Zápis do studijního programu ERASMUS+ na ak.r. 2020/2021

Zapisovat se můžete do tabulek vyvěšených na nástěnce u kanceláře T136, nejpozději do 18. února 2020, do 11:59 h.

19. února od 9:00 budou probíhat motivační pohovory (místnost T126).

Upozornění – zápis možný pouze na 1 zahraniční univerzitu!!! (+možnost zápisu na 1 „náhradní“, pokud by kapacita byla již obsazena)

Do 18. února 2020 také doručte do kanceláře T136 následující dokumenty:

  • Výpis dosavadních studijních výsledků (z UISu, příp. Diploma Supplement) + spočítaný průměr známek
  • Motivační dopis v jazyce, ve kterém budete studovat
  • Potvrzení o zkoušce z jazyka, ve kterém budete studovat (preferujeme mezinárodně uznávaný certifikát nebo státní zkoušku; pokud nemáte, Katedra jazyků vydá potvrzení o studiu jazyka na ČZU, pro studium v AJ nutná úroveň B2!! – informujte se předem o možnostech složení zkoušky na KJ)
  • Souhlas Vašeho vedoucího bakalářské/diplomové/disertační práce s výjezdem, formulář je k dispozici na stránkách FTZ v sekci Mezinárodní vztahy – Erasmus+
  • Studenti z jiných fakult ČZU (ne FTZ) přinesou Souhlas s výjezdem od proděkana pro zahraniční vztahy příslušné fakulty (tento Souhlas obdrží po absolvování výběrového řízení na SVÉ domácí fakultě)

Součástí výběrového řízení je pohovor v jazyce, ve kterém budete studovat + u většiny i v jazyce hostitelského státu!!
Ráda bych připomněla, že i doktorandi se mohou hlásit na Erasmus+ studijní pobyt!! (a použít jej jako stáž).
Pokud již student jednou absolvoval studium v zahraničí v rámci programu Erasmus, nevadí – může se přihlásit znovu!!
Další informace v kanceláři č. T136, na e-mailu: hummelova@ftz.czu.cz a také ZDE.
Informace o jazykových požadavcích jednotlivých univerzit a nabídky předmětů naleznete na stránkách dané univerzity.

Veškeré informace o programu ERASMUS+ naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu