ČZU v Praze se zapojila do konsorcia s názvem UNIDA - United for the Development of the Amazon

Česká zemědělská univerzita v Praze se pod vedením Mendelovy univerzity v Brně zapojila do konsorcia s názvem UNIDA - United for the Development of the Amazon . Dalšími českými partnery jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita. Vědci z České
republiky chtějí bojovat s pokračujícím odlesňováním Amazonie, která je „plícemi světa". Prvotním impulsem je působení v Ekvádoru, kde budou mít od jara vědeckou stanici. Na místě už působí nezisková organizace Forest.ink z. s., která se mimo jiné zabývá výkupem pozemků od místních vlastníků, a brání tak prodeji půdy těžařům.

UNIDA bude dále působit i v Peru, Kolumbii a Brazílii, podpoří společný výzkum a vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatel v oblasti udržitelného rozvoje, bude podporovat společenskou odpovědnost a posun od masivního ke komunitnímu cestovnímu ruchu.

Přidejte jejich Facebookové stránky i Vy, ať Vám neuniknou žádné novinky.