PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative)

Fakulta tropického zemědělství je partnerem nového projektu Erasmus+ s názvem PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative), jehož hlavním koordinátorem je profesorka Chutima Tantikitti z thajské Prince of Songkla University. Projekt s rozpočtem téměř devět set tisíc euro se zaměřuje na přípravu společného double-degree magisterského programu v oblasti udržitelného zemědělství, který bude realizován na čtyřech významných thajských univerzitách (Prince of Songkla, Kasetsart University, Chiang Mai University a Khon Kaen University). Tento studijní program bude obohacen o 4 výukové moduly (třítýdenní terénní praktické cvičení) pod vedení evropských partnerů projektu (Agrinatura, Česká zemědělská univerzita v Praze, Montpellier SupAgro, University of Helsinki, University of Copenhagen). Těchto výukových modulů realizovaných na thajských univerzitách se za podpory projektu mohou zúčastnit i studenti z FTZ/ČZU.

Zahajovacího meetingu projektu, který se konal 8.-10. ledna 2018 na Prince of Songkla University v Thajsku, se zúčastnily proděkanky z Fakulty tropického zemědělství Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. (zahraniční vztahy) a Ing. Olga Leuner, Ph.D. (věda a výzkum). 

Letní škola „Value chain management“ v Thajsku 2019

Druhý ročník třítýdenní letní školy s názvem „Value chain management“ probíhal v srpnu na Chiang Mai University v Thajsku. Zúčastnilo se jí šest studentů z ČZU v Praze a 12 studentů ze čtyř thajských univerzit (Prince of Songkla University, Chiang Mai University, Kasetsart University a Khon Kaen University). Hlavní náplní letní školy bylo seznámit studenty se základními principy hodnotového řetězce zemědělských produktů a zaměřit se na různé principy od výroby až po spotřebu konzumenty. Teoretické přednášky byly orientovány na ekonomické aspekty zemědělské produkce, statistické zpracování dat, chování spotřebitelů, metody sběru dat, či na doporučení pro prezentaci získaných dat. Během praktické části byli studenti rozděleni do čtyř pracovních skupin. Každá skupina si na základě diskuze vybrala jeden produkt (rýže, banány, česnek, mango), jehož hodnotový řetězec pak analyzovala v průběhu celé letní školy. Nejprve se studenti zaměřili na vyhledání dostupných informací (nejen) ve vědeckých databázích o vybraném produktu, poté připravili dotazníkové šetření pro prodejce a konzumenty. Nasbíraná data poté analyzovali, vyhodnotili a prezentovali formou posteru, prezentace a výzkumné zprávy. Nedílnou součástí letní školy byly exkurze na rodinné zemědělské farmy, distribuční centra, místní trhy či královské projekty (místní forma zemědělského družstva) zaměřené na podporu zvýšení rostlinné produkce v horských oblastech Thajska. Během těchto exkurzí získali studenti velice cenné a jedinečné informace a mohli si tak utvořit představu o základních principech hodnotového řetězce místních zemědělských produktů. Ve volném čase pak studenti navštívili kulturní památky, budhistické chrámy a historické centrum města, čímž se ještě více sblížili s místní kulturou a mohli tak utužit sociální vazby se svými thajskými kolegy.

Naši studenti tak nabyli teoretické i praktické zkušenosti přímo z oblasti tropů a zlepšili si své prezentační a komunikační schopnosti. Zároveň ocenili práci v mezinárodním týmu a možnost poznat krásnou zemi z blízka. V rámci doprovodného programu si vyzkoušeli i přesazování rýže či vaření místních specialit, čímž se jejich zkušenost stala ještě více rozmanitou.

                         

Letní škola „Value chain management“ v Thajsku 2018

Studenti ČZU měli letos poprvé možnost se zúčastnit letní školy v Thajsku díky spolupráci v rámci projektu Erasmus+ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative). Třítýdenní letní škola proběhla od 8. do 28. srpna na Chinag Mai University v severním Thajsku a zúčastnilo se jí šest studentů z ČZU, jedna studentka z Finska (University of Helsinki) a 16 studentů ze čtyř thajských univerzit (Prince of Songkla University, Chiang Mai University, Kasetsart University and Khon Kaen University). Ze strany ČZU byla organizace a výuka zajištěna pod vedením Ing. Petry Chaloupkové a Ing. Olgy Leuner z Fakulty tropického zemědělství a Ing. Miloslava Petrtýla v FAPPZ.

Téma letní školy bylo zaměřeno na Value chain management a studenti se nejprve dozvěděli, jaké jsou aspekty zemědělské produkce v Thajsku, o situaci na místním trhu, jaké jsou způsoby vyhledávaní dat, metody výzkumu a zpracování dat. Během exkurzí měli možnost poznat místní zemědělské farmy, lokální trhy, zpracovatelské podniky zaměřené především na produkci ovoce a zeleniny. Zároveň studenti v pracovních skupinách zpracovávali studii na vybraný produkt (rýže, chilli, durian, rajčata, meloun), kterou prezentovali a obhajovali před mezinárodním týmem. Aktivity během letní školy byly zaměřené především na spolupráci v mezinárodních týmech a získání praktických zkušeností přímo v terénu.

Zde si můžete prohlédnout blog a fotodokumentaci jedné z našich studentek (Aleksandra Kaleová).

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu