Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ a konference mohou být podpořeny.

Vzhledem k současné situaci budou podpořeni primárně ti, kteří již mobilitu absolvovali, anebo Ph.D. studenti, kteří plánují stáž v ČR! Pokud plánujete výjezd, předložte prosím očekávané náklady (není potřeba přikládat letenku, pokud ji nemáte zakoupenou). Tyto cesty budou schvalovány dle aktuální situace v daném období. Žádosti se vztahují na mobility realizované v období od 1.1.2020 do 31.5.2021

Veškeré informace naleznete ZDE.

Další články v rubrice

English ☰ Menu