ČZU má svého velvyslance kariéry v Evropské unii

Česká republika je v současné době nedostatečně zastoupená v institucích EU, což bylo potvrzeno Úřadem EPSO i vládou ČR. Proto byla na vybraných vysokých školách vytvořena síť studentů – velvyslanců kariéry v EU (EU Career Ambassador), jejichž cílem je zvýšit povědomí o možnostech zaměstnání a stáží v evropských institucích mezi studenty i absolventy univerzity. Letos se do tohoto projektu zapojila i ČZU a na pozici ambasadora byla zvolena Bc. Lucie Dostalíková, studentka Fakulty tropického zemědělství. V rámci propagace kariérních možností v EU byl založen také oficiální facebookový profil „EU Careers ČZU – pracovní příležitosti a stáže“, na kterém můžete získat veškeré potřebné informace.

Další články v rubrice

English ☰ Menu