in Zambia by conducting the monitoring harvests of the fishponds.

Čerstvý docent Hynek Roubík: „Rád vidím, když věci fungují a přinášejí praktický užitek“

Je specialistou na zemědělství třetího světa. Výzkumné práci se věnuje na katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze a jeho vědecký zájem se soustřeďuje na nakládání s organickým odpadem a udržitelné technologie. 

Nejlepší nápady jak na klima máme na FTZ

Pavilon tropického zemědělství zvítězil v kategorii pracovní prostředí v rámci 3. ročníku soutěže Adapterra Awards o nejlepší projekty reagující na klimatické změny.

Bohdan Lojka: Stromy na zemědělské půdě udržují úrodnost, zabraňují erozi a zlepšují mikroklima

Mezinárodní den stromů se slaví již od poloviny 19. století, v České republice připadá právě na 20.10. Profesor Bohdan Lojka z Katedry tropických plodin a agrolesnictví FTZ ČZU se při této příležitosti rozhovořil pro Radio Proglas o významu stromů na zemědělské půdě.

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 3-4/2021

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online anebo ho naleznete v kampusu v tištěné podobě.

FTZ propojuje výuku s praxí

Fakulta tropického zemědělství přivítala absolventa Vojtěcha Havránka, který založil úspěšnou společnost Titbit. Firma se zaměřuje na dovoz exotického ovoce a zeleniny do České republiky. O svých dlouholetých zkušenostech z podnikání přednášel na FTZ.

Výstava chilli papriček v Botanické zahradě FTZ

Vážení příznivci chilli papriček, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výstavu těchto krásek do naší Botanické zahrady. K vidění bude vice než 100 kultivarů chilli papriček.

Pozvánka na Den s FTZ

Zveme Vás na Den s Fakultou tropického zemědělství ČZU v Praze, který se bude konat 15.10.2021

24.9. 2021 začíná na kampusu ČZU Noc vědců na téma ČAS

...a Fakulta tropického zemědělství se vám tentokrát otevře od 17:00 do 22:00. Srdečně vás zveme k prozkoumání našich laboratoří, k poznávačce koření či esenciálních olejů a pro odvážné nabízíme i možnost zapojit se do bojové hry.

Cena Wernera von Siemense 2021 Letos můžete vyhrát i Vy!

Již 24. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd.

Přihlašování začne 1. srpna 2021. Těšíme se na nové přihlášky a děkumeme všem fanouškům vzdělání a vědy.

Doplňkové kolo na Erasmus+ studijní pobyt v letním semestru 2021/22

Přihlásit se můžete nahráním následujících dokumentů https://1url.cz/@Erasmus_Apps nejpozději do 19. září 2021, do 23:59 h

TROPENTAG 2021

Fakulta tropického zemědělství Vás srdečně zve na veřejné streamování virtuální konference Tropentag 2021, které proběhne 15.- 17. září 2021 v Pavilonu tropického zemědělství, ČZU

Erasmus+ ESCAPAdE není žádná eskapáda ale letní škola

Ve dnech 17. až 24. srpna 2021 proběhla v Alnarpu, jednom ze 4 kampusů Švédské univerzity zemědělských věd (SLU) se sídlem v Uppsale, letní škola s názvem Host Plant Resistance Breeding.

Opět jsme bojovali za Sustainable Development Goals!

Ani pandemie nemohla zastavit členy volejbalového týmu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze v účasti na turnaji v plážovém volejbale na podporu globálních cílů OSN

Jsme ve finále soutěže ADAPTERRA AWARDS 2021!

Pojďte podpořit Pavilon tropického zemědělství v soutěži o nejlepší adaptační řešení na klimatické změny. Hlasujte ZDE.

How does the tropical reality concern the Czech Republic?

“What we have seen is that over time now, a number of crops that we equate with southern areas are also being at least tested in the Czech Republic.“ Read or listen to the full interview HERE.

Síla rodinné tradice - rozhovor s novou vedoucí Botanické zahrady FTZ Ing. Anežkou Daníčkovou

"Je potřeba jít dál a trochu aktualizovat technické vybavení i prezentaci botanické zahrady, to jsou dvě odvětví, kde vidím prostor pro zlepšování. Dlouhodobý cíl, který pouze přebírám jako štafetu po minulém vedení, je vybudovat nový tropický skleník. "

6. ročník mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze

Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC, která se uskuteční 10.-12. listopadu 2021 v Praze

Právě vychází časopis Živá univerzita č. 1-2/2021

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online a zároveň i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky i z Fakulty tropického zemědělství.

FTZ vyzývá k podpoře Zoo Hodonín, zdevastované ničivým tornádem

Tornádo, které je typické spíše pro hollywoodské filmy nežli české luhy a háje se v noci 24. června prohnalo jižní Moravou a mimo jiné srovnalo se zemí půlku ZOO HODONÍN

Jak dotvářet kampus? DRNH v Suchdole: Fakulta tropického zemědělství ČZU

Jak udržet architektonickou integritu suchdolského kampusu a zároveň zůstat aktuální a hlásit se k dnešním moderním a udržitelným trendům? Tuto otázku si pokládali i členové architektonického ateliéru DRNH při vytváření koncepce pro Pavilon tropického zemědělství. 

Na otočku v Kamerunu – věda, rozvoj, termiti

Kamerun je země plná extrémů a terénní výjezdy v něm řadím k těm nejnáročnějším vůbec. Vše buď extrémně dobře funguje, vypadá nadějně, člověka motivuje, nebo se děje přesný opak. A touhle sinusoidou tak zvaných „ups and downs“ si člověk prochází téměř neustále. Ačkoliv s kolegou Janem Šobotníkem v zemi rozhodně nepatříme mezi nováčky (na kontě 6-8 výjezdů), Kamerun si vždy najde něco, čím nás překvapí. I proto nás to baví!

Tropical News 3 - “Newsletter for FTA Friends”

Dear Reader, Welcome to the third issue of Tropical News. Our Newsletter provides a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

Mobilní laboratoře CZU mobiLAB v Zambii

Odborníci z Fakulty tropického zemědělství uvedli do provozu 3. jednotku CZU mobiLAB – mobilní laboratoře na detekci infekčních chorob

Rozhovor děkana fakulty pro ČT24

V rozhovoru se prof. Van Damme věnuje následujícím tématům: jak přežít v době klimatických změn, proč je pro zemi jako ČR, která má mírné podnebí, důležité zabývat se tropickým zemědělstvím a jak můžeme v těchto oblastech pomáhat.

Registration is now open for our international evaluation conference!

This year, for the first time, we will have several English-language sessions - come join us from wherever you happen to be!

FNSSA Stakeholder Engagement Week Virtual Event

Let us kindly invite you to the On-Line Thematic Session: Activities of central and eastern EU countries in research and Innovation partnership with Africa as a part of Stakeholder engagement week that is organized within LEAP4FNSSA project

FOTOREPORTÁŽ: Inaugurace děkana prof. Patricka Van Damma

Dne 5.5. se konala inaugurace nového děkana Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze prof.ir.dr. Patricka Van Damma. Do úřadu ho jmenoval rektor ČZU prof. Petr Sklenička. Vystřídal tak ve funkci dosavadního děkana fakulty prof. Jana Banouta.

Fakulta tropického zemědělství vítá nové studenty!

Fakulta tropického zemědělství  se může pochlubit velkou mezinárodní podporou nově přijíždějícím studentům, a to i díky pomoci našich aktivních studentů – „Student Ambassadors“, kteří spolupracují s fakultou. Ti svými aktivitami podporují nově přijíždějící studenty, sdílejí s nimi své neocenitelné zkušenosti a rady.

Nabídka rostlin Botanické zahrady FTZ 2021

Rádi bychom vás informovali, že Botanická zahrada FTZ opět nabízí sazenice rostlin k prodeji. Letošní nabídku naleznete v příloze. V případě dotazů, prosím, kontaktujte pana Ing. Hlaváče na tel. +420 22438 2887.

Kolektiv BZ FTZ se na vás těší!

Jak se daří rozvoji integrovaného zemědělství v Zambii?

Tým z ČZU, ve složení Vladimír Verner, Radim Kotrba, Zbyněk Polesný, Jan Staš z FTZ a Miloslav Petrtýl z FAPPZ, se právě nachází v Zambii, kde pokračují v implementaci rozvojových projektů „Integrated Farming II“ vedeným Mendelovou univerzitou v Brně a „Agribussines4LIFE“ koordinovaným Charitou Česká republika. Jak to s projekty vypadá? Podívejte se do galerie níže...

„Vypadá to, že jsme velmi blízko úspěchu...“

...říká prof. Ladislav Kokoška v Show Jana Krause o vyhlídce na patent nové formy antibiotik, jež by se inhalovala přímo do plic.

Save the date: Evaluation Society Conference "Approach to people and data"

Fakulta tropického zemědělství ČZU ve spolupráci s Českou evaluační společností pořádá další ročník mezinárodní konference zaměřené na teorie i praxi v evaluacích. Odborné příspěvky zahrnují jak výzkumné a evaluační metody, tak realizace a dopady evaluací do „evidence-based“ hodnocení politik. Letošní odborné téma je zaměřeno na „Přístupy k datům a lidem“.

Výroční zpráva 2020 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství, jako obvykle, tak i letos bych se s Vámi rád podělil o nejdůležitější události, které naší fakultu potkaly v roce 2020.

Zkoušíme vyvinout plynné antibiotikum, které by se dalo inhalovat do plic

...říká etnobotanik prof. Ladislav Kokoška v pořadu Blízká setkání s Adélou Gondíkovou na Českém rozhlase - Dvojka

Češi vytvořili mobilní laboratoř, která má odhalit ebolu i covid-19

Přírodovědec Hynek Roubík stojí u zrodu zřejmě nejmenší mobilní laboratoře světa, která umí v odlehlém terénu rozpoznat infekční choroby včetně nového koronaviru. „Jsme nesrovnatelně menší a levnější než obdobné projekty,“ říká vědec z České zemědělské univerzity a spoluautor projektu CZU mobiLAB. Jeho hlavním těžištěm práce je přitom problematika zpracování organického odpadu v rozvojovém světě.

Patrick Van Damme, un Belge a la tete de la faculté des sciences agricoles tropicales de Prague

In a French interview for Radio Prague International, Professor Patrick Van Damme, the new dean at the FTA, talks about his plans to improve the faculty´s world-wide ranking #FrenchOnly

Online Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na online Den otevřených dveří, který proběhne 19. 3. 2021. od 11:00 do 17:00

The Faculty of Tropical AgriSciences (FTA) CZU has elected a foreign national as a new dean in an effort to expand its international positioning/ranking

In March 2021, Prof. Patrick Van Damme became the second dean of the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA) but the first dean ever as a foreign national in the history of the Czech University of Life Sciences.

Novinky z Etiopie: jak se daří projektům v Awasse a Arba Minch?

Fakulta tropického zemědělství má v Etiopii široké zastoupení rozvojových projektů pod záštitou České rozvojové agentury. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně řešíme primárně dva projekty realizované v okolí měst Arba Minch a Awassa.

První akce organizovaná Ambasadory FTZ slavila úspěch

Ambasadoři z řad studentů FTZ zorganizovali první online akci pro nové studenty, kteří nemají vzhledem k epidemiologické situaci možnost osobního setkání.

Jakou roli hraje imunita ve způsobu života termitů?

Tím se zabývá doc. Jan Šobotník z FTZ ČZU ve své nejnovější publikaci, která právě vyšla ve vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B.

Hledáme proaktivního studenta ČZU, který by se stal Velvyslancem kariéry v EU

V zájmu každého členského státu EU je mít dostatečné zastoupení v unijních institucích a agenturách (počet pracujících ve strukturách EU), nicméně v současné době je Česká republika z tohoto pohledu dlouhodobě nedostatečně zastoupená.

Výsledky projektu Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Chcete se dozvědět zajímavé informace o agrolesnictví v České republice? Nebo si dokonce agrolesnický systém založit? Podívejte se na výstupy projektu Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj 

Pestrá krajina 2020 - záznam konference

V letošním roce se konal již třetí ročník programu Asociace soukromého zemědělství Pestrá krajina. S oceněnými farmami za rok 2020 jsme vás bohužel ze zřejmých důvodů nemohli seznámit na prosincovém slavnostním vyhlášení, jako tomu bylo v předchozích letech, zároveň jsme jej ale nechtěli jen "odbýt" článkem o jednotlivých farmách a jejich práci. Rozhodli jsme se proto vyhlášení odložit až na konferenci, kterou plánujeme uspořádat na začátku února stejně jako vloni na České zemědělské univerzitě. Konat se bude dle možností buď prezenčně nebo on-line přenosem. Více informací najdete v článku a v přiložené pozvánce. 

Léčba nádechem... Nová antibiotika přímo do plic

Na co se v současné době zaměřuje výzkumný tým prof. Ladislava Kokošky, vedoucího Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie na FTZ ČZU?

Seminář „Klíšťata a klíšťaty přenášené patogeny v ČR a jejich vliv na zdraví zvířat“

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který proběhne 31.3.2021 9:30-15:00. Cílem semináře je seznámit posluchače s nejnovějšími poznatky o rizicích spojených s klíšťaty a klíšťaty přenášenými onemocněními v ČR. 

Den otevřených dveří na Fakultě tropického zemědělství ČZU

Zveme Vás na online Den otevřených dveří Fakulty tropického zemědělství, který proběhne 23.1. 2021 od 10:30 do 16:30.

Mezinárodní konference "1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture"

Fakulta přírodních zdrojů z Prince of Songkla University v Thajsku uspořádala ve dnech 11. a 12. ledna 2021 první mezinárodní konferenci s názvem 1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA) zaměřenou na udržitelné zemědělství a akvakulturu.

Živá univerzita opravdu žije!

ČZU má svou knihu! Prosinec je na naší univerzitě plný překvapení.. Takže pro vás máme další radost. Můžete si ji pořídit do své knihovny nebo jako jedinečný dárek.

Samozřejmě se nechávám pokousat...

Entomolog doc. Jan Šobotník byl na desítkách expedic na všech tropických kontinentech, a přestože náklady na boj s termity celosvětově dosahují 40 miliard dolarů, důrazně odmítá jejich označení za „všekazy“. V rozhovoru pro týdeník Téma nám poutavě vypráví o jejich fascinujícím životním stylu plném nečekaných zvratů.

On-line konference – Zavádění agrolesnictví v praxi

Srdečně Vás zveme na on-line konferenci „Zavádění agrolesnictví v praxi“, již pořádáme v rámci projektu TAČR Éta: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkova.

Živá univerzita 3-4/2020

Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které dnes vychází online a příští týden bude na kampusu k dispozici i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky i z Fakulty tropického zemědělství.

Jak pěstovat houby tradiční japonskou metodou?

Přečtěte si rozhovor s naším absolventem Ing. Daliborem Sýkorovským nejen o jeho projektu True Shiitake

Tropical News 2 - “Newsletter for FTA Friends”

Welcome to the second issue of Tropical News. Our Newsletter will give you a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

Vyhlášení soutěže pro zaměstnance FTZ 2020

Oddělení pro Vědu a výzkum vyhlašuje Cenu děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ

Noc vědců na FTZ

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze Vás zve na sérii přednášek v rámci Noci vědců 2020, tentokrát netradičně ve virtuálním prostoru. Letošním tématem je Člověk a robot.

Virtuální Den otevřených dveří na FTZ

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří, který proběhne 20.11. 2020. od 9.00, letos netradičně ve virtuálním prostoru.

Jak získat práci nebo stáž v institucích EU? Je to snazší, než si myslíte!

Máte zájem dozvědět se více o zapojení ČZU v tomto programu? Sledujte facebookový profil EU Careers ČZU  nebo přímo kontaktujte Lucii Dostalíkovou.

Už nejsme za blázny, když chceme pěstovat stromy na polích

V exotických krajinách Jižní Ameriky, Asie a Afriky se Bohdan Lojka zabývá výzkumy, které mohou zvýšit odolnost naší zemědělské krajiny vůči klimatickým změnám. „Jde o pěstování stromů, ale nikoliv zalesňování,“ říká Bohdan Lojka, který je odborníkem na tropické plodiny a agrolesnictví. Zemědělcům připravil s kolegy metodiku pro české podmínky, pro veřejnost chystají knihu.

