Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské univerzitě v Mongu a posílení její role v zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie

Cílová země: Zambie
Koordinátor projektu: Vladimír Verner
Projektový tým: Miroslava Bavorová, Barbora Kulíková, Bohdan Lojka, Jana Lojková, Jana Mazancová, Zbyněk Polesný, William Nkomoki, Jan Staš, Jan Tauchen, Anna Maňourová, Mukelabai Ndiyoi, Mooto Mwimanenwa
Partneři projektu: Univerzita Barotseland (Příjemce, Zambie), Charita Česká republika (Podpůrný a synergický efekt s ostatními rozvojovými aktivitami v cílové oblasti, ČR)
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2018 - 2019

 

Cíl projektu:

Zkvalitnění výuky, vědecko-výzkumné činnosti a posílení role Univerzity Barotseland v udržitelném zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie.

Výstupy projektu:

  • Posouzených současných vnitřních procesů hodnocení pedagogických pracovníků a návrh vhodných doporučení.
  • Zvýšení kvality výuky odborných předmětů prostřednictvím přímého působení českých pedagogů ve výuce či formou speciálních kurzů.
  • Zvýšená kapacita akademických pracovníků BUM ve vědeckovýzkumné praxi.
  • Podpora networkingu and spolupráce s praxí.

Kontakty:

  • Vladimír Verner (vernerv@ftz.czu.cz)

Další články v rubrice

English ☰ Menu