Konference ČES 2018

FTZ spolupořádala evaluační konferenci České evaluační společnosti 2018 s názvem Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji 11. – 12.6. FTZ představil děkan doc. Ing. Jan Banout Ph.D. a příspěvek zaměřený na projekt ASK ASIA přednesla Ing. Petra Chaloupková Ph.D. Téměř 80 účastníků z vládního, nevládního i soukromého sektoru diskutovalo nad metodickými přístupy, evaluacemi v ZRS i oblastí evropských fondů.