Vojtěch Žitný

Projektový koordinátor 

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce,

Sekce zahraničních projektů

Ing./MSc. – absolvent navazujícího magisterského oboru TFA

  

"Nejen DČCE – HRS, ale i další NGOs jsou mimo jiné jedním z nástrojů české politiky zahraniční rozvojové spolupráce. Skrze získané granty, dary, aukce a další fundraisingové nástroje získává DČCE – HRS prostředky pro humanitární, sociální, zemědělské a GRV projekty. Mou zodpovědností je rozšiřování portfolia zemědělských projektů DČCE – HRS o nové kvalitní a péče o ty stávající. Vyhledávám projektové výzvy, zpracovávám grantové žádosti, komunikuji s implementujícími i financujícími partnery našich stávajících zemědělských projektů přes skype či e-mail, během monitorovacích návštěv intenzivně komunikuji mimo partnerů také s příjemci pomoci a snažím se zjistit, kde je nejvíce tlačí bota. Problémy se společně snažíme vhodnými udržitelnými způsoby řešit. Díky získanému vzdělání a zkušenostem nabytým na FTZ k tomu mám potřebnou průpravu."

Náplní mé práce je:

  • Identifikace záměrů rozvojových projektů                                                   
  • Příprava grantových žádostí
  • Realizace rozvojových projektů
  • Nastavování a řízení rozpočtů projektů
  • Administrace, dokumentace, monitoring, reporting a vyúčtování projektů
  • Komunikace s donory a dalšími partnery
  • Budování a posilování partnerství s partnerskými organizacemi a dalšími   stakeholdery
  • Vyhledávání projektových výzev
  • PR.

Další články v rubrice

English ☰ Menu