CZU mobiLAB nabízí komplexní řešení detekce infekčních onemocnění (včetně COVID-19) v těžko dostupných oblastech rozvojových zemí

Problematikou přenosu infekcí a jejich detekcí, především viru SARS-CoV-2, se zabývají odborníci z Fakulty tropického zemědělství (FTZ)

Co budeme v budoucnu jíst? Ta horší možnost je maso ze zkumavky, říká Jan Banout, děkan FTZ

Musí se změnit buď to, co pěstujeme, nebo způsob, jak to pěstujeme, upozorňuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jan Banout, odborník na potravinovou bezpečnost.

Nejezte tu gorilu! FTZ zve na přednášky v rámci Týdne vědy a techniky

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze Vás zve na sérii online přednášek s názvem „Nejezte tu gorilu! Rizika a přínosy lovu a konzumace masa z buše“, které proběhly v rámci Týdne vědy a techniky. Letošním tématem fakulty bylo totiž „maso z buše“ alias BUSHMEAT a vy se dozvíte více o jeho rizicích pro ohrožené druhy i lidské zdraví. 

FTZ z Etiopie: Jak zefektivnit produkci a zpracování ovoce?

V rámci projektu Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a efektivní produkci v Arba Minch Zuria se tři zástupci FTZ (Anna Maňourová, William Nkomoki a Jan Staš) společně s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně vydali do Etiopie zahájit nový čtyřletý rozvojový projekt s cílem zlepšit znalosti a dovednosti místních farmářů, diverzifikovat lokální ovocnou produkci, zpřístupnit pěstitelům nové obchodní možnosti a snížit posklizňové ztráty.

Pandemie a ohrožená zvířata: pro některá hrozba, pro jiná záchrana

Čeští odborníci na ochranu afrických zvířat vysvětlují, jak a proč pandemie ohrožuje přežití tamní fauny. A čím jí naopak pomáhá.

Začal ČZU Film Fest. Sledujte zdarma na watchandknow.cz!

Na tři desítky mezinárodních dokumentárních filmů se představí na ČZU Film Festu, který pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Academia Film Olomouc Univerzity Palackého v Olomouci. Letošní nultý ročník probíhá vzhledem ke koronavirové pandemii v online prostředí. Na watchandknow.cz   je po registraci možné všechny nabízené filmy zhlédnout zdarma. Další informace a přehled filmů najdete také na: https://www.facebook.com/CZUFilmFest

Co si představíte, když se řekne Fufua či Mamala?

Nic? Brzy o nich jistě uslyšíte, jelikož tyto léčivé rostliny se používají v tradiční samojské medicíně k léčbě ran a popálenin. Působí totiž hojivě na tkáň kůže a inhibují růst bakterií infikujících rány. Mezinárodní tým vědců po 5 letech výzkumu odhalil léčivé vlastnosti 14 rostlin. Tým tvořili vědci z oblasti Samoan Fiti Laupu'a a prof. Ladislava Kokošky z Fakulty tropického zemědělství ČZU. Pokud se chcete o těchto úžasných rostlinách dozvědět více, podívejte se na článek v novinách Samoa Observer nebo si přečtěte celý článek ve vědeckém časopisu Journal of Ethnopharmacology.

Praha jako centrum Evropy pro vzdělávání a výzkum v oblasti tropického zemědělství

Takovou vizi má děkan Fakulty tropického zemědělství prof. Jan Banout pro nový Pavilon tropického zemědělství na ČZU

Aktuální organizace studia na FTZ

Studium na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) bude od 29. 9. 2020 probíhat distanční (online) formu výuky.

Proč se koronavirus vrátil v takové síle? Medicínské špičky vysvětlují důvody

Přečtěte si odpovědi odborníků, včetně našeho virologa Jiřího Černého, v Think-tanku Hospodářských novin.

 

ZRUŠENO: Výstava chilli papriček v Botanické zahradě FTZ

Srdečně zveme všechny zájemce na již tradiční výstavu chilli papriček v naší Botanické zahradě, která proběhne 21. až 23.10.20120, St-Čt od 8:00 do 15:00, Pá od 8:00 do 12:00

Pozvánka na konferenci Agrolesnictví - příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci, která je závěrečným vyústěním dvouletého evropského projektu AGFOSY, jehož hlavním koordinátorem je Asociace soukromého zemědělství ČR.

Jaké jsou druhotné dopady pandemie koronaviru v Nepálu?

Vědci z České zemědělské univerzity v Praze ukazují druhotné dopady pandemie koronaviru na příkladu Nepálu v rámci dokumentárního filmu "Jak se žije v Nepálu s pandemií"

Bojovali jsme za Sustainable Development Goals

Fakulta tropického zemědělství nemohla chybět na prvním ročníku unikátního turnaje v plážovém volejbale na podporu globálních cílů udržitelného rozvoje od OSN (SDGs).

Veřejné streamování virtuální konference Tropentag 2020

FTZ Vás srdečně zve na veřejné streamování virtuální konference Tropentag 2020, která proběhne 9.-11. září 2020 v Aule ČZU

Zahájení: středa 9. září, 12:30

Téma konference: Potravinová bezpečnost a její odolnost vůči globálním krizím

ČZU nabízí pro studenty a zaměstnance další ubytovací prostory na koleji hotelového typu

ČZU zahajuje provoz nové koleje v bývalém hotelu Fortuna West v Praze 6 – Řepy přibližně 35 minut od kampusu ČZU a 17 minut od centra Prahy. 

Nové výzkumné centrum ČZU se zaměří na přenos COVID-19 a dalších infekčních nemocí mezi zvířaty a lidmi

Virus způsobující onemocnění COVID-19 se podle posledních poznatků přenáší kromě lidí i na zvířata. Nakazit se mohou např. kočky, psi nebo fretky, ale také hospodářská zvířata. Rozšíření pandemie mezi zvířecí populaci motivovalo vznik Centra infekčních nemocí zvířat (CINeZ) při České zemědělské univerzitě v Praze. To bude kromě základního výzkumu poskytovat služby chovatelům a umožní jim testování jejich zvířecích svěřenců.

Potravinově soběstačné Česko je nesmysl, ale potravinovou bezpečnost řešme, žádá expert

Poslechněte si rozhovor s odborníkem na zemědělství třetího světa Hynkem Roubíkem z FTZ  a environmentálním historikem Michalem Hejcmanem z FŽP

Průvodce nového studenta

V průvodci nového studenta naleznete spoustu praktických a užitečných informací, které vám ulehčí první dny/měsíce na ČZU. Ke stažení zde.

Nejlepší diplomové práce FTZ za akademický rok 2019/2020

Mezi-katedrová komise jmenovaná Kolegiem děkana FTZ vybrala následující nejlepší diplomové práce studentů programů AFS, WLM, SRD, IDAE, TCME a TFA.

Agrolesnictví: propojení zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Rozhovor s Bohdanem Lojkou, vedoucím katedry tropických plodin a agrolesnictví a předsedou Českého spolku pro agrolesnictví

Jak to vidí Dr. Jiří Černý: Think Thank Hospodářských novin

Sundali jsme roušky a opět můžeme volně dýchat. Koronavirus způsobil, že se valná většina z nás rozhodla strávit prázdniny doma. Atmosféra strachu je již pryč a ve vzduchu je cítit oživení veřejného prostoru a touha po bezstarostnosti.

 

 

Tropical News - “Newsletter for FTA Friends”

Welcome to the first issue of Tropical News. Our Newsletter will give you a brief insight into the latest updates about activities and international cooperation at the Faculty of Tropical AgriSciences, the Czech University of Life Sciences Prague.

Afrika je mým druhým domovem...

Jak se stane Afrika vaším druhým domovem? A je výhoda být ženou – vědkyní v Africe? To vám vysvětlí naše doc. Karolína Brandlová, spoluzakladatelka studijního programu Wildlife Management and Conservation, který je orientovaný na výzkum a ochranu zvířat. Původně chtěla studovat matematicko-fyzikální fakultu, ale dobrodružství v tropech nakonec vyhrálo. A čím je tedy pro ni Afrika výjimečná? Více se dočtete níže…

Lákalo by vás sledování antilop a dalších divokých zvířat z letounu?

Nahlédněte skrze fotografie a video do Beninu, kde je již skoro půl roku na stáži naše doktorandka Zuzka Holubová, která se zároveň věnuje sběru dat pro svou disertační práci.

