Konference České evaluační společnosti 2024

Na půdě České zemědělské univerzity v prostorách Fakulty tropického zemědělství se uskutečnila dvoudenní Výroční konference České evaluační společnosti. Toto setkání, která se konalo ve dnech 12. a 13. června 2024, nabídlo bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi. Zástupkyně FTZ představily své zkušenosti s výukou v multikulturních týmech i tématiku genderové rovnosti.

Před hlavním konferenčním dnem proběhly tři prakticky zaměřené workshopy. Vladimír Kváča, který se dlouhodobě zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, vedl workshop zaměřený na smysl evaluace. Anna Korienieva a Linda Maršíková se ve svém bloku zaměřily na vizualizaci a prezentaci výsledků evaluace. Konzultantka pro oblast vzdělávání Jana Korábová představila prakticky program pro analýzu kvalitativních dat.

Hlavní konferenční den začal úvodním plenárním blokem, který zahájil Daniel Svoboda z České evaluační společnosti spolu s prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU v Praze Michalem Lošťákem, Hanou Volnou z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí, Radkem Kobzou z Ministerstva pro místní rozvoj a Michaelou Mrózkovou z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následovaly tematické bloky, zaměřené na různé aspekty evaluace, jakými jsou výzvy spojené s multikulturními týmy, evaluace vzdělávání a evaluační vzdělávání nebo evaluace pohody a nepohody.

Výuka v multikulturním prostředí a kolaborativní výuka byla tématem tematického bloku, který vedla proděkanka pro mezinárodní vztahy na FTZ Petra Chaloupková. Jeho součástí bylo představení výsledků výzkumu, který proběhl mezi českými a zahraničními studenty ČZU v Praze v dubnu 2024. „Studující pomocí participativní metody sběru dat sdíleli své zkušenosti s týmovou spoluprací v rámci mezinárodního týmu. Především její benefity i výzvy,“ uvedla Petra Chaloupková. „Zároveň uváděli, jak se cítí vnímání v rámci mezinárodního týmu a jak jsou spokojeni s výsledky týmové práce nebo jakou roli hraje leader projektu či pedagog,“ doplnila. Součástí prezentace byly také uvedeny příklady dobré praxe, které podporují týmovou spolupráci v rámci multikulturního prostředí.

Jana Mazancová je členkou pracovní skupiny ČZU pro Plán genderové rovnosti a členkou několika odborných orgánů zaměřených na udržitelný rozvoj a genderovou rovnost na vysokých školách. Je hlavní řešitelkou projektů AGRIGEP programu Horizon Europe, zaměřeného na implementaci Plánu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích na šesti evropských školách. Ve svém bloku představila, jak lze integrovat genderovou dimenzi do evaluací a uvedla také plány genderové rovnosti pro veřejné výzkumné instituce a výzkumné grantové agentury v evropském výzkumném prostoru.

Konference byla příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.