Vyhlášení soutěže pro zaměstnance FTZ 2020

Přihlášení do soutěže je formou dopisu děkanovi FTZ s přiloženým výstupem (pokud lze): separátem článku/článků/knih(y) anebo specifikací popularizačního/aplikačního výstupu, kterým může být například odborná publikace určená široké odborné veřejnosti (kniha nebo článek / soubor článků v kvalitním populárně-vědeckém časopise, atd.), uspořádání společenské akce s vědeckou tématikou, vědecká osvěta formou uměleckého díla, aplikovaný výstup (patent, užitný vzor, certifikovaná metodika, plemeno, software, specializovaná mapa, atd.).

 

Podmínkou účasti v soutěži je afiliace publikačního výstupu k FTZ (u článků, knih apod.) nebo autorství zaměstnance FTZ (u popularizačních výstupů, kde se neuvádějí afiliace). Výstup nesmí být starší než 3 roky.

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění jsou nařízení děkana 3/2016 „Pravidla udělování Ceny děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ ČZU v Praze“.

Návrhy na ocenění v českém nebo anglickém jazyce posílejte e-mailem na mou adresu (Leuner@ftz.czu.cz), nebo vkládejte do poštovní schránky v přízemí budovy FTZ do pondělí 7. prosince 2020 nejpozději do 12.00 hodin. Návrh musí obsahovat:

  • kopii navrhovaného díla nebo relevantní důkaz o jeho existenci včetně bibliografických údajů a foto/video dokumentace (u výstupů, u nichž není možno dodat kopii);
  • zdůvodnění významu výstupu pro odbornou veřejnost nebo praxi (v rozsahu minimálně 500 a maximálně 2000 znaků včetně mezer);
  • krátké shrnutí, které by mohlo být přečteno při předání ceny, pokud by byl výstup oceněn; a
  • jakékoli relevantní informace, které považuje navrhovatel za zásadní.

 

Hlavní nominovaná/nominovaný musí být zaměstnanec FTZ. Návrhy na ocenění budou posouzeny hodnotící komisí. Pokud komise vybere příspěvek k ocenění, bude autorce/autorovi slavnostně předán certifikát při příležitosti, kterou určí děkan FTZ.

 

Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti (uvedené v rozhodnutí děkana FTZ 3/2016).

 

Ceny:

  • 5 000 Kč přímá odměna pro autorku/autora

a

  • 40 000 Kč rezervovaných na přidělování stipendií pro doktorandky a doktorandy z hlavního výzkumného týmu autorky/autora pro následující kalendářní rok.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.