Prezentace ČZU v Praze na International Education Fair v Kazachstánu

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D. reprezentoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze prostřednictvím Fakulty tropického zemědělství na mezinárodním veletrhu International Education Fair 2018“ v Kazachstánu. Veletrh byl organizován Ministerstvem školství Republiky Kazachstán a probíhal ve třech městech v termínech 20. - 21. 1. v Astaně, 22. - 23. 1. v Šymkentu a 24. - 25. 1. v Almatě.

Během veletrhu probíhaly informační prezentace zaměřené na vzdělávání a možnosti studia na vysokých školách. Česká zemědělská univerzita v Praze měla svůj informační stánek, který sloužil k přímému kontaktu a sdílení informací potenciálním uchazečům o studium včetně rozdávání propagačních materiálů univerzity a fakulty. Zároveň Alexander Kandakov měl možnost přednést krátkou prezentaci o univerzitě/fakultě, studijních programech a požadavcích na studium pro studenty a všechny zainteresované strany.

Každoroční veletrh International Education Fair je největší a zároveň nejvýznamnější vysokoškolský veletrh v Kazachstánu. Letos se ho zúčastnilo více než 600 domácích a především zahraničních vystavovatelů a za tři dny jej navštívilo na 20 000 návštěvníků (především studentů středních a vysokých škol, zaměstnanců státních institucí, představitelů řady zastupitelských úřadů, nevládních organizací, jazykových škol, náborových agentur, atd.). Na veletrhu byly přítomni zástupci univerzit z Kazachstánu, Francie, Německa, Holandska, Spojených států, Ruska, Číny, Kypru, Maďarska, Turecka, Rakouska, Švýcarska, Kanady, Skotska, Běloruska, Bulharska, Brazílie a dalších zemí. Česká republika byla na veletrhu zastoupena Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.