INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KATEDRY JAZYKŮ ČZU -  ZS 2021/22

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení. Kurzovné je nevratné.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné), začne výuka v termínu uvedeném u příslušného kurzu.
  • Podrobná nabídka kurzů bude průběžně aktualizována na webové stránce KJ: https://katedry.czu.cz/kj/dobrovolne-jazykove-kurzy
  • Přihlášení na kurz je možné provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže).

Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

Kurzy nabízené pro ZS 2021/22:

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)-B1/B2 English (grammar/conversation)-B1/B2  Čas a místo konání: út 15:45 D332 time and place: Tue 3,45 p.m. D332 zahájení / start: 5. 10. 2021 Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz )

PŘÍPRAVNÝ KURZ ČEŠTINY K DOKTORSKÉ ZKOUŠCE A2-B1 Preparatory course of Czech language for PhD examination A2-B1 Čas a místo konání: út 17:30 D332 time and place: Tue 5,30 p.m. D332 zahájení / start: 5. 10. 2021 Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD. (Jarkovska@pef.czu.cz ) Note

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ ST: 12:15 -13:45; místo konání: JIH010 zahájení 6. 10. 2021 Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA ( Dvorakova@pef.czu.cz )

CZECH LANGUAGE NON ONLY FOR PhD STUDENTS – A1/1 Thursday 10:30-12:00 D332 Start: 7. 10. 2021 Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz Note

CZECH LANGUAGE NON ONLY FOR PhD STUDENTS – A1/2 Thursday 12:15-13:45 D332 Start: 7. 10. 2021 Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz Note

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu