Děkan fakulty doc. Ing. Jan Banout Ph.D. v pořadu Sama doma