Otevřeno 3.kolo podpory mobilit studentů!

Oddělení mezinárodních vztahů FTZ oznamuje možnost požádat o cestovní stipendium (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./PhD. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou. Upřednostňovány budou výjezdy na diplomovou práci před výjezdy na Letní školy, ovšem i výjezdy na LŠ mohou být podpořeny. 

Žádost o stipendium musí obsahovat následující údaje:

  • Jméno a kontaktní údaje žadatele
  • Název bakalářské/diplomové/disertační práce
  • Jméno (+ vyjádření) školitele (+podpis)
  • Název zahraniční univerzity, na které proběhne část vědecké práce
  • Časové rozvržení projektu, stručně popsaná problematika, hlavní hypotéza a cíl projektu, metodika, využití výsledků 

Mobilita musí trvat minimálně po dobu 4 týdnů kdykoliv od ledna do prosince r. 2018!

Prosím, využijte formulář, který naleznete ZDE.

V případě, že již máte zakoupenou letenku (+faktura), prosím, přiložte ji k Formuláři. 

Žádosti dodávejte, prosím, ve dvou vyhotoveních:

  • 1) elektronickou verzi (dokument ve formátu *doc/*docx) posílat na hummelova@ftz.czu.cz
  • 2) osobně přinést do kanc. T136 (přízemí nové budovy pavilonu T) (příp. možno zanechat ve schránce u dveří) s vyjádřením a podpisem školitele

až do 19. listopadu 2018, do 11:59

Na tento jednorázový příspěvek ve formě stipendia nevzniká právní nárok.