FTZ na Festivalu vědy

Festival vědy je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl již před pěti lety. Čeká na vás velká laboratoř a technologický park pod širým nebem. Srozumitelným způsobem budeme celý den představovat nejen přírodovědné a technické obory. Uvidíte zajímavé ukázky, ověříte znalosti v soutěžích a kvízech a vyzkoušíte nevšední pokusy.

Budete si moci na vědu doslova „sáhnout“. Na mnoha venkovních stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) v Praze 6 a v prostorách Národní technické knihovny se budeme snažit přiblížit tento, pro mnohé málo známý svět vědy, výzkumu a vývoje. Zjistíte tak, že: „Věda má rozmanité podoby a využití“, a to doslova.

Letošní téma „Technologie hýbou světem“ ukáže nové moderní technologie ve světě dopravních prostředků, předvede gastronomii budoucnosti, ale i to, že žádný detektor se nevyrovná psímu čenichu….

Fakulta tropického zemědělství se na vás bude těšit na stánku č. 13, kde představí záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu a výzkum, díky kterému má tato kriticky ohrožená antilopa šanci na přežití. K vidění bude i ukázka in vitro rostlin v různých vývojových fázích jako součást tzv. mikropropagace neboli efektivního vegetativního množení rostlin ve sterilních řízených podmínkách.

Více informací naleznete v přiloženém letáku, na facebooku Festival vědy 2018 a nebo na www.festival-vedy.cz