Aktuální organizace studia na FTZ

  • Studium na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) bude od 29. 9. 2020 probíhat výhradně distanční (online) formu výuky. 
  • Provoz FTZ a organizace akademického roku se řídí aktuálním nařízením rektora (viz níže).
  • Distanční forma výuky bude probíhat dle stanovených rozvrhů jednotlivých předmětů. 
  • Ve všech vnitřních prostorách FTZ je povinnost nosit roušky. 
  • Studenti mají povinnost oznámit pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS COV-2, bezodkladně  prostřednictví dotazníku ČZU. Dále studenti oznámí tuto skutečnost studijnímu oddělení FTZ prostřednictvím emailu (markovai@ftz.czu.cz). 
  • Osoby s příznaky respiračních onemocnění mají zákaz vstupu do budovy fakulty. 
  • Promoce, které se měly konat dne 9.10.2020 se z důvodu aktuální epidemiologické situace ruší.

Další aktuální informace naleznete na webu AKTUALNE.CZU.CZ

Další články v rubrice

English ☰ Menu