FTZ na veletrhu European Higher Education Fair (EHEF) 2017 na Filipínách

Naše doktorandka Monika Kosová reprezentovala Fakultu tropického zemědělství na veletrhu EHEF 2017 v Manile na Filipínách, organizovaném Evropskou komisí, Delegací Filipín při EU společně s ambasádami členských států a Kulturním institutem ve spolupráci s Komisí pro vyšší vzdělávání. Veletrh probíhal ve středu 18. října 2017 od 11:00 do 18:30 v jednom z nejznámějších nákupních center – v atriu Shangri-La Plaza. Během veletrhu probíhaly takzvané informační prezentace zaměřené na vzdělání v členských zemích Evropské unie, přičemž jednotlivé ambasády měly možnost prezentovat své země a možnosti studia na vysokých školách. V rámci české sekce jsme měli možnost přednést krátkou prezentaci o naší fakultě, studijních programech včetně požadavků na studium. Dále jsem měli k dispozici informační stánek sloužící k přímému kontaktu a sdílení informací potenciálním uchazečům o studium včetně rozdávání propagačních materiálů univerzity a fakulty. Celkem se účastnilo 25 institucí z 10 zemí EU, včetně pěti českých univerzit:

  • České zemědělská univerzita v Praze,
  • Masarykova univerzita,
  • Mendelova univerzita v Brně,
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
  • Západočeská univerzita v Plzni.

 

www.facebook.com/EHEFPhilippines/

www.ehef-philippines.com