Informační den k výzvě Bio-based Industries JU 2019

Rádi bychom Vás tímto pozvali na Informační den k výzvě Bio-based Industries JU 2019, který organizuje Technologické centrum AV ČR.

Infoden se uskuteční dne 25. dubna 2019 od 10 do 14 hod. v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. 

Akce se vedle seznámení s fungováním JU BBI, tématy jeho letošní výzvy a výsledky výzev předchozích let zaměří rovněž na představení úspěšných mezinárodních projektů a iniciativ v oblasti bioekonomiky na národní úrovni. Pozvaným řečníkem BBI JU je Antonella Canalis. 

Program infodne zasíláme v příloze, registrovat se můžete na http://geform.tc.cz/infodenBBI2019 nejpozději do 22. 4. 2019, resp. do vyčerpání kapacity přednáškové místnosti. 

Jednacím jazykem infodne bude angličtina bez tlumočení.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu