Podpora přírodních rezervací a národních parků Senegalu

Cílová země: Senegal
Koordinátor projektu: Markéta Antonínová
Projektový tým: Pavla Hejcmanová, Karolína Koláčková, Jiří Váhala, Michal Hejcman, Petr. H. Verner
Partneři projektu: Ředitelství národních parků Senegalu, Společnost pro ochranu životního prostředí a fauny v Senegalu
Donor: MŽP ČR
Doba realizace: 2007 - 2009

 

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo podílet se na zachování a chovu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v Senegalu, podpořit zachování divokého způsobu života zvířat, přivádět místní lid k hospodaření s přírodními zdroji, v důsledku čehož tak přispět k rozvoji venkova na okraji národních parků podporou ekoturistiky a vzdělávání o zachování biologické rozmanitosti.

Výstupy z projektu:

  • Podpořit program chovu antilopy Derbyho v polovičním zajetí.
  • Vytvořit nová plemenná stáda antilop Derbyho v rezervaci Fathala v národním parku Delta du Saloum, Senegal.
  • Propagace ekoturistiky v národním parku Delta du Saloum.
  • Vzdělávání místních obyvatel a jejich dětí o nutnosti ochrany biodiverzity a posílení znalostí v oblasti udržitelného využívání volně žijících živočichů.
  • Přispět k hospodářskému a venkovskému rozvoji v regionu.

Kontakty: Karolína Brandlová, brandlova@ftz.czu.cz

Webové stránky: gianteland.com

Další články v rubrice

English ☰ Menu