U šimpanzů existují kulturní rozdíly při lovu termitů

Přečtěte/pusťte si zajímavý rozvohor s entomologem Janem Šobotníkem v Českém rozhlase v pořadu Laboratoř (nejen) o tom, jak šimpanzi ve volné přírodě loví termity svým vlastním, unikátním způsobem

Výroba "Bez-infekce" na naší fakultě

Tento týden se naší fakultě podařilo získat oprávnění k výrobě vlastní dezinfekce s názvem „Bez-infekce“ a opět se tak otevřela laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie, která se teď krom výzkumu zaměřuje především na výrobu této pomůcky proti koronaviru.

Pralesní rytíři - reportáž z Konga

Nestihli jste si koupit dubnové číslo časopisu Koktejl? Přečtěte si zajímavou reportáž z Konga od Arthura F. Sniegona a naší studentky Makéty Swiacké zde.

ČZU v Praze opět zaznamenává úspěch v mezinárodním žebříčku THE Impact Ranking 2020

ČZU v Praze získala prvenství v rámci ČR ve světovém žebříčku THE Impact Ranking 2020. V celkovém pořadí se umístila na 201.–300. místě na světě. Žebříčku se v letošním roce úspěšně účastnilo celkem 806 univerzit z celého světa.

Výroční zpráva 2019 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství, jako obvykle, tak i letos bych se s Vámi rád podělil o nejdůležitější události, které naší fakultu potkaly v roce 2019.

Uvolnění vládních opatření - vysoké školy

Studenti VŠECH ročníků se podle uvolněného opatření, které schválila vláda, mohou od pondělí 27. dubna účastnit aktivit vždy v počtu maximálně pěti osob najednouNyní je tedy umožněno studentům všech ročníků chodit například na konzultace či zkoušky

Spolupráce FTZ a ICRAF

Fakulta tropického zemědělství a ICRAF (Světové agrolesnické centrum) spolu už bezmála 20 let fungují jako partnerské instituce ve výzkumu a při tvorbě společných projektů v různých částech světa, jako je Peruánská Amazonie, střední Vietnam nebo údolí Fergana ve Střední Asii.

Fakultu tropického zemědělství v Praze čeká v září významný zlom

Děkan FTZ Jan Banout v rozhovoru pro Hospodářské noviny o naší fakultě, o významu tropického zemědělství v dnešním světě, ale i o tom, jak reagujeme na současný stav nouze

Organizace zbývající části akademického roku 2019/2020 v oblasti pedagogiky

Vzhledem k trvajícímu období stavu nouze a za platnosti ochranných opatření v souvislosti s pandemii viru COVID-19 bylo nutné provést některé změny oproti harmonogramu akademického roku. Je nám jasné, že současná situace zvyšuje napětí a stres, kterému jste vystaveni, proto všechna opatření směřujeme k tomu, aby bylo vám - studentům umožněno akademický rok úspěšně dokončit.

Změna termínu státních závěrečných zkoušek na FTZ pro akademický rok 2019/2020

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření nemoci COVID-19 dochází ke změně termínu konání státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Fakultě tropického zemědělství (FTZ).

Zápisky z pracovní cesty do Kamerunu

Tropický entomolog a zároveň nový pedagog naší fakulty, doc. Jan Šobotník, se ze své pracovní cesty do Kamerunu vrátil s rozporuplnými pocity: na jedné straně katastrofální úbytek termitů v lese, na straně druhé však také vzorky termitofilního hmyzu, který byl dosud vědě neznámý.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se studia na ČZU.

Jak přispívá Fairový obchod k sociální spravedlnosti?

V rámci Světového dne sociální spravedlnosti byl proděkan naší fakulty Jiří Hejkrlík pozván do studia Radio Proglas. Poslechněte si jeho rozhovor zde.

TeaTom: Krása dřevěných táců

Absolvent naší fakulty, jenž se ve své diplomové práci zabýval českým trhem s čajem a jeho možností přispět k udržitelné produkci čaje v rozvojových zemí, je nejen milovníkem čaje, ale i řemeslné práce a lesa. Kombinace těchto faktorů spolu s japonskou tradicí vyrábění dřevěných táců ve stylu "wagatabon" dala vzniknout úspěšnému projektu TeaTom. (BarLife)

ČZU ruší od 11. března do odvolání výuku

V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví na základě doporučení Bezpečnostní rady státu ČZU ruší veškerou výuku, a to od 11. března do odvolání.

Nejekologičtější kampus v ČR se letos rozroste o pavilon tropického zemědělství

Areál České zemědělské univerzity (ČZU) se v letošním roce rozšíří o nový „zelený pavilon“. Budova se otevře zájemcům o studium tropického zemědělství a problematiku rozvojových zemí a budoucím studentům Fakulty tropického zemědělství (FTZ), a to v letošním zimním semestru. Nabídne ty nejmodernější prostory, technologie a zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost.  

ČZU má svého velvyslance kariéry v Evropské unii

ČZU má svého velvyslance kariéry v Evropské unii a je jím studentka z naší fakulty Bc. Lucie Dostalíková! 

ČZU opět opanovala žebříček časopisu Týden a naše fakulta znovu bodovala!

Hned tři fakulty ČZU se umístily mezi pěti nejlepšími v kategorii Zemědělské, lesnické a veterinární vědy v nově publikovaném žebříčku časopisu Týden. 

Kolik žiraf žije v Nigeru?

Snad ještě zajímavější, než počet žiraf je ale jejich způsob života v „tygří buši“. Žirafy jsou zde totiž v permanentním kontaktu s lidmi, jejich plodinami a dobytkem...

Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2020/2021

Zapisovat se můžete do tabulek vyvěšených na nástěnce u kanceláře T136, nejpozději do 18. února 2020, do 11:59 h. 

Ohlédnutí za 7. ročníkem International Fair Party 2019

Běžný chod Fakulty tropického zemědělství opět po roce zpestřila nevšední událost s mezinárodním duchem a vůní exotické kuchyně pořádaná studentským spolkem BeFair na ČZU.

Náš vědecký pracovník RNDr. Jiří Černý, Ph.D. pátrá po původci koronaviru. Přečtěte si, co zatím objevil...

Naše studie na toto téma ukazuje, že nCoV2019 se vyvinul z východoasijských netopýřích koronavirů pouze vzdáleně příbuzných těm, které dali vzniknout pandemii SARS. Přenašečem těchto virů je netopýr Rhinolophus sinicus,

Den otevřených dveří na FTZ - 24.-25. ledna 2020

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Dny otevřených dveří, které proběhnou 24. a 25. ledna 2020 od 9.00 do 15.00 v budově Pavilonu T, v areálu ČZU v Praze. 

ČZU je opět nejekologičtější univerzita v ČR

Rok tvrdé práce se vyplatil. ČZU poskočila v žebříčku UI Green Metric World University Rankings na 31. místo. Patří tak ke světové špičce v ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Scientific Day v Mostaru

V pondělí 9.12.2019 Univerzita v Mostaru s Univerzitou Džemala Bijediče (Mostar, Bosna a Hercegovina) ve spolupráci s FTZ pořádala Scientific Day. 

Studentská vědecká konference v Kambodži

FTZ pořádala druhý ročník mezinárodní vědecké konference pro mladé vědce a studenty, která se konala 5. prosince 2019 na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodži.

Na ČZU proběhlo setkání se zástupcem generálního ředitele FAO při OSN

Na půdě ČZU se uskutečnilo 22. října 2019  jednání s p. René Castro-Salazarem, který je od roku 2016 zástupcem generálního ředitele Organizace pro zemědělství a výživu při OSN (FAO) a zároveň vedoucím Sekce pro klima, biodiverzitu, půdu a vodu.

Erasmus Day na ČZU

V úterý 10. prosince 2019 proběhne v prostorách Menzy od 11:00 do 14:30 "Erasmus Day na ČZU".

Workshop na téma Project management a HR AWARDS na Ukrajině

Zástupci z FTZ organizovali školení s názvem „Project management training - preparation of the EU Projects“ a „HR Awards“ na partnerských univerzitách na Ukrajině - Sumy National Agrarian University, Sumy State University, Bila Tserkva National Agrarian University v rámci projektu „Podpora mladých univerzitních kapacit v oblasti kvality vzdělávání a vědecko- výzkumných aktivit na Ukrajině“.

Vnitřní soutěž FTZ

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Den otevřených dveří na FTZ - 22.11. 2019

Zveme všechny zájemce o studium a další návštěvníky na Den otevřených dveří, který proběhne 22. listopadu 2019 od 9:00 do 15.00 v budově Pavilonu T, v areálu ČZU v Praze (viz plánek v příloze). 

Projekt COST Action

První projektová schůzka se konala v Bruselu dne 14. října 2019. Dr. Miroslava Bavorová z FTZ ČZU se účastnila jako členka řídícího výboru a zástupkyně České republiky.

Przewalski’s horse in The Great Gobi B SPA Protected Area in Mongolia

Read about impressive research of our PhD student Anna Bernátková who just came back from her research activities in Mongolia.

FTZ na Týdnu vědy a techniky 2019

Zveme všechny zájemce na Týden vědy a techniky, do kterého se zapojuje i naše fakulta. Kompletní program naleznete v přiloženém souboru. Skupiny pěti a více lidí, prosím, registruje pomocí rezervačního systému TVT (akce označené ­*) nebo emailem na fedorova@ftz.czu.cz z důvodu omezené kapacity přednášek.

Noc vědců letos poprvé i na ČZU

Noc, na kterou nezapomenete. ČZU ožila vědou 27. září.

Thai delegates of the PISAI project at FTA

This Autumn 2019, the delegates of the PISAI project (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative) from Thai partner universities visited the Czech University of Life Sciences Prague (CULS) as arranged by the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA).

Pojďte k nám pracovat! FTZ hledá Odborného pracovníka!

Děkan Fakulty tropického zemědělství vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Odborný pracovník - technik pro správu studijních informačních systémů.

FTA at Tropentag Conference 2019 in Kassel

Conference Tropentag 2019 with topic "Filling gaps and removing traps for sustainable resources management" was held on September 18th - 20th at Universities of Kassel and Goettingen, Germany.

Závěrečná konference projektu SIMPLE

Závěrečná konference projektu SIMPLE, spolufinancovaná programem Erasmus+, se konala dne 27. srpna 2019 na universitě Kasetsart v Bangkoku (Thajsko) pod vedením hlavní koordinátorky Petry Chaloupkové, Ph.D. z FTZ a jejího týmu.

Děkan fakulty doc. Ing. Jan Banout Ph.D. v pořadu Sama doma

Vědu je třeba popularizovat. A proto děkan naší fakulty doc. Ing. Jan Banout Ph.D. přijal pozvání k rozhovoru do pořadu Sama doma s tématem "Amazonský prales - plíce světa".

Prince of Songkla University udělila čestný doktorát Petře Chaloupkové, proděkance pro mezinárodní vztahy FTZ

Univerzitní rada Prince of Songkla University rozhodla na svém 407. zasedání 1. června 2019 udělit na návrh Faculty of Natural Resources čestný doktorát Ing. Petře Chaloupkové, Ph.D., proděkance pro mezinárodní vztahy Fakulty tropického zemědělství ČZU V Praze.

Hledáme proaktivního studenta ČZU, který by se stal Velvyslancem kariéry v EU

Delegát z řad studentů získá jedinečné zkušenosti díky spolupráci s MV, MZV a ÚVL.

Letní škola v Kambodži 2019

V letošním srpnu se na Royal University of Agriculture (RUA) v Kambodžském Phnom Penhu konala již šestá letní škola, která je nedílnou součástí rozvojových projektů podporovaných Českou Rozvojovou Agenturou (ČRA).

Letní škola FTZ na Ukrajině pro studenty a mladé vědecké pracovníky na téma Waste Management

V srpnu jsme ve střední Ukrajině organizovali pod vedením Ing. Hynka Roubíka, Ph.D. (z našeho Biogas Research Team) další terénní výzkum studentů FTZ společně se studenty a mladými vědeckými pracovníky ze tří dalších Ukrajinských univerzit – ze Sumy National Agrarian UniversitySumy State University a Bila Tserkva National Agrarian University. Celkem se účastnilo 22 účastníků a vše probíhalo v rámci projektu „Podpora mladých univerzitních kapacit v oblasti kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit na Ukrajině“ podpořeného Českou rozvojovou agenturou.

Informace k zápisu do studia

Vážení studenti,

Zápisy do prvních ročníků (pro nové studenty) proběhnou v místnosti T135, v Pavilonu T. Data a časy naleznete v přiložené fotografii.

Zápisy do následujícího akademického roku (pro stávající studenty) pro bakalářské i magisterské studijní programy, budou probíhat na Studijním oddělení FTZ v dané dny (viz příloha) v časech 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00. Indexy k zápisu nejsou potřeba.

Děkujeme,

Studijní oddělení FTZ

Letní škola v Thajsku 2019

Druhý ročník třítýdenní letní školy s názvem „Value chain management“ probíhal v srpnu na Chiang Mai University v Thajsku. Zúčastnilo se jí šest studentů z ČZU v Praze a 12 studentů ze čtyř thajských univerzit...

Jak běží léta s antilopami

Spolupráce zaměstnanců a studentů Fakulty tropického zemědělství na záchraně západního poddruhu antilopy Derbyho v Senegalu se brzy překulí do svého dvacátého roku....

How FTA scholarships can help?

Read a story of a brave young lady Frilly Andrelia Utami, who has gone through hard life time during and after the tsunami in Palu, Indonesia in 2018. Our Faculty gave her an opportunity to stundy in Czech Republic for 6 months.

Filtrační zařízení na vodu pomáhá redukovat odpady!

Česká zemědělská univerzita v Praze ušetří měsíčně v průměru 647 kilogramů plastu a 25 892 PET lahví, díky všem filtračním zařízením na vodu instalovaných v areálu ČZU!

Nejlepší diplomové práce za akademický rok 2018/2019

Rádi bychom vám představili nelepší diplomové práce a jejich autory za akademický rok 2018/2019.

FTZ se zúčastnila mezinárodního veletrhu NAFSA 2019: Mezinárodní vzdělávací akce roku!

Výroční konference & Expo NAFSA je nejrozsáhlejší mezinárodní vzdělávací akce, která každoročně sdružuje téměř 10 000 účastníků z více než 3 500 institucí a organizací z více než 100 zemí. Konference NAFSA 2019 proběhla ve dnech 26. - 31. května 2019 ve Washingtonu D.C., USA na téma „Globální vedení, učení a změna“, což podpořilo diskuzi o současném stavu oboru a o tom, jak pracovat se změnami a výzvami v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Konferenci slavnostně zahájili Dr. Madeleine K. Albrightová a generál Colin L. Powell. Během veletrhu byly prezentovány studijní programy nabízené na FTZ a byla navázána spolupráce s univerzitami z Ekvádoru, Chile, Španělska atd.

Aktuální konkurzy do institucí EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR si dovoluje informovat zájemce o práci v institucích EU, že proces přihlašování dovšeobecného („generalistického“) konkurzu na pozice AD5 je otevřen do 25. 6. 2019

FTA at World Congress on Agroforestry 2019

Members of our faculty participated in World Congress on Agroforestry 2019, which was held in Motpelier, France from 19th to 22th May 2019.

Pozvánka na profesorskou přednášku

Srdečně zveme všechny zájemce na veřejnou profesorskou přednášku před Vědeckou radou FTZ, která se uskuteční v pátek 24. května 2019 v 10:00 v zasedací místnosti v 7. patře rektorátu ČZU. 

Wildlife management fieldwork

Course for the first year master students where participants can learn how to apply different techniques to estimate the densities of various animals.

Zástupci FTZ na valném shromáždění Agrinatury

Od úterý 14. května až do pátku 16. května 2019 proběhlo v belgickém Gembloux již tradiční valné shromáždění zástupců všech členů Agrinatury (The European Alliance on Agricultural Knowledge for Development).

Podpořte naši fakultu v soutěži "Fakulta roku 2019"

Naše fakulta se jíž tradičně účastní ankety o "Fakultu roku", kde v minulosti dosáhla vždy hezkých výsledků. Pokud se vám líbí studium na naší fakultě a chtěli by jste fakultu v této soutěži i letos podpořit, tak můžete hlasovat do 12. května na TOMTO webu pomocí odkazu "Hodnoť zde".

Anketa odráží nejen spokojenost studentů a absolventů s kvalitou výuky na fakultě a jejím prostředím, ale je i důležitým vodítkem pro studenty středních škol, kteří se ke studiu na VŠ teprve chystají. Výsledky této ankety jim jsou velkou pomoci a nápovědou ve výběru své "alma mater".

Sdělte tedy ostatním studentům, že se vám na Fakultě tropického zemědělství líbí, a že studium u nás má co nabídnout.

