Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců

Cílová země: Zambie
Koordinátor projektu: Vladimír Verner
Projektový tým: Jan Banout, Zbyněk Polesný, William Nkomoki
Partneři projektu: Charita Česká republika (hlavní realizátor, ČR), Univerzita Baroseland v Mongu (Zambie)
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2018 - 2019

 

Cíl projektu:

Zvýšení produktivity zemědělské produkce a příjmů drobných farmářů, středně velkých farmářů a kooperativ skrze inovativní  a udržitelné faremní postupy, diverzifikaci zemědělské produkce, zlepšené zpracování potravin a posílení tržního potenciálu díky podpoře generování přidané hodnoty a bezpečnosti potravin. 

Výstupy projektu:

  • Příjemci budou trénováni v moderních a více efektivních strategiích marketingu a obchodování s produkty o vyšší přidané hodnotě..
  • Příjemci získání aktivní podporu při rozvoji svých obchodních plánů.
  • Nejkvalitnější obchodní plány příjemců získají technickou, poradenskou a finanční podporu.
  • Bude zpracována analýza trhu a marketingová strategie vybraných komodit a sdílena s příjemci. 

Kontakty: Vladimír Verner (vernerv@ftz.czu.cz)

Další články v rubrice

English ☰ Menu