Pozvánka na konferenci Agrolesnictví - příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci, která je závěrečným vyústěním dvouletého evropského projektu AGFOSY, jehož hlavním koordinátorem je Asociace soukromého zemědělství ČR.

Spolu s Českým spolkem pro agrolesnictví a dalšími organizacemi z partnerských zemí (Belgie, Francie, Maďarska, Slovenska a Španělska) byly vytvořeny studijní materiály a metodické listy, založené na případových studiích a osvědčených agrolesnických postupech, které budou na konferenci prezentovány. Zájemci o problematiku agrolesnictví zde mohou získat nové znalosti a dovednosti, které jim pomohou při zavádění různých agrolesnických systémů do praxe.

Konference se bude konat 24. 9. 2020 od 14 hodin do 18 hodin v Pavilonu tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze.

V příloze naleznete pozvánku s podrobnostmi.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení Vaší účasti na tuto mailovou adresu: martina.snaselova@asz.cz.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu