Cena Josefa Hlávky pro Ing. Hynka Roubíka

V letošním roce, v předvečer 17. listopadu – Mezinárodního dne studentstva, získal Ing. Hynek Roubík Cenu Josefa Hlávky – prestižní ocenění za vynikající výsledky.

Hynek Roubík společně s Dr. Janou Mazancovou vytvořili na FTZ Biogas Research Team a dlouhodobě se věnují výzkumu (zejména rodinných) bioplynových stanic v Jihovýchodní Asii: řeší jejich současný stav, překážky a budoucí perspektivy a jejich dopady na lokální i globální ekosystémy.

Navíc v letošním roce Medaili Josefa Hlávky získal bývalý předseda České konference rektorů a emeritní rektor ČZU prof. Ing. Janu Hron, DrSc., dr. h. c. Toto významné ocenění pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla obdržel prof. Hron na návrh rektora ČZU prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c., který také přednesl laudatio.

Další články v rubrice

English ☰ Menu