FOTOREPORTÁŽ: Inaugurace děkana prof. Patricka Van Damma

Dne 5.5. se konala inaugurace nového děkana Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze prof.ir.dr. Patricka Van Damma. Do úřadu ho jmenoval rektor ČZU prof. Petr Sklenička. Vystřídal tak ve funkci dosavadního děkana fakulty prof. Jana Banouta.

Profesor Patrick Leo José van Damme je vědec mezinárodního renomé, etablovaný na prestižních evropských i světových fórech. Stojí za významnými projekty zaměřenými na udržitelné zemědělství v rozvojových i jiných zemích.

Narodil se v roce 1956 v belgickém Gentu, kde vystudoval univerzitu a získal četná uznání a akademické tituly. Na Gentské univerzitě je profesorem tropického a subtropického zemědělství a etnobotaniky. Od 1. července 2012 působí jako řádný profesor na ČZU v Praze a přednáší pro studenty magisterských programů v oborech etnobotanika, agrolesnictví, tropické zemědělství a udržitelný rozvoj. Vede kurzy pro akademické pracovníky, řídí výzkumné projekty a věnuje se publikační činnosti. I na ni se ve funkci děkana chce zaměřit, stejně jako na propagaci výzkumných projektů a aktivit akademických pracovníků FTZ.

„Musíme hledat cesty, jak naši práci zviditelnit a jak se prosadit v médiích, aby nás bylo lépe slyšet. Řada mých kolegů říká: ´Já a rádio? To rozhodně ne, jsem přece vědec´. Což je směšné, protože dostáváme peníze z veřejných prostředků, nejsme soukromá univerzita, takže bychom lidem měli ukázat, kam jdou peníze z jejich daní,“ míní čerstvě zvolený děkan Fakulty tropického zemědělství Patrick van Damme.

Profesor van Damme má za sebou řadu výzkumných projektů, mj. v oblasti etnobotaniky v Namibii, Senegalu, Togu či Ekvádoru, programů zaměřených na integrovaný rozvoj venkova v Subsaharské Africe nebo v Číně a mnoho dalších.

„Osobně si myslím, že největší dopad na vědu a společnost měla moje desetiletá práce v oblasti pěstování konopí. Poprvé se nám podařilo vytvořit model výnosového potenciálu nelegálně pěstovaného konopí pomocí metod převládajících v tomto odvětví. To vyústilo v řadu doporučení, která byla okamžitě přijata soudním systémem a soudci v probíhajících procesech nejen v Belgii a Nizozemsku, ale také na Novém Zélandu či v USA,“ říká profesor van Damme.

Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří účast na hodnocení a projektové přípravě iniciativy „Velká zelená zeď“ (Great Green Wall Initiative). Nejambicióznější projekt zalesnění na světě, započatý v roce 2007, je iniciativou států Africké unie a počítá s vytvořením přirozené bariéry proti rozšiřující se Sahaře do roku 2030. Vzhledem k tomu, že se profesor van Damme ve své doktorské práci zabýval výzkumem environmentálně-fyziologického stresu ze sucha a zasolení, mohl svými poznatky přispět k úsilí o opětovné zalesňování této oblasti. Vzhledem k tomu, že přednáší o rozvoji venkova a o ekonomice rozvojových zemí a pracoval pro FAO, může do celého projektu vnést společenskoekonomickou perspektivu.

Nový děkan FTZ zcela naplňuje vizi, kterou ve svém osmiletém působení v čele fakulty prosazoval jeho předchůdce profesor Jan Banout: „Vždycky budeme česká fakulta a budeme cílit na užitek pro ČR, a to znamená poskytovat experty na zemědělství v globálním celosvětovém kontextu. Nicméně, budoucnost bych spatřoval i v příchodu většího počtu akademických pracovníků, vědců, a to hlavně z Evropy, kterým budeme moci nabídnout adekvátní zázemí pro jejich práci. Myslím, že Praha má potenciál stát se centrem Evropy pro vzdělávání a výzkum v oblasti tropického zemědělství,“ říká profesor Banout, jemuž se mj. podařilo transformovat Institut tropického zemědělství v samostatnou fakultu ČZU. To je v evropském kontextu unikátní.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.