Ocenění za vynikající diplomovou práci

Ing. Ingrid Faltová získala za Fakultu Tropického Zemědělství ocenění za vynikající diplomovou práci s významným dopadem na zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu krajiny a přírodních zdrojů.

Téma její práce bylo :"Determination of in vitro antistaphylococcal effect of Cambodian essential oil-bearing plants using broth microdilution volatilization method"

Cena ministra zemědělství byla letos udělena posedmé. Udílena je maximálně jednomu absolventovi z každé fakulty ČZU. Hlavním kritériem výběru je přínos diplomové práce pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního  hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota a formální stránka diplomové práce. Součástí ocenění je finanční ocenění.

Další články v rubrice

English ☰ Menu