Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze. 

Pandemie koronaviru, která paralyzovala celý svět, je jen jedním z negativních důsledků lidské činnosti na globální ekosystém. Vstříc třetí dekádě 21. století se nám otevírá příležitost přehodnotit svůj přístup k živé přírodě, jejíž správné fungování je pro nás klíčové. Touto problematikou a jejími možnými řešeními se proto bude zabývat    6. ročník mezinárodní ochranářsko-vědecké konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne 10.-12. listopadu 2021 v Praze. Jejím tématem je „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“. Registrace účastníků odstartuje již 15. června.  

Rok 2020 byl pro celou planetu bezesporu přelomový. Pandemie nemoci COVID-19 otřásla světem v základech a kompletně narušila dosavadní zaběhnutý globální systém fungování lidské společnosti. Za původce nového typu koronaviru SARS-CoV-19 je považován obchod s divokými zvířaty, v jehož rámci se zvířata z divočiny a lidé dostávají do úzkého kontaktu umožňujícího přenos nejrůznějších nemocí. Nejen riziko dalších pandemií však ohrožuje budoucnost naší společnosti a planety, jak ji známe. Činnost lidstva postupně smazává hranice mezi přírodní a kulturní krajinou a má tak negativní dopad na celý globální ekosystém. Právě ohlédnutí se za rokem 2020 jakožto zástupným „momentem“ současné krize biodiverzity, a to z pohledu vědy a ochrany přírody, je proto věnován 6. ročník mezinárodní konference Global Biodiversity Conservation Conference (GBCC), která proběhne ve dnech 10.-12. listopadu 2021 na České zemědělské univerzitě v Praze.  

Cílem letošního ročníku konference GBCC na téma „Svět po roce 2020: Od krize k ochraně biodiverzity“ je pojmenovat konkrétní faktory, které za současnými problémy globální biodiverzity stojí, a představit možná řešení a výhledy do budoucna. Přednášky pestré škály hostů se budou dotýkat témat ochrany biodiverzity v měnícím se světě, inovativních způsobů financování ochranářských aktivit a možných udržitelných řešení i z pohledu mezinárodní legislativy a společenské odpovědnosti. Chybět nebudou praktické ukázky přímé ochrany biodiverzity po celém světě napříč evropskou krajinou i tropickými oblastmi Afriky, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky a nejrůznějších možností, jak se zapojit – ať v rovině akademické (možná témata bakalářských a magisterských prací), tak i praktické (příležitosti dobrovolnictví a tipy pro přípravu na pobyt v terénu tropických oblastí). Součástí konference bude i společenský večer a na závěr také odborná exkurze. Organizace konference se zhostí Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC), Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta tropického zemědělství, Fakulta životního prostředí a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) ve spolupráci s dalšími hlavními partnery, kterými jsou Zoo Liberec, Zoo Olomouc a Zoo Ostrava. Událost zaštiťuje Česká společnost pro ekologii. 

Studenti, odborníci a další zájemci o problematiku ochrany biodiverzity jsou srdečně zváni! Registrace posluchačů i zájemců o odborný příspěvek ve formě posteru bude spuštěna 15. června 2021 na webových stránkách konference, kde najdete všechny potřebné informace. Aktuality z příprav i průběhu 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze nabídne také facebooková stránka

Kontakty

www.gbcc-conference.org

Matyáš Adam               koordinátor GBCC                     matyasadam@gmail.com       731 104 651

Kateřina Holubová     členka organizačního týmu               holubova.khk@gmail.com     777 153 133

Kristýna Nováková     ředitelka NF CCBC                      kristyna.novakova@ccbc.cz   723 948 312

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.