ČES vyhlašuje Studentskou soutěž v evaluaci 2017

Po úspěšném pilotním kole na podzim 2016 pořádá Česká evaluační společnost první oficiální ročník Studentské soutěže v evaluaci, který proběhne na začátku prosince 2017 (přesný datum bude blíže upřesněn).

Soutěž spočívá ve vypracování evaluačního plánu na jednotné zadání (program nebo projekt, se kterým se studenti mohou v reálném životě setkat). Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách České evaluační společnosti. Registrace do letošního ročníku byla spuštěna! Své týmy můžete regsitrovat do 22. 10. 2017.  

Každy tým by měl sestávat z minimálně 3 a maximálně 5 studentů magisterských (příp. i bakalářských) oborů. Přestože se nejedná o nezbytnou podmínku, předchozí příprava studentů v metodologickych nebo evaluačních kursech, případně v oblasti projektového řízení, je výhodou. Studenti, kteří se účastnili loňského pilotního ročníku, mohou letos opět soutěžit, pokud jsou nadále registrováni ke studiu (více viz pravidla souěže na webu ČES). Pro registraci týmu zašlete e-mail na adresu soutez@czecheval.cz s následujícími údaji:

  • jméno školy
  • celá jména všech členů týmů
  • stupěň studia a studovaného oboru
  • e-mailový kontakt na každého člena týmu
  • jméno kouče/koučů (tj. vyučující, který tým povede)