Organizace zbývající části akademického roku 2019/2020 v oblasti pedagogiky

Vzhledem k trvajícímu období stavu nouze a za platnosti ochranných opatření v souvislosti s pandemii viru COVID-19 bylo nutné provést některé změny oproti harmonogramu akademického roku. Je nám jasné, že současná situace zvyšuje napětí a stres, kterému jste vystaveni, proto všechna opatření směřujeme k tomu, aby bylo vám - studentům umožněno akademický rok úspěšně dokončit.

Opatření k zajištění výuky a navazujících činností v akademickém roce 2019/2020:

Dokončení výuky
- pro všechny ročníky bc. a mgr, studia se výuka v letním semestru dokončí bezkontaktními formami v plánových termínech (10. a 12. týdnů trvání semestru), tedy bez prodlužování.

Zkouškové období
a) Nekončící ročníky
- u nekončících ročníků (1. a 2 roč. bc. a 1. roč. mgr, studia) bude zkouškové období probíhat standardně podle harmonogramu (v rozmezí začátek května – konec června). Ke skládání zkoušek a zápočtů může být ve zvýšené míře využito i období prázdnin (až do začátku září). To nám již v současnosti umožňuje Studijní a zkušební řád.
- Na začátku zkouškového období budeme velmi pravděpodobně ještě v nouzovém stavu, proto by se měly využívat online metody zkoušení.

b) Končící ročníky
-  u končících ročníků (3. roč. bc. a 2. roč. mgr. studia) zkouškové období začne v souladu s harmonogramem, bude však prodlouženo až do nezbytně nutné doby před konáním státních závěrečných zkoušek. Ty se posunou do pozdějších termínů (viz. dále). Nová rozmezí zkouškového období budou stanovena samostatně jednotlivými fakultami a ty o těchto změnách budou své studenty neprodleně informovat.

Státní závěrečné zkoušky
- vzhledem k aktuálním informacím a odhadům ministerstva školství o zpřístupnění škol pro studenty nejdříve ve druhé polovině května, budou posunuty termíny konání státních závěrečných zkoušek (SZZ). Fakulty jsou v tomto autonomní a budou nové termíny stanovovat podle jejich potřeby (v předpokládaném rozmezí od konce června do konce září). Fakulty mohou adekvátně prodloužit i termín pro odevzdávání (nahrávání) elektronické formy závěrečných prací. Povinnost odevzdat dvě vyhotovení závěrečné práce v tištěné podobě svázané v knižní vazbě se z rozhodnutí rektora posouvá až ke dni vykonání státní závěrečné zkoušky. 
- Hned jak vedení fakult tyto nové termíny konání SZZ stanoví, budou o tom neprodleně informovat své studenty.
- Pokud by i v době nových termínů konání SZZ trval stav nouze, bude možné uspořádat SZZ ve zvláštním režimu, který by minimalizoval riziko pro studenty a členy komisí.
- V případě nemožnosti příjezdu zahraničních studentů do České republiky do doby konání SZZ z důvodu trvajících ochranných opatření, se bude organizace státních závěrečných zkoušek pro tyto studenty řešit v novém akademickém roce, jehož výuka začíná v říjnu tohoto roku.

Poplatky za delší studium nebudou vybírány od těch studentů, kteří překročí státem hrazené období (standardní doba studia + 1 rok) kvůli provedeným státním a univerzitním opatřením přijatým v souvislosti s pandemií.

Více o termínech SZZ a odevzdání bakalářských a diplomových prací na FTZ naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.