Mezinárodní mobilita posiluje spolupráci univerzit

Patnáctiletá spolupráce Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze s Univerzitou zemědělství a lesnictví ve vietnamském Hue byla při letní návštěvě českých akademiků ve Vietnamu rozšířena o pracovníky Fakulty lesnické a dřevařské.  

Spolupráce mezi FTZ a HUAF sahá do doby před patnácti lety, kdy se uskutečnily první mobility studentů a zaměstnanců. Prohloubila se společným vytvářením výzkumných týmů, které se podílely na realizaci rozvojových projektů na vietnamském venkově. Spolupráci pak značně posílilo založení společného výzkumného týmu Biogas Research Team (BRT) a grantová příležitost v rámci mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ ve výzvách z let 2019 a 2020, kde FTZ uspěla. Cestovní omezení spojená s covidem-19 ovlivnila možnost výjezdů a většina mobilit se tak uskutečnila až ve druhém kvartále roku 2022. Dalších sedm mobilit bude realizováno v následujících měsících.  

 

V květnu hostila Česká zemědělská univerzita tři návštěvníky HUAF, kteří se setkali s rektorem ČZU prof. Petrem Skleničkou, podnikli několik exkurzí a prozkoumali technologické provozy ČZU: prof. Le Dinh Phunga, prorektora HUAF a odborníka na živočišnou výrobu a životní prostředí; prof. Dang Hoa Trana, bývalého děkana agronomické fakulty, odborníka na zmírňování klimatických změn, a prof. Dinh Van Dunga, který ve věnuje výzkumu  chovů přežvýkavců a produkci emisí skleníkových plynů, vznikajících chovem hospodářských zvířat. 

 

Na tuto návštěvu navázali tři členové výzkumného týmu BRT: vedoucí výzkumní pracovníci doc. Hynek Roubík a dr. Jana Mazancová a mladší výzkumný pracovník Ing. Marek Jelínek.  Tým BRT se spolu s kolegy z HUAF podílel na zavádění velkého počtu malých bioplynových stanic ve středním Vietnamu a také na vědeckých výsledcích v podobě více než dvaceti společných publikací v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech. Dr. Jana Mazancová zajišťovala přednášky o socioekonomických aspektech bioplynových technologií v malém měřítku a souvisejících rozšiřujících službách a navázala spolupráci s katedrou poradenství a Fakultou potravinářství. Společně s kolegy z HUAF provedla několik fokusních skupin s majitelkami bioplynových stanic a zjišťovala, jaké jsou jejich postoje k technologii a využívání bioplynu. Ing. Marek Jelínek absolvoval tříměsíční doktorandskou stáž na katedře živočišné výroby, kde se věnoval především výzkumu v oblasti bioplynu a práci na disertaci Hodnocení různých konstrukcí malých bioplynových stanic. Vedl také několik workshopů za účelem jazykové a kulturní výměny mezi oběma univerzitami.  

 

Během červencového pobytu dr. Vladimíra Vernera bylo navázáno na společná výzkumná témata HUAF a ČZU z let 2006 až 2012, kdy se uskutečnily společné výzkumné a vývojové projekty v oblastech udržitelnosti zemědělských systémů, lokálních potravinových systémů, lesní ekonomiky, zpracování potravin a agrobiodiverzity. Výsledky těchto aktivit byly zveřejněny ve vědeckých publikacích a prezentovány na mezinárodních konferencích. Dr. Vladimír Verner, vedoucí výzkumného týmu TRACE (Tropical Farming Systems & Ecological Economics) ve spolupráci s odborníky z HUAF sledoval specifické téma domácích zahrad z hlediska biodiverzity, komercializace a genderu v měnícím se městském a příměstském prostředí historického města Hue. 

Při červencové návštěvě ve Vietnamu se pracovníci Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) doc. Ivana Tomášková a specialista projektového centra Martin Čabrada připojili ke Kláře Jiřičné z FTZ a společně zorganizovali prezentace a workshopy. Setkali se se zástupci HUAF a probrali možnosti posílení spolupráce. Docentka Tomášková představila svůj aktuální výzkum v oblasti fyziologie rostlin a otevřela diskusi k nastartování spolupráce obou univerzit na nových výzkumných projektech. Ve svém vystoupení se věnovala organizaci předmětu Fyziologie rostlin a současnému fyziologickému zkoumání rostlin v terénu i v laboratoři, které v současné době probíhá na Fakultě lesnické a dřevařské. Zdůraznila spolupráci mezi katedrami, především s katedrou ochrany lesa a katedrou hospodářské úpravy lesů. Ukázala základní výsledky spolupráce publikované ve vědeckých časopisech a otevřela prostor pro spolupráci v oblasti fyziologie rostlin mezi ČZU a univerzitou v Hue. Také si prohlédla laboratoř s vědeckými přístroji a diskutovala o možném návrhu projektu zabývajícího se aktuálními problémy lesnictví ve Vietnamu. 

 

Martin Čabrada představil výzkum a projekty Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) realizované ve spolupráci se zeměmi jihovýchodní Asie, studijní programy, výuku, mobilitu studentů a zaměstnanců apod.  

 

Klára Jiřičná prezentovala Komunikační strategii FTA, nabídla tipy, jak vystoupit z univerzitní bubliny a zvýšit mediální povědomí i navýšit počty přihlášených uchazečů za pomoci digitálních kampaní. Zkušenosti z doby pandemie vedly ke změně strategie a oddělení PR se zaměřilo na tvorbu digitálního obsahu, který prezentoval výuku, výzkum i projekty ve světě a ukázal ojedinělost zaměření FTZ i to, jakým způsobem otevírá pomyslné dveře do světa.   

 

Zaměstnanci HUAF byli informováni o možnostech zvyšování mediálního povědomí navzdory omezenému rozpočtu, s nímž se PR na akademické půdě často potýká.  Fakultě tropického zemědělství se navzdory pandemii podařilo využít situace ve svůj prospěch a zvýšit přítomnost v médiích, ale také úspěšně pokračovat v propagaci, popularizaci vědy i navyšování počtu uchazečů o studium. 

 

Věříme, že spolupráce mezi HUAF a ČZU se nyní rozšíří o další fakulty a výzkumné týmy z ČZU. 

Připravila: Klára Jiřičná 

The cooperation between CZU and HUAF was supported by the Erasmus+ programme of the European Commission
 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.