Agrolesnictví: propojení zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Systémy hospodaření spojující benefity stromů a zemědělské produkce byly na území Evropy praktikovány po tisíce let. Intenzifikace zemědělství po druhé světové válce a zelená revoluce se zaváděním nových technologií a způsobů práce znamenaly postupné odstraňování stromů ze zemědělské půdy. V souvislosti s klimatickou změnou se o agrolesnictví začíná ale znovu mluvit jako o trvale udržitelném hospodaření s půdou s významnou ekologickou hodnotou a potenciálem reagovat na současné environmetální výzvy.

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření jsme si prostřednictvím korespondenčního rozhovoru povídali s Bohdanem Lojkou, vedoucím katedry tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Celý rozhovor naleznete v galerii níže či v přiloženém souboru PDF.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu