Lukáš Krátký

Projektový manažer 

Oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace 

Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Sekce ekonomiky a evropských fondů, Odbor podpory projektů

Ing./ MSc. - absolvent navazujícího magisterského oboru Sustainable Rural Development

 

"Lidsky řečeno jsem spojnice mezi ministerstvem a vnějškem (potenciálními žadateli o projekty, moje specializace je veřejná správa a mezi mé klienty patří Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace a Uzemní samosprávné celky (např. ministerstva, krajské úřady aj.), tzn. že se vetšinou jedná o ty top projekty zásadního významu často s celorepublikovým dopadem a vysokou finanční alokací). Jsem první, na koho se zájemce obrátí a mým úkolem je pomoci mu zorientovat se v Operačním programu Zaměstnanost, jehož je MPSV Řídícím orgánem. Jsem takovým hrubým filtrem a díky mě poté (většinou je to série jednání, konzultací ať osobních či telefonicky či emailem) žadatel přijde již s konkrétním správně zacíleným projektovým záměrem a ví o všech souvislostech týkajících se životního cyklu projektu. Smysl je, aby se snížila administrativní zátěž na oddělení, jež se zabývají hodnocením projektů a zároveň aby se zvýšila úspěšnost žadatelů a obecně, abychom čerpali peníze z ESF - samozřejmě na smysluplné projekty".

Náplň mé práce se tedy skládá z:  

  • monitoringu potenciálních příjemců finanční pomoci z ESF v rámci celé ČR,
  • zjišťování aktuální potřeby příjemců, potenciálních příjemců a cílových skupin,    
  • spolupráce s ostatními útvary Řídícího orgánu a předávám zpětnou vazbu,
  • zajištění servisu v podobě informování o nových či plánovaných výzvách, seminářů, konzultací, prezentací,
  • poskytování metodické podpory žadatelům,
  • pomoci žadatelům s orientací v Operačním programu Zaměstnanost, v zacílení prioritních os, v nastavení výzev směrem k zamýšleným projektům žadatele. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu