Pavel Sekáč

Absolvent bývalého ITSZ (dnešní FTZ), od roku 2000 pracuje na Ministerstvu zemědělství ČR. 

 

Přehled pracovních pozic:

od 2015: Náměstek ministra Sekce společné zemědělské a rybářské politiky EU, MZe
2012 – 2015: Vrchní ředitel přímých plateb a rozvoje venkova
2007 – 2011: Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova
2006 – 2007: Ředitel Řídícího orgánu EAFRD
2003 – 2006: Ředitel Řídícího orgánu OP, MZe
2002 – 2003: Vedoucí oddělení vnějších vztahů na MZe, Agentura SAPARD
2000 – 2001: Koordinátor regionálních pracovišť, MZe, Agentura SAPARD.

Další články v rubrice

English ☰ Menu