FTZ pokračuje ve spolupráci se dvěma univerzitami ze Sumy

FTZ navštívila zástupkyně ze Sumy State University a Sumy National Agrarian University - dr. Oksana Zamora. Obě univerzity jsou partnery projektu "Posilování procesu budování kapacit v oblasti kvality vzdělávání a výzkumu na SNAU a SSU" financovaným Českou rozvojovou agenturou. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky dle evropských standardů, a to jak nastavením řízení kvality s důrazem na pilotní aplikaci vybraných metodických nástrojů, tak i zlepšením vědecko-výzkumných kapacit a funkčnosti studentské samosprávy na obou vybraných univerzitách v Sumy.