Děkujeme za Váš hlas.

Nabídka zimních lyžařských kurzů

Blíží se termín zapisování volitelných předmětů studentů navazujícího studia na příští zimní semestr. Vyberte si z nabídky zimních kurzů.

Tropentag 2019 - call for papers!

Rádi bychom vám připomenuli, že deadline pro poslání abstraktů pro konferenci Tropentag 2019 je ve středu 1. Května 2019.

Newsflash April 2019: Call for Papers EAAE Congress August 2020

The Local Organising Committee (two members from FTA) cordially invites you to the 16th Congress of the European Association of Agricultural Economists, EAAE. 

The Congress will take place in Prague – Czech Republic, from Tuesday, August 25until Friday, August 28, 2020.

Ing. Bc. Tatiana Ivanova, Ph.D. byla jmenována docentkou

S obrovskou radostí oznamujeme, že naše pedagožka a vědecká pracovnice doc. Ing. Bc. Tatiana Ivanova, Ph.D. byla jmenována docentou v oboru Technika a mechanizace zemědělství na Technické fakultě.

Výroční zpráva + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství, rád bych se s Vámi i letos podělil o nejdůležitější události, které naši fakultu potkaly v roce 2018.

Informační den k výzvě Bio-based Industries JU 2019

Rádi bychom Vás tímto pozvali na Informační den k výzvě Bio-based Industries JU 2019, který organizuje Technologické centrum AV ČR. Infoden se uskuteční dne 25. dubna 2019 od 10 do 14 hod. v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

ČZU v Praze se zapojila do konsorcia s názvem UNIDA - United for the Development of the Amazon

Česká zemědělská univerzita v Praze se pod vedením Mendelovy univerzity v Brně zapojila do konsorcia s názvem UNIDA - United for the Development of the Amazon . 

Tropentag 2019 organised by University of Kassel, September 18-20, 2019

 Tropentag 2019 - Call for papers! Topic: ''Filling gaps and removing traps for sustainable resources development''

FTZ se umístila na třetím místě v žebříčku nejlepších vysokých škol 2019!

Fakulta tropického zemědělství obsadila třetí místo v kategorii "Zemědělské, lesnické a veterinární vědy".

Report z výzkumu "Zázračných stromů" v Kamerunu

Přečtěte a poslechněte si rozhovor s naší doktorandkou Annou Maňorouvou, která už několik let jezdí blíže poznávat "zázračné stromy" v Západní a Centrální Africe.

Mezi levharty v jižní Namibii

Cílem výzkumu je zjistit velikost a rozšíření tamní populace levhartů, jejich habitatové a potravní preference.

Erasmus days

Přijďte se dozvědět více o programu, prohlédnout si soutěžní fotky, poslechnout si přednášky i prezentace studentů, kteří již na Erasmu byli....

13. -14. února od 10:00 do 14:00 v menze ČZU

Schedules for summer semestr 2018/2019

Here you can find schedules for summer semester 2018/2019.

TOEIC - jazykové certifikáty

Potřebujete jazykový certifikát TOEIC (například pro výjezd na Erasmus)? Udělejte si jej přes Katedru jazyků! Vešekeré informace naleznete ZDE.

Zástupci FTZ se zúčastnili zahájení projektu LEAP4FNSSA

V těchto dnech byl v metropoli africké Ghany Akkře oficiálně zahájen projekt v rámci programu Horizont 2020 s názvem „Long-term Europe-Africa Partnership for Food and Nutrition Security, and Sustainable Agriculture (LEAP4FNSSA)“.

Collaboration agreement signed with the National University of Mongolia

For the last two years members of our Faculty of Tropical AgriSciences have been lecturing a summer school on “livestock-wildlife interactions”, organised by the NGO People in Need. This initial contact finally lead to signing a Memorandum of Understanding with the National University of Mongolia,

Dny otevřených dveří na FTZ - 25.1. a 26.1.2019

Zveme všechny zájemce na Dny Otevřených Dveří, které proběhnou v pátek 25.1.2019 a v sobotu 26.1.2019 od 9:00 do 14:00.

Česká zemědělská univerzita hostila setkání členů rady AGRINATURA

Asociace Agrinatura propojuje evropské univerzity a výzkumné organizace se společným zájmem podporovat rozvoj zemědělství udržitelným způsobem a s cílem zlepšit životy lidí zemědělstvím ovlivněných.

62 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR 

Pozvánka na Výstavu: Macuya - Svět rudých dřev

Poznejte peruánské unikátní amazonské "Lesnické, výzkumné a výukové centrum – Bosque Macuya" prostřednictvím výstavy fotografií a přednášky. 

Rektor ČZU se připojil k Meatless Monday na FTZ

Tento týden se k nám a kampani MeatlessMonday připojil i rektor Česká zemědělská univerzita v Praze prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., který tak vyjádřil souhlas a podporu kampaně:

"Nejsem sice vegetarián, ale sympatickou iniciativu FTZ rád podporuji"

Přidejte se i vy! 

Více informací o kampani naleznete ZDE.

Setkání akademické obce FTZ a International Fair Party 12.12.2018

Zveme všechny studenty i pedagogy setkání Akademické obce (AO) a na šestý ročník International Fair party. Obě akce proběhnou 12.12.2018

FTZ pořádala studentskou vědeckou konferenci v Kambodži

V rámci rozvojového projektu „Zlepšení úrovně vědy a výzkumu na Royal University of Agriculture v Kambodži“ vedl tým odborníků z Fakulty tropického zemědělství a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Tým zaměstnanců ČZU v Praze, FTZ a FAPPZ pomáhá v Zambii

Tým zaměstnanců ČZU v Praze, FTZ a FAPPZ pomáhá v Zambii s implementací tří projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou, a to ve spolupráci s Charitou ČR, Univerzitou Barotseland a společnostmi Lima Links a Big Terra.

Výstava - přehled aktivit České rozvojové agentury

V atriu naší fakultu je k vidění "výstava" - přehled aktivit Česká rozvojová agentura - CzechAid, kde se můžete dozvědět zajímavé informace o projektech, z nichž velkou část implementovala v rozvojových zemích právě naše fakulta!

Výsledky doplňkových voleb do AS ČZU a AS FTZ

Vážené studentky a studenti,

za volební komisi si Vám dovolím poděkovat za hojnou účast ve volbách a dovoluji si poblahopřát Ivě Bernáthové a Barboře Motýlové ke zvolení do AS FTZ a Ivě Bernáthové ke zvolení do AS ČZU. Více naleznete v přílohách.

Fakulta tropického zemědělství v pondělí bez masa!

Jste si vědomi toho, jak významný je vliv stravování na životní prostředí? My na FTZ ano, a proto jsme minulý týden odhlasovali připojení ke globální kampani Meatless Monday.

Data colection in southwestern Siberia in Altai Krai and Altai Republic

One of our student (Lenka Hofierkova) spent one and half month in southwestern Siberia in Altai Krai and Altai Republic where she collected data for her diploma thesis under supervisor Miroslava Bavorova.

Čína chce povolit obchod s rohy nosorožců

Budoucnost nosorožců je nejasná. Co se stane, pokud Čína povolí obchod s jejich rohy? Na toto téma mluvila doc. Karolína Brandlová v pořadu ČT24. 

Hledáme poslední vzorky psů do naší databáze!

Nechte Vašeho miláčka stát se součástí vědy. Hledáme několik posledních jedinců do naší rozsáhlé databáze, která bude sloužit jako srovnávací databáze pro vytvoření genetického testu pro psí křížence.

Otevřeno 3.kolo podpory mobilit studentů!

Oddělení mezinárodních vztahů FTZ oznamuje možnost požádat o cestovní stipendium (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia.

Excursion for our students to Milovice

On Monday 8th October we are with our beloved Prof. Pavla Hejcmanová, Ph.D  for an excursion to pastures for Oxmoor ponies, European bison’s and „aurochs“ in Milovice, approx. 50 km from Prague. 

Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci/workshop výzkumného projektu TAČR ÉTA na téma „Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny“, která proběhne:

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Přinášíme vám aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.  

Veletrh vysokých škol European Higher Education Fair (EHEF) 2018

Ve filipínské metropoli Manile se konal 10. října 2018 veletrh vysokých škol European Higher Education Fair (EHEF) 2018, organizovaný Delegací Evropské unie na Filipínách za spoluúčasti ambasád jednotlivých členských zemí EU.

Begin Central Asia Tour. International Education Fair 2018 v Kazachstánu a Kyrgyzstánu

Ing. Alexander Kandakov, Ph.D. reprezentoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a konsorcium pražských univerzit „Study in Prague“ na mezinárodním veletrhu „Begin Central Asia Tour. International Education Fair 2018“

Chcete pracovat na FTZ ČZU?

Fakulta tropického zemědělství  přijme zaměstnance na pozici: Referent oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium

Věděli jste, že český fousek už dávno dobyl svět?

Naše výzkumná skupina savčí molekulární ekologie se českými fousky zabývá, protože se jedná o široce využitelné plemeno, vhodné na práci při managementu volně žijících druhů v mnoha typech habitatů. 

Průvodce nového studenta

ČZU přinásí průvodce pro nové studenty. Naleznete ho v přiloženém souboru.

Pracovní nabídky z FoRS

Čéské fórum pro rozvojovou spolupráci přináší čerstvé nabídky pracovních pozic vhodné pro naše studenty/absolventy.

Na ČZU vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu

Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož členy jsou i zástupci z FTZ.

FTZ na konferenci Tropentag 2018

17.-19. 2018 září proběhla v belgickém Gentu již tradiční konference Tropentag a naše fakulta se zde prezentovala ve velkém počtu.

Dobrovolné jazykové kurzy 2018/2019

Dobrovolné jazykové kurzy jsou pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha - odborně garantovány KJ PEF ČZU.

Another collaboration successfully established!

Faculty of Tropical AgriSciences officially build up a partnership with Higher Institute of Environmental Sciences (HIES) in Cameroon

CZU came to visit the University of Battambang

On March, Hynek Roubik from Faculty of Tropical AgriSciences (from our BiogasResearchTeam) and Anna Brunerová from Faculty of Engineering, visited the University of Battambang. 

Česká účast z FTZ na International Pangolin Symposium v Chicagu 2018

Autor: Markéta Swiacká. V průběhu srpna se konala v Chicagu první mezinárodní konference zaměřená na ochranu luskounů, jejímž pořadatelem byla Chicago Zoological Society v Brookfield Zoo.

FTZ na Zahradní slavnosti

Fakulta Tropického Zemědělsví si opět připravila bohatý program v rámci Zahradní slavnosti absolventů a přátel ČZU.

Češi zachraňují

Již příští čtvrtek se můžete těšit na premiéru přírodopisného cyklu České televize "Češi zachraňují", ve kterém bude mít FTZ hned dvojí zastoupení.

FTZ na Festivalu vědy

FTZ na stánku č. 13 s programem "Buďte IN" - in vitro pěstování rostlin a in situ projekt na záchranu antilopy

FTZ součástí hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. a Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. byli zvoleni jako členové hodnotitelské komise programu Pestrá krajina.

Terénní výzkum studentů na Ukrajině

Terénní výzkum studentů na Ukrajině na téma "Agri-Cooperatives and Institutions for Rural Development" je stále v plném proudu!

FTZ pokračuje ve spolupráci se dvěma univerzitami ze Sumy

FTZ navštívila zástupkyně ze Sumy State University a Sumy National Agrarian University - dr. Oksana Zamora.

Klub absolventů FTZ - zůstaňte s námi

Vážení absolventi,

Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu i nadále...

Ocenění za vynikající diplomovou práci

Ing. Ingrid Faltová získala za Fakultu Tropického Zemědělství ocenění za vynikající diplomovou práci.

Konference ČES 2018

FTZ spolupořádala evaluační konferenci České evaluační společnosti 2018 s názvem Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji 11. – 12.6.

FTZ na Veletrhu vědy

FTZ vystavuje na Veletrhu vědy v Praze v Letňanech 7.-9.6.

Ohlédnutí za Férovou Sváčou

Dne 15. května se před naší fakultou uskutečnila již poněkolikáté Férová Sváča organizovaná studentskou organizací BeFair na ČZU.

ICARD students during the field trip to Czech NGO ADRA

During the summer semester, students of BSc. study program ICARD visited the headquarter of international development NGO ADRA in Prague.

Global Biodiversity Conservation Conference

25. - 26. 9. 2018

ČZU v Praze/ CULS Prague

Senegalské milníky

Jana Ptačinská Jirátová popisuje významné události spolku Derbianus Conservation v Senegalu

FTZ právě vydala výroční zprávu o své činnosti v roce 2017

Zajímá vás, kolik studentů měla FTZ v roce 2017, jaké projekty řešila a co dalšího zajímavého se v uplynulém roce na fakultě událo?

Mezinárodní projekt FTZ a MHNNKM na téma výzkumu biodiverzity hmyzu v Bolívii

Externí spolupracovník a bývalý student FTZ, Ing. Ondřej Šafránek na expedici v Bolívii pod záštitou FTZ

Konkurzy do EU

Přihlášky do všeobecného konkurzu na pozice administrátorů AD5  do 10.4.2018.

Ministr zemědělství Etiopie má doktorát z Prahy. Tropy s ním studovala i Petra

Odborné asistentky FTZ, Petra Chaloupková a Johana Rondevaldová, promluvily o výhodách i účelu studia na Fakultě tropického zemědělství.

Možnost studia v Mexiku

ZS 2018/19 na Universidad Autónoma Chapingo, Mexiko

 

Účast na veletrhu „Vysokoškolské vzdělávání v České republice“ v Bulharsku

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D. reprezentoval FTZ/ČZU v Praze na mezinárodním veletrhu „Vysokoškolské vzdělávání v České republice“ v Bulharsku.

Vědci sledují, zda se vlci v Česku nepáří s domácími psy

Byla to velká radost vědců a ekologů, když se počátkem 90. let do Česka začali opakovaně vracet vlci.

Čeští vědci zachraňují vietnamský venkov. Učí tam spalovat výkaly.

Zavaleni páchnoucí prasečí kejdou... Taková byla ještě před 5-6 lety každodenní realita v okolí menších venkovských farem ve Vietnamu.
Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/cesti-vedci-zachranuji-vietnamsky-venkov-uci-tam-spalovat-vykaly-20180217.html

Prezentace ČZU v Praze na International Education Fair v Kazachstánu

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D. reprezentoval FTZ/ČZU v Praze na mezinárodním veletrhu International Education Fair 2018v Kazachstánu.

Čeští vědci zachraňují jako jediní na světě kriticky ohroženou antilopu Derbyho

Antilopa Derbyho je na pokraji vyhynutí. Žije už jen v Senegalu. Češi jsou dnes jediní na světě, kdo se stará o zachování jejich populace.

Agrolesnictví v ČR očima průkopníka

Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z KCHZP FTZ v zajímavé reportáži na Agropress.cz

Cena rektora za nejlepší publikační výstup v roce 2016 putuje k Biogas Research Team z FTZ

Dne 3. října 2017 předal rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., spolu s děkany fakult Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy zaměstnanců ČZU.

Prezentace ČZU v Praze na Facon Education Fair v Kuala Lumpur

Doc. Zbyněk Polesný reprezentoval ČZU v Praze prostřednictvím FTZ na veletrhu Facon Education Fair 2018 v Kuala Lumpur v Malajsii

Projekt PISAI

FTZ je partnerem nového projektu Erasmus+ s názvem PISAI

FTZ zahájila realizaci nového projektu Evropské unie na podporu Fairtrade kešu ořechů v Keni

14.12.2017 se Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. (FTZ) v Bratislavě zúčastnil slavnostního zahájení nového projektu Svěřeneckého fondu Evropské Unie pro Afriku.

Bioplynové stanice pomáhají farmářům ve Vietnamu

V celé Jihovýchodní Asii dochází ke generování hnoje ve velkých objemech.

Cena Josefa Hlávky pro Ing. Hynka Roubíka

V letošním roce získal Ing. Hynek Roubík Cenu Josefa Hlávky – prestižní ocenění za vynikající výsledky.

České vlky ohrožuje křížení se psy, hybrid už vznikl na Rumbursku, zjistili vědci

Vědci z České zemědělské univerzity zkoumali stovky vzorků trusu a potvrdili, že křížením psa s vlkem už vznikl na území Česka "hybrid".

Vlci z různých populací se potkávají na genetické křižovatce střední Evropy

V časopise Diversity and Distributions vychází článek týmu středoevropských vědců o současné populační struktuře vlka obecného v centru Evropy.

Ministr zemědělství Etiopie (absolvent FTZ) návštívil ČZU v Praze

Díky projektu Study in Prague navštívil absolvent FTZ a současný ministr zemědělství Etiopie, Dr. Eyasu Abraha Alle, ČZU v Praze.

FTZ zpracovatelem odborné studie dodavatelských řetězců kešu, manga a manioku v Zambii

„Odborné studie zaměřené na analýzu situace, potřeb a hodnotových řetězců v zemědělském sektoru v Západní provincii Zambie“

FTZ na veletrhu European Higher Education Fair (EHEF) 2017 na Filipínách

Naše doktorandka Monika Kosová reprezentovala FTZ veletrhu EHEF 2017 v Manile

FTZ na Týdnu vědy a techniky

Největší vědecký festival v ČR

KDY: 6. - 12.11.2017

10 nejlepších stáží v zahraničí

Získej zkušenosti na stážích a dobrovolnických akcích GoEco

Vnitřní soutěž FTZ v rámci IP 2018

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Přednášky Mgr. Daniela Svobody

Předmět:  "Project management and planning"

KDY: každý Pá 12:15 - 14:00

KDE: RKUII, ČZU v Praze

V září proběhla letní škola v Mongolsku

"Livestock-Wildlife interactions in Mongolia"

Oceněný tým FTZ na mezinárodní konferenci

Konference "1st International Conference on Food, Environment and Culture“,

Filipíny

Dobrovolné jazykové kurzy - ZS 2017/2018

Určeno pro studenty Bc., Mgr. i PhD. stupně, i pro zaměstnance ČZU

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19

Deadline podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1.12.2017.

Pozvání na oslavy 30 let programu Erasmus

Erasmus Generation Night

KDY: 19.10.2017

KDE: Praha

Film Prof. Ing. Ladislava Kokošky" bude uveden na Science Film Festivalu v Malajsii

Ethnobotany and Human Nutrition: A Samoa Case Study

Návštěva profesorky a studentky FTZ v Senegalu

Prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. a studentka bakalářského programu ZTS, Iva Bernáthová, spolu v srpnu navštívily Senegal.

Nabídka pracovní pozice v Angole - příležitost pro absolventy FTZ

POZICE: Program Manager

KDE: provincie Bié a Huambo

KDY: nástup ihned

Nabídky DZS ke studiu v zahraničí

Irish Research Council - Caroline

Přímořská univerzita Slovinko

Studium na čínských univerzitách

Odborné semináře na ČZU v Praze

KDE: SIC, 1.patro č. 259

KDY: 20.-21.9., 18.-19.10.2017

určeno pro studenty i odbornou veřejnost

Naše fakulta pomáhala s účastí gruzínských vinařských družstev na Wine Prague veletrhu v Praze

K tradičním postupům výroby vyhlášeného gruzínského vína se po desetiletích socialistického režimu a válečných letech vracejí gruzínští vinaři...
Zdroj: http://www.denik.cz/cestovani/gruzinske-vino-dozrava-hluboko-pod-zemi-chrani-ho-kvevri-20170811.html

AOPK ČR - nabídka práce pro absolventy FTZ

Pozice: krajinář/stavař,

Manažer projektu LIFE+,

PR manažer projektu LIFE+

Student doktorského studia FTZ Lukáš Pawera obdržel cenu Julia F. Morton Award

udělovanou mezinárodní vědeckou společností Society for Economic Botany

Nejlepší pedagog FTZ v akademickém roce 2016/17

doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.

Nabídka práce/praxe v Africe

KDE: Tanzánie, Kamerun

Přihlášky do 31.7.2017

Habilitace v oboru „Tropické zemědělství a ekologie“

Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

KDY: pátek 23. června 2017 od 9:30 hod.

KDE: konferenční sál Rektorátu ČZU v Praze v 7. patře

Obhajoby DP 2016/17

Seznam studentů, složení komise a časový harmonogram obhajob naleznete v přiloženém souboru.

Nabídka práce na FTZ: Finanční manažer pro OP VVV

Děkan FTZ ČZU v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice finančního manažera pro OP VVV - Pavilon tropického zemědělství na FTZ.

Zajímavá příležitost pro mladé Čechy do 25 let

Program Mladých delegátů do OSN

Pozvánka na workshop "Bezpečná výživa – Chuť a vůně potravin"

KDY: SO 27.5.2017, 8:20-17:00

KDE: VŠCHT Praha

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017

Registrace: do 25.5.2017

Datum konání konference: 30.5. - 2.6.2017

Přijďte se zdravě a férově nasvačit na ČZU

KDY: 10.5.2017, 10:00-12:00

KDE: FTZ ČZU v Praze

Nabídka práce na SZIF

Pracovní pozice: Referent Oddělení organizací producentů a mléka

Vhodné pro absolventy

Nabídka práce pro studenty či absolventy FTZ

Organizace Salanga hledá to svého týmu kolegy/ně.

Přihlášky do 30.5.2017

Kávová krize se blíží. Oblíbený nápoj čeká hořký konec.

Poslechněte si doc. Ing. Bohdana Lojku, Ph.D., vedoucího KTPA, jak na ČT24 hovoří o kávové krizi (1.video).

Pozvánka na konferenci České evaluační společnosti

KDY: 30.5.2017

KDE: ČZU v Praze

Registrace: do 30.4.2017

 

Pozvánka na vernisáž výstavy "Moje volba"

KDY: čtvrtek 20.4.2017, 11:00

KDE: 1.patro SIC, ČZU v Praze

Nabídka práce pro studenty ve Vietnamu

Výuka AJ ve školce a anglickém centru pro děti i dospělé ve městě Thai Binh.

Nástup od května 2017

Umístění FTZ mezi nejlepšími fakultami ve své kategorii

FTZ získala 5.místo v soutěži o nejlepší vysokou školu/fakultu v kategorii zemědělské, lesnické, veterinární vědy v roce 2017

5th Agroforum Mare Balticum conference

Tartu, Estonia

April 18 - 20

Film prof. Kokošky byl vybrán do české soutěže...

52. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc

Kvinoa může zasytit svět. Vědci rozluštili její genetické tajemství

Podívejte se na video ČT24, kde naše proděkanka pro VaV, Ing. Olga Leuner, Ph.D. hovoří na téma "KVINOA".

Veletrh pracovních příležitostí je za námi

Ve čtvrtek 23. 2. se na ČZU konal již 4. ročník Veletrhu pracovních příležitostí.

TAČR - program ZÉTA pro mladé vědce do 35 let

Školení: 13. 2. 2017, Technologická agentura ČR Vyhlášení výzvy (předkládání projektových žádostí): 29. 3. 2017

Oznámení o výběrovém řízení na Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018

NOVĚ - MOŽNOST REGISTRACE PRODLOUŽENA do 9. ledna 2017!

Vyšehradské stipendium - výzva

Podávání žádostí: do 31.1.2017

4. ročník International Fair Party se vydařil

Ve středu 7. prosince proběhl na naší fakultě již čtvrtý ročník International Fair Party pořádané studentským spolkem BeFair.

Letos byl na FTZ znovu otevřen Blok expertů pro studenty bakalářských studijních programů

Již třetím rokem FTZ nabízí předmět Blok expertů, ve kterém se představují odborníci z praxe české rozvojové spolupráce.

Návštěva z Moldavska a Rumunska

V pondělí 21.11. jsme u nás hostili delegaci z Moldavska a Rumunska. Jednalo se o experty, starosty a manažery se zájmem o biopaliva a jejich využití, posouzení vlastností a certifikační systémy.

Kick-Off Meeting projektu SIMPLE

24.- 26. 10. 2016 na ČZU v Praze úspěšně proběhl Kick-off meeting nově přijatého projektu Erasmus+ SIMPLE.

Vnitřní soutěž FTZ v rámci IP pro rok 2017

FTZ vyhlašuje soutěž pro rok 2017 v rámci IP - PO 1. Pravidla soutěže i přihlášku naleznete v přiložených souborech.

FTZ získala 1. místo v soutěži Fakulta roku 2016

Fakulta získala titul na základě hlasování na www.fakultaroku.cz, organizované Asociací studentů a absolventů.

Nejlepší učitel FTZ 2015/16 je již znám

Nejlepším učitelem FTZ v akademickém roce 2015/16 byl zvolen Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

FTZ je 2. nejlepší fakultou v ČR

v kategorii zemědělských, lesnických a veterinárních věd