Nový projekt FTZ: implementace Project-Based Learning

Česká zemědělská univerzita v Praze poprvé získala projekt z Fondu pobídek ELLS (Euroleague for Life Sciences). Tento projekt s názvem implementace Project-Based Learning pro studenty magisterského studia na vybraných univerzitách ELLS (iPBL-EU) je koordinovaný Fakultou Tropického Zemědělství (FTZ CZU) společně s partnery z University of Natural Resources and Life Sciences - BOKU (Rakousko) a Swedish University of Agricultural Sciences - SLU (Švédsko). 

Tento projekt má za cíl podpořit implementaci výuky formou projektů v rámci předmětu Plant Health na vybraných univerzitách ELLS, konkrétně BOKU, CZU a SLU. Jeho cílem je prohloubit znalosti studentů magisterského studia v daném oboru pomocí inovativních výukových metod založených na příkladech z praxe. Cíle projektu jsou v souladu s prioritami ELLS, jako jsou: (i) společná výuka a učení mezi třemi univerzitami zaváděním projektového učení jako inovativního výukového přístupu v oblasti Plant Health, (ii) zajišťování mobilit studentů a zaměstnanců a poskytnutí cestovních grantů studentům na konferenci ELLS a (iii) podporou zvyšování kvality spoluprací mezi třemi partnerskými univerzitami. 

V rámci vybraných rostlinolékařských kurzů na každé univerzitě budou studenti ve skupinách pod dohledem svých mentorů spolupracovat na řešení daného výzkumného problému a zakončí jej písemným shrnutím doplněným krátkou ústní prezentací a dvoustránkovým návrhem projektu. Kromě toho studenti předmětu Monitoring a hodnocení projektů vyučovaného na FTZ/ČZU navrhnou hodnotící kritéria a systém pro výběr vítězného týmu. Při navrhování vlastních řešení problémů si studenti zdokonalí týmovou práci i dovednosti v networkingu, komunikaci, řešení problémů a naučí se kreativně řešit aktuální výzkumná témata způsobem, který je srozumitelný pro širší publikum. Vítězný projekt (skupina studentů) v rámci každé univerzity bude podpořena cestovním grantem na prezentaci svých výsledků na studentské konferenci ELLS. 

Více informací: chaloupkova@ftz.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.